Oorkondenboek van het Land van Kessel

bewerkt door 

Historische Studiegroep "Land van Kessel"

Venray 2007

 

 
 
 
 
Goudgulden van Reinoud van Gulik (1394-1402) Geslagen in de Munt te Venray

 

Het oorkondenboek betreft oorkonden van de 13de eeuw tot aan het Tractaat,
dat op 12 september 1543 ‘in die tente van sine Majesteit [Karel V] … by Venloe’ gesloten werd.

 

 

  Index    
  klik op de data om bij de oorkonden te komen.    
       
  1279 september 27    
 
Hendrik, graaf van Kessel verklaart dat hij aan Reinald, graaf van Gelre en Zutphen ver­kocht heeft;
‘ons graafschap met de burcht te Kessel, getrouwen, ministrerialen, wastijnsi­gen, laten, hoge en lage
rechtspraak, de visserij, akkers bebouwd en onbebouwd, weiden, alle inkomsten rechten en bezittingen
die ons ten tijde van deze verkoop rechtens toe­komen aan die zijde van de Maas waar het kasteel
Kessel gelegen is, samen met de Maas voor zover die tot dit zelfde graafschap behoort. Integenwoordigheid
van Willem, heer van Horne, Goswin de Burne, Gerard de Batenborch, Wilhelm de Herne, Johannes dicti Buch,
Giselbert de Breempt, Henricus de Gelre, fratris comitis, broer van de graaf van Gelre, Wilhelmi Rust,
Godefridus Birth, Nicolai de Bruche.
 
   
  1286 oktober. 31    
 
Verdrag tussen de graaf van Gelre en Zutphen met de heer van Kuik tot wederzijdse staking omtrent
vijandelijkheden in de landen van Kessel en dat eigenheyt van Rode (Venray) en het land van Cuyck
met uitzondering van de stad Grave.
 
   
  1352 juli 9    
 

Reinald, hertog van Gelre, graaf van Zutphen ontslaat Johan van Broekhuizen, Willemsz zijn ambtman in het land van Kessel van de eed aan hem gedaan, en voorts belevende zijnn broer Edward en de heer van Blaarsvelt te huldigen.

   
       
  1365 oktober 31    
 
Vrederich van den Berghe, heer van Grebben, belooft aan Johan van Groessen, dat hij, wanneer het huis in de heerlijkheid van Grebben mocht worden afgelost of verkocht, hem al het goed dat Johan op het Grebben heeft, zeven mijlen van Grebben zal doen leveren, 1365 oktober 31 (up Alerheilgenavent).
   
  1369    
  Schatting van den Land van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369    
       
  1375 april 17 [Paasstijl 8 april]    
  Daniel van Apelteren, ridder en vrouwe Willem, zijn wettige echtgenote oorkonden dat zij tot een vergelijk gekomen zijn met de Abdis en het convent van Roermond van de Cisterciënser orde, in die zin dat noch zij of hun erfgenamen enig recht ofaanspraak kunnen maken op de tienden van Oostrum.

 

 
  1379 juli    8    
 
Akte waarbij Maria van Gelre, hertogin van Gelre en Gulik aan de bewoners van Venray een vrije weekmarkt
op elke maandag toestaat, binnen banmijlen van het rechtsgebied van Venray, net zoals de weekmarkt te Gelre.
Daarnaast wordt toegestaan dat Venray twee jaarmarkten mag houden, één op de eerste maandag na Sint
Servaasdag in Mei en de tweede op Sint Huprechts dag na alre Heiligen, in al haar rechten en gewoonte zoals
die in Venlo gehouden wordt.
Gecollationeert afschrift d.d. 25 januari 1714
   
  1380 z.d.    
 
Privilegiebrief van hertog Willem van Gulick en hertogin Maria van Gelre echtlieden ten gunste van
de inwoners van het Land van Kessel en Kriekenbeek.
   
  1380 juli 27    
  Oorkonde waarbij hertog Willem van Gulik en hertogin Maria van Gelre echtlieden de privilegies bevestigen voor de inwoners van landen van Kriekenbeek en Kessel.    
  1406 juli 7    
 
Akte waarbij Jacob, heer van Mirlaer afstand doet van het goit Thienrayde gelegen tussen Meerlo en Horst ten gunste van Karle Speden en diens vrouw Goitken, dochter van de heer Jacob, heer van Mirlaer.
Hertog Reinald IV beleent nadien Karle Speden als momber van Goitkens van Mirlaer met het voornoemde goed Thienrayde tot Gelderse leenrechten, mannen van leenheer Willem van Broichuyssen en Herman van Mekeren.
   
  1406 september   8    
  Nog geen regest.    
  1415 februari 2    
 

Akte waarbij Symon van Enckenvort door Reinald IV, hertog van Gelre, etc. beleend wordt met de hof toe Enckevort gelegen onder Helden, hierbij zijn de leenmannen Johan Schelart van Obbendorp en Johan van Broichusen.

   
  1423 april 23    
  Nog geen regest.    
       
  1423 oktober   1    
  Nog geen regest.    
1425 april 14

Johan, her van Wycrade en zijn broer Derick oorkonden dat zij jaar en dach het goed gelegen te Sevenum welke zij verkocht hebben aan Arnt heer van Blitterswijck en zijn huisvrouw Lijsbeth van der Docnk zullen vrijwaren ingevolge van een schepenbrief.

  1430 augustus 20    
  Nog geen regest.    
  1431 mei 27 private    
  Nog geen regest    
  1450 maart 22    
  Hertog Arnold verklaard dat het klooster van de Karthuizers binnen Roermond een deel van de tienden van de nieuw ontgonnen gronden hebben verkregen, vanwege uizondering mogen zij deze behouden mits de jaarlijkse inkomsten niet boven het bedrag van zes Rijnse guldens komt. Beveelt tevens aan Johan van Broekhuizen, heer tot Loe en tot Geysteren om deze oorkonde mede te bezegelen    
  1451 december 12    
  Akte waarbij de schepenen van Oesterham [Oostrum] verklaren dat Gaedert van Harff en Adriaan van Broekhuizen, ridders afstand hebben gedaan van een wijer bij Gaederts moelen gelegen vlak langs de beek met een kamp bij de kapel van Oostrum gelegen, ten gunste van kanunniken regulieren tot Oostrum. Hendrik van Merwijck, richter en Borchsaet te Geysteren zegeld op verzoek van de schepenen die geen eigen schependomszegel hebben.    
1454 augustus 23

Arnold hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen verklaart dat zijne onderdanen van Oostrum tot de klokkenslag, schattingen en beden tot het kerspel van Venray toebehoort.

1467 maart 25
Nog geen regest.
1493 september 14

De kapelmeesters van Tienraij beloven dat zij, samen met de andere ingezetenen van Tienraij, een erfpacht van ‘alsulcker maenwer roggen’ als Wouter van Schelborch gewoon was jaarlijks aan de kerspelkerk van Swolgen te betalen, vanaf nu voor hun rekening zullen nemen. Deze verplichting is met 20 gouden rijnse gulden losbaar.

  1497 maart 5    
 

Steven van Suylen van Nijevelt, heer van Broekhuizen beleent in tegenwoordigheid van leenmannen Jan Huekelhaven namens het Kartuizer klooster te Roermond met de tienden van Broekhuizenvorst te verheergewaden met vijftien Rijnse gulden.

   
  1500 oktober 27    
  Hertog Karel ontheft de ingezetenen van Kessel en Helden van zekere dienstbaarheid en vergunt hun vijftig morgen gemeentegrond tot bouwland te maken    
  1509 maart 15    
  Derick, heer van Blitterswijck en Jutta van Appelteren zijn vrouw verklaren aan het klooster van Oostrum kwijt te schelden het bedrag dat hun ouders gegeven hadden voor de afbouw van de kerk.     
  1532 juni 7    
  Akte waarbij Karel, hertog van Gelre en Gulik en graaf van Zutphen, heer van Groningen de Omlanden tot Coevorden en Drenthe aan het kerspel Venray toestemming verleent om 100 Hollandse morgen te verkopen, ten gunste van het kerspel om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Echter de herog behoudt het recht van tijns op deze ontgonnen gronden.    
  1533 mei 4    
  Voor schepenen van Blerick droeg meester Herman Kiespenninck in 1533 zijn bezittingen en rechten in Blerick over aan de provisoren van Sint-Jacobsgasthuis in Venlo. De akte is overgeleverd als een uittreksel dat in 1614 werd gemaakt.    
       
  1533 juli 20    
  Kairl, hertog van Gelre etc. verleent aan zijn raad Jacob van Domburg, ridder, stadhouder van het kwartier van Roermond, heer van St. Aighaten, St. Janskerken, Oostrum etc. het recht om een jaarmarkt te houden binnen zijn heerlijkheid “van Oestrom off tot Lulle inden selven kerspell gelegen” op maandag na de kermis met de duur van twee dagen.