Jacques Rutten;     Nr 329. 03-04-1792    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 271

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Joannes Claesen X Joanna van Hoogten
In marge: Hylix voorwaerde Joes Claessen en Joanna van Hoogten, wede van Andries Nijssen
 
Cond ende kennelijk zije hier mede hoe dat op heden dato ondergess tusschen Johanna van Hoogten, wede  van Andries Nijssen, geassisteert bij haeren neve Meus van den Buyken, als toecomende bruyd ter eenre, en Joes Claessen als toecomenden bruydegom ter andere zijde is ingegaen en besloten eene huwelijkse voorwaerde en zulx in volgender maniere:
1.       Brengen bruydegom en bruyd tot steur van 't aenstaende houwelijk alle haere wedersijdsche gereede goederen, actiŽn en crediten, geene daer van uytgesondert.                    Vorts
2.       Is tusschen de zelve geconditioneert en besproken dat in val bruyd voor bruydegom komt aflijvig te worden zonder kind of kinderen in aenstaende houwelijk te procreŽren, dan de helfte aller haerer naer te laetene gereede goederen, onderlingse obligatiŽn en contante penningen in vollen eygendom sullen blijven aen den bruydegom en de wederhelfte der zelver immediaet aen de voorkinderen van de bruyd voorss sullen worden uytgekeert. Tot dyen is
3.       Door de zelve geconcludeert en vastgestelt, dat wanneer de bruyd voor den bruydegom komt te sterven, kind of kinderen in voorhandene houwelijk verweckt hebbende, als dan alle gereede goederen, uytstaende onderlingse obligatiŽn, wie ook alle gereede penningen in twee egaele deelen, naer aftrek aller schulden tot de zelve betreck hebbende, zullen worden gestelt, waer van bruydegom de eene helfte en voor en naer kind of kinderen de andere helft aenstonts egael en hooftsgewijse zullen profiteeren en trecken.
 
Aldus gecontracteert, ingegaen en besloten door bruydegom, bruyd, dessens assistent en ten overstaen der ondergess gerichtspersoonen, tot Helden, den 3e april 1792.
Waeren geteekent:  Joanna van Heugten;  dit zijn de X X X merckten van Meus van den Buyken, schrijvens onervaeren;  dit zijn de X X X merkten van Jan Claessens schrijvens onervaeren;  J. Vervoort testis;  P.H. Cremeren;  P. Engels;  A. Gisberts;  J. Vervoort secris.