ERVEN in HELDEN


Stukken behorende tot het artikel "Erven in Helden" die zijn opgesteld door de erflater.            door Jacques Rutten

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Opmerkingen i.v.m. transcripties.

De originele tekst is zo precies mogelijk gevolgd. De afkortingen laat ik staan, Romeinse cijfers blijven Romeins etc. Ik wijk dus af van de algemene regels.

acc accoord
div diversen
don donatie
hvw huwelijksvoorwaarde
tra transport
tst testament

 

1. 15-03-1630 don 001

Donatie door Hilken vanden Cuilen

RAL; Schepenbank Helden, inv nr 31  
2. 17-02-1631 hvw 001 Huwelijksvoorwaarden Tijs Goemans X Henrisken Claes RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 10v  
3. 30-03-1632 tst 001 Testament Petghen vanden Cuilen RAL; Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 6r  
4. 03-04-1632 don 002

Donatie Mercken Verlinden;

RAL; Schepenbank Helden; inv. nr. 25; folio 6  
5a. 30-04-1632 don 003

Donatie door Dirick Gielen

RAL; Schepenbank Helden; inv. nr. 25; folio 9  
5b. 08-05-1632   Rechtskundig advies voor Dirick Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 9 v  
5c. 09-05-1632 tra 001 Verkoop RAL; Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 8r  
5d. 23-07-1632   Kwitantie voor Dirick Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 10  
5e. 13-08-1632   Kwitantie voor Dirick Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 11r  
5f. 08-03-1633   kwitantie voor Dirick Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 11v  
5g. 30-06-1633   Testament Dirick Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr.  25 folio 22  
6a. 25-04-1633 acc 001 Accoord tussen Teuwen Truytgens en Lysken Hoex RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 18  
6b. 25-04-1633 acc 001 Accoord tussen Teuwen Truytgens en Lysken Hoex, tweede poging RAL; Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 25  
7. 19-07-1633 don 004

donatie binnen familie Knippenbergh

RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 22v  
8. 08-05-1634 acc 002 Accoord tussen Tilman van Bercham en de mombers van zijn kind RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 29 verso  
9. 08-07-1634 hvw 002

Huwelijksvoorwaarden Willem Jan Gevers soon X Griet, dochter van Hencken Verstappen

RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 33  
11. 17-10-1635 tst 002

Testament van Dirick, Jan Seelen soon

RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 38 recto  
12. 29-10-1635 tst 003 Testament van Dirick de vrouw van Jan Vogels RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, Folio 40 v  
14. 13-02-1636 tst 004 Testament van Gyelken RAL; Schepenbank Helden, inv. nr 25 folio 37 recto  
15. 19-02-1636 tst 005 Testament van Peter Roosen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 39 r  
16. 24-04-1636 tst 006 Testament van Jencken Verstappen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 41v  
17. 11-05-1636 tst 007 Testament van Hencken Piggen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 42v  
18. 02-06-1636 tst 008 Testament van Peet, Jan den Cuyper dochter ???  
19. 03-06-1636 tst 009 Testament van Sebastiaen Aengen Indt RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 46v  
20. 19-06-1636 tst 010 Testament van Jan Vreyssen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 47  
21. 20-06-1636 tst 011 Testament van Naell Leyen ????  
22. 09-07-1636 tst 012 Testament van Grytgen Brummens RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 45v  
23. 31-07-1636 div 001 Verwerping eventueel testament RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 49v  
24. 11-09-1636 tst 013 Testament van Trincken Verschaeren RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 52  
25. 25-09-1636 tst 014

Testament van Beell Cremers

RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 53  
26. 30-04-1637 hvw 003 Huwelijksvoorwaarden Claes Claessen X Beatrix Matis RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 62  
27. 15-10-1638 hvw 004 Huwelijksvoorwaarden van Seel Peeters X Gaertghen van Neyenhuys RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 73  
29. 23-11-1644 hvw 005 Huwelijksvoorwaarden Hencken Smollers X Merrycken Janssen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio, 118r  
30. 06-10-1645 hvw 006 Huwelijksvoorwaarden voor Eercken Peters en Leytgen Gelkens RAL; Schepenbank Helden 25, folio 120v  
31 26-04-1647 hvw 007

Huwelijksvoorwaarden Derick Mintten X Wilmken Cressers;

RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 133  
32. 16-06-1648 tra 002 Transport van de tocht door Jenneken Nyelis aan haar kinderen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 134 v  
34. 02-09-1651 hvw 008 Huwelijksvoorwaarden Peter Goemans X Truytgen Roggels    
35. 01-03-1656 hvw 009 Huwelijksvoorwaarden Mathijs Gobbels X NN RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio190 v  
36. 23-06-1663 hvw 010 Huwelijksvoorwaarden voor Peter Janssen X Baetghen Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 26, folio 4  
37. 27-08-1663 tst 015 Testament Goerys Pigghen en Merry Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 26, folio 7  
38. 04-09-1663 hvw 011 Huwelijksvoorwaarden Meuwis Jan der Schreur soen X Ingelghen Matis RAL, Schepenbank Helden, inv nr 26, folio 8r  
39. 03-04-1664 tst 016 Testament Merry van Everlo RAL, Schepenbank Helden, inv nr 26, folio 14v  
40. 06-02-1665 tst 017 Testament van Tilmen van den Bergh RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 210 r  
41. 27-04-1665 tst 018 Testament van Jan van Inckevoort RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 28 v  
42. 21-02-1665 tst 019 Testament van Heylken Stammen RAL; Schepenbank Helden, inv nr. 25, folio 212 v)  
43. 11-01-1666 tst 020

Testament van Jaeck Verstappen en Gryet

RAL; Sschepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 35  
44. 20-10-1666 tst 021 Testament van Tysken Nylys RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 220 r  
45. __-__-1667 acc 004 Accoord Maes Knippenberg met zijn ouders. (ivm huwelijkspenning) RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 223  
46. 10-02-1668 acc 005 accoord Hendrick Seelen en Jeen Gommans RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 56  
47. 03-07-1668 acc 006 Accoord Peter Nessen en kleinkinderen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 58 v  
48. 20-08-1668 acc 007 Accoord Peter Heynen en kinderen; met eenkindmaking RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 59v  
49. 22-05-1669 acc 008 Accoord Vaes Schroers met zijn kinderen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 70v  
50. 31-05-1669 acc 009 Accoord (=tst) Hermen de Kuiper en Mercken Huicks RAL; Schepenbank Helden, inv nr 26, folio v71v  
52. 23-12-1673 tst 022 Testament van Mercken Degens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 26, folio 83  
53. 15-03-1674 acc 010 Accoord tussen mombers van kinderen Thijs Gobbels RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 85  
54. 25-07-1674 tst 023 Testament van Tonys Roggels RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 86  
55. 27-07-1674 tst 024 Testament van Jan Jansen RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 86 v  
56. 27-04-1675 acc 011 Accoord Dries Boor en Jeen, Jan Sijen dochter RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 88r  
57. 14-05-1675 acc 012 Accoord Pouwels Evers met schoonzoon Willem Jacops RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 88v  
58. 02-08-1675 tst 025 Testament van Maes Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 41 verso en 42 recto  
59. 24-02-1676 tst 026 Testament van Seger Comans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 8  
60. 24-09-1676 tst 027 Testament Peter Ennen X Heylken Clooten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio11v  
61. 25-09-1676 tst 028 Testament van Daniel Engels RAL, Shepenbank Helden, invnr 27, folio 12v13r en 13v  
62. 30-12-1676 tst 029 Testament Henrick Verscharen X Hees Gobbels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 18  
63. 02-01-1677 acc 013 "Rentbrief" Henricxken Segers en kinderen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27,  
64. 11-04-1679 tst 030 Testament  van Hencken Fijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 45  
65. 27-02-1680 hvw Hylicx voorwarden van Gerrit Jeucken ende Peterken Gomans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 54  
66. 27-02-1680 hvw Contract postnuptial voor Jan Jeucken ende Elisabeth Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio  
67. 1679/1680 tst 031 Testament Herman den Cuper X Mercken Houx RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 52  
68. 09-07-1680 tst 032 Testament van Mercken Meijelkens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio ..  
69. 28-01-1681 hvw Huwelijksvoorwaarden voor Jan Roosen X Willemken Seelen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 58v  
70. 05-02-1681 tst 033 testament van Henrick Verscharen X Hees Gobbels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 60v  
71. 25-06-1681 don 004 Levende Lijfsgifte van Lenart Vogels X Peterken Clooten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 64  
72. 17-10-1681 don 005 lijfsgifte Peter Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 66  
73. 06-10-1682 don 006 Donatie van Metgen Comans aan halfbroers en halfzussen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 69v  
74. 17-10-1682 don 007 Donatie (levende lijfsgifte) van Wilhem Hochtens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 69?  
75. 26-09-1684 acc 014 opdracht Engelken Nielis aan Armen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 82  
76. 11-06-1686 tst 034 Testament van Jan Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 91v  
77. 09-07-1686 tst 035 Testament Frans Vogels RAL, Schpenbank Helden, inv nr 27, folio 92v  
78. 22-07-1686 div 002 ivm testament van pastoor de Vries RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 93  
79. 04-01-1689 tst 036 Testament van Peter Niessen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio  ..  
80. 09-07-1696 ekm 001 EÚnkindmaking RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 131  
81. 29-01-1702 tst 037 Testament van Matys Ingelen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 250 v  
82. 14-07-1702 tst 038 Testament van Willemken Jeucken RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 254  
83. 02-01-1702 tst 039 Testament van Lennart Smollers RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 257v  
84. 25-07-1702 acc 015

Accoord van Mercken Crebbers met zoon Dierick, met testament van Dierick

RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 255  
85. 01-02-1703 hvw015 Huwelijkscontract van Gerard Brummans X Wilmken Zeelen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 256  
87. 01-02-1704 hvw 016 huwelijksvoorwaarden Peter Janssen X  Gaertien Sijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 14  
88. 05-02-1704 acc 016

Accoord van Jan Smollers met zoon Winant

RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25 folio 259v  
89. 09-06-1704 hvw 017 Huwelijksvoorwaarden Hendrick Engels X Dierisken Driessen RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 261v  
90. 02-01-1705 div 003 Overdracht tochte door Willem van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 272v  
91. 15-05-1705 hvw 018 Huwelijksvoorwaarden voor Dierick Leenen X Helken vanden Coulen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 25, folio 274 v  
92. 21-01-1705 div 010 betwisting testament van Thijs Gommans dd 22-3-1705 RAL, Schepenbank Helden, inv nr  40  
93. 01-02-1707 hvw 019 huwelijksvoorwaarden voor Frans Verlinden X Wilmken Fijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 17  
94. 08-02-1707 hvw 020 huwelijksvoorwaarden voor Jacobus Gielen X Jenniken Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 19  
95. 19-02-1707 hvw 021 huwelijksvoorwaarden voor Aert van Dijck X Joanna Drissen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 16  
96. 24-02-1707 hvw 022 Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Gommans X Jenneken Sijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 18  
97. 16-03-1708 acc 017 accoord Jaexken vd Coulen met haar neef RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 28  
98. 14-11-1708 acc 018 accoord tussen voor- en nakinderen van Peter Huis RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 35  
99. 28-12-1708 hvw 023 huwelijksvoorwaarden voor Wilm Roosen X Ida Winckens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 36  
100. 29-12-1708 hvw 024 huwelijksvoorwaarden voor Joannes van Lier X Marya Nessen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 37  
101. 16-01-1709 tst 040 Testament van This Peters en Metten Brummans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 45  
102. 28-02-1709 hvw 025 Huwelijksvoorwaarden voor Gaert Wilms X Elsken Verstappen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 39  
104. 18-06-1709 acc 019 Accoord van Henersken Alitens met zoon Lambert RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 48  
105. 20-07-1709 acc 020 accoord tussen Scherders-Gelden met Lins Scherders RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 48  
106. 07-01-1710 tst 041 Testament van Maes Smollers en Gertien Zijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 59  
107. 07-01-1710 tst 042 Testament voor Gaert Janssen X Corneli Gielen RAL, Schepenbank Helden. Inv nr 28, folio 53  
109. 17-04-1710 hvw 026

Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Huis X Leonora Zeelen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 64  
110. 28-04-1710 hvw 027 Huwelijksvoorwaarden voor Jan Verbongh X Beel Leupers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 65  
111. 10-07-1710 hvw 028 Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Wolters X Peterken Winkens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 67  
112. 30-09-1710 tst 043 Testament voor Tisken Eurbers, weduwe van Peter Nessen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 71  
113. 27-09-1710 tst 044 Testament voor Peter Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 73  
114. 13-02-1711 acc 021 Accoord tussen de kinderen Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 77  
115. 15-05-1711 tst 045 Testament van Joanna Schoenmakers, weduwe van Peterken Scheres RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 80  
117. 07-02-1712 tst 046 Testament van Jan Martens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 89  
119. 13-05-1713 hvw 029 Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Roosen X Thisken  Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 98  
120. 18-06-1713 tst 047 Testament van Peterken Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 102  
121. 17-07-1713 div 004 Rentbrief voor Ingel Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio105  
122. 20-01-1714 tst 048 Testament van Petgen Bullis, wede van Hendrick Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 111  
123. 05-09-1714 tst 049 Testament van Elisabeth Wagemans, wede van Peter Jaken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 121  
124. 29-11-1714 acc 021 accoord Peter Scheres X Maria van Oyen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 123  
125. 04-03-1715 tst 050 Testament van Dirick, Claes en Trincken Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 130  
126. 11-11-1715 acc 022 Accoord kinderen Gommans met lening door vader RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 135  
127. 23-11-1715 tst 051 Testament van Willem Smets RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 136  
128. 07-03-1716 div 005 verkoop huis met onderhoudsplicht RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 141  
130. 29-04-1716 tst 052 Testament van Diriske Gommans, wede Jan Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 144  
131. 15-06-1716 hvw 030 Huwelijksvoorwaarden voor Dries Drissen X Jennecken van Holdt RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 147  
132. 25-06-1716 tst 053

Testament van Mathis Claes

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 14  
133. 17-11-1716 acc 023 Accoord Simon Jeucken met dochter Joanna RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 158  
134.   div 006

lening Elisabeth Jeucken, weduwe van Dael, die zoon zijn erfdeel wil geven ivm intreding in orde

   
135. 14-02-1718 tst 054 Testament Lins Nylis RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 177  
136. 05-03-1718 tst 055 Testament Wilm Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 178  
137. 25-04-1718 tst 056 Testament van Maria Slots, wede Gylen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 184  
138. 20-05-1718 tst 057 Testament van Lennart Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 187  
139. 07-06-1718 tst 058 Testament van Metgen Comans, wede van Reinier Ramakers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 189  
140. 23-03-1719 acc 024 Accoord Hendrick Roosen met schoonzoon RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 200  
141. 24-06-1719 tst 059 Testament Elisabeth Claes, wede de Ponte RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 203  
142. 08-03-1720 tst 060 Testament Wilm Coolen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 210  
143. 09-05-1720 acc 025 Accoord Marten van Loon en neef Maes Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 211  
144. 09-05-1720 tst 061 Testament van Petronella Martens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 212  
145. 20-05-1720 tst 062 Testament van Gaert van Oyen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 214  
146. 23-10-1720 tst 063 Testament van Elisabeth Claes, weduwe van Edmond Francis de Ponte RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 220  
147. 29-01-1721 hvw 031 Huwelijksvoorwaarden voor Mateuwes Drissen X Cornelia Cuipers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 223  
148. 10-03-1721 tst 064 Testament van Hendrick Beckers X Margaretha Roosen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 225  
149. 28-03-1721 tst 065 Testament van Peter Gylen X Elisabet van Hoghten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 229  
150. 08-08-1721 tst 066

Testament van pastoor Knippenbergh

Pastorie Helden, inv nr C46  
151. 28-10-1721 acc 026 Accoord van Neesken Hennis met zoon Jan RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 237  
152. 20-03-1722 tst 067 Testament van Lennart Scherders X Geertien Gelden RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 243  
153. 27-07-1722 don 008 Donatie door Peter Jurgens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 248  
154. 18-07-1722 tst 068 Testament van Jacob Timmermans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 249  
155. 31-07-1722 tst 069 Testament van Peetje Martens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 250  
156. 20-11-1723 hvw 032 Huwelijksvoorwaarden voor Jan Stammen X Maria Drissen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 252  
157. 29-03-1723 hvw 033 Huwelijksvoorwaarden voor Dirick Engels X Joanna Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 259  
159. 26-04-1723 don 009 Donatie Elisabeth Roefs aan kinderen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
160. 24-05-1723 tst 070 Testament van Geurtien Joosten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 26  
161. 06-12-1723 tst 071 Testament van Wilmke Zeelen (Aent Everlo) RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 271  
162. 14-05-1724 tst 072 Testament van Wilm Wolters X Eva Zijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 277  
163. 14-06-1724 don 010 Donatie Frenske Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 278  
164. 21-08-1724 div 007 transport van de goederen van Frenske Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 280  
165. 18-01-1725 don 011

Donatie door Peterke van Nienhuys

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 284  
166. 02-03-1725 tst 073 Testament van Jan Gommans (Aengen Eyndt) RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 285  
168. 27-10-1725 hvw 034 Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Verstappen X Elisabeth Hesen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 296  
169. 10-12-1725 div 008 Opeising erfenis door momboirs van Jeuxken van der Koelen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 40  
170. 11-03-1726 div 009 regeling voor Jeuxken van de Coulen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 40  
171. 11-06-1726 tst 074 Testament van Derick Claes RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 302  
172. 23-08-1726 hvw 035 Huwelijksvoorwaarden voor Matthijs Driessen X Maria Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392  
173. 18-04-1732 div 010 Inventaris goederen voor Mathijs Dryssen X Maria Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392 ev  
174. 26-10-1726 tst 075 Testament van Jacobus Gommans [herroepen] RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 306  
175. 08-12-1726 tst 076 Testament van Jacobus Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 308  
176. 13-01-1727 div 019 Testamentaire bepaling van Leonardus Boiens, rector Kapel RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
177. 27-03-1727 div 020 Verklaring van Jan Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
178. 29-03-1727 tst 077 Testament van Mechel Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 315  
179. 04-05-1727 tst 078 Testament van Encke Janssen (X Geurt Pijpers) RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 316  
180. 19-05-1727 acc 027 Accoord Jan Verbongh met schoonzoon Engel Verlinden RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 317  
181. 26-04-1728 acc 028

Donatie door Andrys Jeucken

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 326  
182. 01-06-1728 don 012 Donatie van Gerard Jeucken aan zoon Peter RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 330  
183. 10-07-1728 tst 079 Testament van Jenneken Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 333  
184. 20-07-1728 tst 080

Testament van Joannes Claes

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 334  
185. 07-09-1728 hvw036 Huwelijksvoorwaarden voor Thonis Slodts X Petronella Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 338  
186. 06-01-1729 hvw 037 Huwelijksvoorwaarden voor Thijs van de Koelen X Maria Coumans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 346  
187. 29-03-1729 tst 081 Testament van Catharina Boiens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 353  
188. 27-05-1729 don 013 Donatie door Ida vanden Buycken aan kinderen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 360  
189. 15-12-1729 div 012 Borgstelling op erfenis van Geurt Segers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 366  
190. 11-03-1730 tst 082 Testament van Elisabeth van Heughten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 369  
191. 20-12-1730 tst 083 Testament van Hendrick Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 383  
192. 05-03-1731 don 014

Donatie door Henrisken Jeucken

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
193. 28-03-1731 tst 084 Testament van Deriske van Nienhuys RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 385  
194. 01-09-1732 don 015 Donatie door Jan Brummans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
195. 30-10-1732 tst 085 Extract testament van Pastoor Joannes Knippenbergh RAL, Bisschoppelijk Archief, inv nr 56  
196. 18-05-1733 tst 086 Testament van Jacob Nelis RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 417  
197. 04-07-1733 hvw 038 Huwelijksvoorwaarden voor Peter Gommans X Elisabeth Heesen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 418  
198. 30-09-1733 don 016 Donatie door Peter Rutten X Anna Verstappen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 424  
199. 29-01-1735 don 017 Donatie door Tryncken Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 443  
200. 05-05-1735 don 018

Donatie door Wilm Gommans

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 448  
201. 31-05-1735 don 019 Donatie door Jenneke Nijssen RAL, Schepenbank helden, inv nr 31  
202. 11-08-1735 tst 087 Testament van Gerard Verhaegh X Wilmke Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 2  
203. 21-10-1735 hvw 039 Huwelijksvoorwaarden voor Aerdt Janssen X Mechel Smolders RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 4  
204. 01-12-1735 acc 029 Accoord Gerard Crommentuyn met zoon Jacobus RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 del II, blz 8  
205. 05-11-1736 tst 088 Testament van Maria Neessen, wede Wilm Coumans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 14  
206. 29-10-1737 hvw 040 Huwelijksvoorwaarden voor Jan Jaecken X Wilmken Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
207. 08-05-1738 tst 089 Testament van Michiel Crommentuyn RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 35  
208. 13-10-1738 tst 090

Testament van Thijske Peters

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 37 dl II, blz 42  
209. 13-10-1738 tst 091 Testament van Jan Gielen X Margarita van Nienhuys RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 43  
210. 28-02-1739 tst 092

Testament Cun Gommans, wed van Hendrick Heynen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 52  
211. 03-04-1739 don 020 Donatie door Jenneke Gommans wede Joosten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 53  
212. 23-05-1739 hvw 041 Huwelijksvoorwaarden voor Jan Hendrickx X Jenneken Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 54  
213. 06-10-1739 hvw 042 Huwelijksvoorwaarden voor Peter Trynes X Sophia Comans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 56  
214. 18-02-1740 don 021 Donatie door Cornelia Dryssen, wede Roosen RAL, Schepenbank helden, inv nr 27 dl II,  blz 65  
215. 22-02-1740 div 013 Eenkindmaking door Gerard Crommentuyn X Petronella Engelen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 68  
216. 09-03-1740 don 022

Donatie door Catharina Gommans

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 71  
217. 17-03-1740 don 023 Donatie door Elisabet Jeucken, wede van Dael RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 72  
218. 27-04-1740 tst 093

Testament van Maria Ophey wede van Wisch

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 74  
219. 03-08-1740 tst 094 Testament van Frans van Nienhuys RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 77  
220. 30-12-1740 hvw 043 Huwelijksvoorwaarden voor Jan Hendrickx X Anna Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 87  
221. 30-03-1741 acc 030

Accoord van Areth Linssen met Heynerske Jeucken

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 95  
222. 08-05-1741 tst 095 Testament van Jenneke Janssen, wede Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 97  
223. 17-06-1741 hvw 044 Huwelijksvoorwaarden voor Peter Steeghs X Ida Heynen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 98  
224. 30-06-1741 tst 096

Testament van Cornelia Engels

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27dl II, blz 101  
225. 11-09-1741 hvw 045 Huwelijksvoorwaarden voor Michiel Droesen X Geertruy Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 103  
226. 07-03-1742 tst 097 Testament van Thijs Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 114  
227. 12-11-1742 don 024 Donatie door Wilm Wolters RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 124  
228. 26-11-1742 tst 098 Testament van Elisabeth Jeucken, wede van Dael RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 125  
229. 28-06-1743 don 025 Donatie door Peter van Heughten X Deriske van Oijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 131  
230. 26-10-1743 ekm 002 Eenkindmaking voor Cathrijn van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, ???  
231. 11-11-1743 div 014 Attestatie door Jacobus Knippenbergh x Elisabeth de Ponty RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 142  
232. 28-04-1744 hvw 046 Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Tulmans X Aldegunda Comans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 151  
233. 26-09-1744 hvw 047 Huwelijksvoorwaarden voor Marten Tulmans X Maria Claes RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 158  
234. 07-04-1745 acc 031 accoord van Marij Zeelen met Drys Comans ivm tocht RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 173  
235. 25-05-1745 don 026 Donatie door Claes Heynen aan Wilm Philipsen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 179  
236. 03-07-1745 don 027 Donatie door Helena Smolders aan dochter (en kleindochter) RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 183  
237. 01-10-1745 tst 099 Testament van Jan Beiren RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 184  
238. 16-10-1745 hvw 048 Huwelijksvoorwaarden voor Peter Hendrickx X Christina Verscharen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 187  
239. 14-12-1745 tst 100 Testament van Catharina Stammen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 190  
240. 01-02-1746 tst 101 Testament van Jan Stammen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 193  
241. 26-02-1746 hvw 049 Huwelijksvoorwaarden voor Godefridus Claes X Gertruy van de Schoor RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 196  
242. 24-05-1746 tst 102 Testament van Jan Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 199  
243. 16-06-1746 ekm 003 EÚnkindmaking door Jan Hendrickx X Anna Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 204  
244. 24-07-1746 tst 103 Testament van Simon Roosen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 205  
245. 12-12-1746 tst 104 Testament van Wilm van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 186  
246. 22-12-1746 tst 105 Testament van Giel Wilms X Jenneke Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 209  
247. 28-03-1747 tst 106 Testament van Marij Roosen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 11  
248. 26-05-1747 tst 107 Testament van Gerard Jeucken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 218  
249. 12-06-1747 tst 108 Testament van Peter Pullen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 219  
  16-09-1747  

Accoord Jan Gielen X Margarita van Nienhuysmet  Dirick Gielen X Peternel van Nienhuys

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 8  
  11-11-1747   Accoord Drys Comans en Isabella Jeucken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 12  
  18-03-1750   Transport met onderhoudsplicht RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 53  
  09-10-1752  

Transport erfgoed tegen levensonderhoud

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 95  
  14-05-1755   Lening met verhaal op nalatenschap RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 131  
  26-02-1757   Verkoop tegen lijfrente RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 177  
250. 27-02-1759 tst 109 Testament van Frans Pijpers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 204  
251. 02-04-1759 div 015 Acte declaratoir van Martinus Ridder RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 206  
252. 18-02-1762 tst 110 Testament van Thijs Verlinden RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 247  
253. 17-03-1762 tst 111 Testament van Wilhelmina Verstegen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 250  
254. 13-09-1762 tst 112 Testament van Helena Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31  
255. 24-01-1763 div 016 Obligatie van Jacob Verscharen aan schoonzoon Hendrick Heijnen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 270  
256. 02-03-1763 tst 113 Testament van Jenneken Jeuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 273  
257. 04-02-1763 tst 114 Testament van Theodor Cuijpers, alias Gubbels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 271  
258. 02-03-1763 don 028 Donatie door Sibilla Jeuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 281  
259. 12-09-1764 hvw 050 contract postnuptial voor Joannes Keiren en Catharina Gielen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 299  
260. 15-05-1765 don 029 Donatie door Isabella Jeuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 311  
261. 05-07-1766 tst 115 Testament van Joanna Franssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 322  
262. 17-07-1766 tst 116 Testament van Allegonda In gen Noot RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 324  
263. 30-07-1766 div 017 Obligatie en gift van Jenneke Janssen, wede Peters RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 326  
264. 24-09-1766 div 018 Transport op lijfrente door Otto Wagemans X Maria van Oijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 328  
265. 07-02-1767 don 030 Donatie door Peter en Marten Comans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 336  
266. 16-11-1767 div 019 Transport op lijfrente door Petronella Haenen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 343  
267. 26-01-1769 don 031 Donatie door Hendrick Fusers X Wilhelmina Vervoort RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 354  
268. 05-05-1769 hvw 051 Huwelijksvoorwaarden voor Dionisius Nijssen en Anna Vossen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 357  
269. 11-11-1769 div 020 Transport en donatie erfdeel door Thomas Claes RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 360  
270. 18-11-1769 hvw 052 Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Impelmans en Maria Rutten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 362  
271. 05-01-1770 tst 117 Testament van Geurt Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 364  
272. 17-01-1771 tst 118 Testament van Dirck Jannis, Engel Jannis en Jan Meijelkens X Gertruy Jannis RAL, Schepenbank Helden, inv nr29 blz 377  
273. 19-01-1771 don 032 Donatie door Joannes Keiren aan stiefdochter RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 380  
274. 02-01-1771 tst 119 Testament van Elisabeth Heijmans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 375  
275. 02-02-1771 tst 120 Testament Gerard Crommentuyn x Petronella Engelen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 382  
276. 13-04-1771 tst 121 Testament van Sibilla Jeuken, wede Andries Coumans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 384  
277. 27-03-1772 tst 122 Testament van Petronella Verlinden RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 397  
278. 27-03-1773 don 033 Donatie door Gisbert Beurskens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 404  
279. 21-07-1773 hvw 053 Huwelijksvoorwaarden voor Simon Janssen en Wilhelmina Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 405  
280. 16-08-1773 tst 123 Testament  van Ida Gubbels alias Cuijpers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 407  
281. 27-11-1773 acc 032 Accoord tussen Joannes Verschaeren en zijn kinderen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 409  
282. 27-08-1774 tst 124 Testament van Maria van Maris alias Oeters RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 416  
283. 26-11-1774 hvw 054 Huwelijksvoorwaarden voor Dirck Verscharen en Henrina Colen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 429  
284. 04-07-1775 tst 125 Testament van Petronella van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 434  
285. 31-10-1775 tst 126 Testament van Peter Coumans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 446  
286. 31-10-1775 div 021 Transport en donatie door Peter Coumans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 448  
288. 21-08-1776 tst 127 Testament van Petronella Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 467  
289. 10-09-1776 acc 033 Conventie tusschen Geurt Engels en Gertrud Verhaegh ehel RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29 blz 468  
290. 21-10-1776 tst 128 Testament Peter en Elisabeth van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 470  
291. 02-04-1777 div 022 Transport Jan Vervoort en Agnes Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 475  
292. 23-04-1777 don 034 Donatie Henrina Gommans RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 477  
293. 28-08-1777 hvw 055 houwelijcks voorwaerden tusschen Matthis Jeucken en Maria Rutten RAL, Schepenbank Helden, nv nr 29, blz 482  
294. 11-03-1778 tst 129

Testament van Anthoin en Maria Verdeuseldonck

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 484  
295. 14-03-1778 don 035 Donatie door Gisbert Beurskens RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 487  
296. 06-04-1779 hvw 056 Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Peulen x Christina Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 493  
297. 07-04-1779 hvw 057

huwelijksvoorwaarden voor Dirck Gommans x Wilmke Groenen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 495,496  
298. 27-04-1779 tst 130 testamentaire declaratie voor Joanna Heynen ten behoeve van haere kinderen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 491  
299. 15-10-1779 tst 131

Testament van Engel en Cornelia van Nijenhuys

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 500  
300. 19-09-1781 don 036 Donatie van Matthis Wetemans en Catrina Boomen ehel RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 524  
301. 09-10-1781 hvw 058 Houwelijcks voorwaerden tusschen Willebrordus Pluym en Matthiae Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 525  
302. 06-12-1781 tst 132 testament van Petronella Engels RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 528  
303. 20-01-1782 tst 133 Testament van Allegonda van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 532  
           
           
306. 30-07-1782 div 023 Overgaeve der gereede goederen van Dirck Karis RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz  
307. 17-02-1783 don 037

Donatie van Cunera Gommans voor schuld en levensonderhoud ten behoeve van haeren broeder Geurt Gommans

RAL, Schpenbank Helden, inv nr 29, blz 564  
308. 24-06-1783 don 038

Donatie van Dirck Leysten voor levensonderhoud tenbehoeve van Wilm Gommans en Gertrud Verscharen ehel

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 567  
309. 30-07-1783 don 039

Donatie bij forma van testament tusschen Hubert Heynen en Margaretha Wilms ehel, mede ten behoeve van Catharina Heynen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 569  
310. 18-08-1783 div 024

Transport bij donatie van de tochte van Peter Gerardts ten behoeve van Joannes Peters en Gertrud Smits ehel.

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 576  
311. 21-11-1783 ekm 004 Eenkintschap voor Peter Jacobs weduwenaer van Helena Claes, staende ter tweede ehe te treden met Maria Groenen. RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 584  
312. 17-03-1785 don 040 Donatie van Gertrud Brunings voor haer levens onderhoud ten behoeve van Joanna Driessen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 619  
313. 06-05-1785 tst 134

Testament voor Jacob te Berts en Elisabeth Timmermans, ehel.

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 461  
314. 09-12-1785 acc 034 Lambert Wilms en Wilhelmina Boom ehel cedeeren en overgeven immediat haere gereede goederen aen Wilm Wilms RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 636  
315. 13-03-1786 don 041 Donatie door Joanna van de Coelen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, pag 10  
316. 06-05-1786 ekm 005

Een-kindmaking en huwelijksvoorwaarden voor Gerard Tilmans X Maria Wilms

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 21  
317. 11-07-1787 don 042 Donatie door Hendrick Jeucken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 90  
318. 26-07-1788 hvw 059 Huwelijksvoorwaarden voor Geurt Heijnen X Gertrud Smolders RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 139  
319. 19-08-1788 don 043 Donatie door Maria Rutten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 144  
320. 30-08-1788 tst 135

Testament van Anna Vermeulen, wede Peters

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 145  
321. 31-12-1788 hvw 060 Huwelijksvoorwaerden voor Joannes Janssen en Helena van Oijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 164  
322. 12-02-1789 tst 136 Testament van Elisabeth van Knippenbergh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 167  
323. 19-10-1790 tst 137 Testament van Anna Vossen, echtgenote Dionysius Nijssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 218  
324. 22-12-1790 hvw 061

Huwelijksvoorwaarden voor Peter Wilms X Petronella Peeters

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 220  
325. 16-04-1791 hvw 062 Huwelijksvoorwaarden voor Wilm Keiren X Jacquemina Claes RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 231  
326. 09-05-1791 tst 138 Testament van Catharina Gielen, wede Willem van Verschaeren RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 233  
327. 14-05-1791 tst 139

Testament van Gertruy Heesen, wede Symon Derix

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 239  
328. 03-04-1792 hvw 063 Huwelijksvoorwaarden voor Joannes Claesen X Joanna van Hoogten RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 271  
329. 26-10-1792 don 044 Transport van alle gereede door Mathijs Fijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 280  
330. 05-04-1793 tst 140 Testament van Joannes Faessen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 287  
331. 25-06-1793 div 025 Borgstelling ivm gedevolveerd geld door Hendrik Fijen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 290  
332. 05-07-1795 tst 141 Testament van Thomas Janssen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 306  
333. 21-09-1795 tst 142 Testament van Hendrik Verhaegh RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 329  
334. 21-10-1795 hvw 064

Huwelijksvoorwaarden voor Hendrik Knippenberg X Caecilia Verschaeren

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 331  
335. 04-04-1796 don 045

Donatie door Jan Roosen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 361  
336. 30-05-1796 don 046 Donatie door Leonard Jeuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 377  
337. 01-07-1796 don 047 Donatie door Leonard Jeuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 378  
338. 20-11-1796 div 026 Request van Hendrik van den Beuken RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 387  
339. 21-11-1796 hvw 065 Huwelijksvoorwaarden voor Hendrik vanden Beuken X Catharina Symons RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 388  
340. 04-02-1797 hvw 066

Huwelijksvoorwaarden voor Jacobus van Oijen X Petronella Driessen

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 3  
341. 23-03-1797 tst 143 Testament van Gerard Verlinden X Anna Beckers RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 404  
342. 10-06-1787 tst 144 Testament van Gerard Cluytmans, wdnr Thysken Buysen RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 431  
343. 21-07-1797 hvw 067 Huwelijksvoorwaarden voor Joannes van Densen X Maria Peeters RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 433  
344. 26-11-1797 tst 145

Testament van Arnoldus Aerts

RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 443