Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


 
  Oorkonde d.d. 1467 maart 25  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
 
Adolph hertoighe van Gelre ynd
  van Gulich ind Greve van Zutphen

 
 
Wij doen kondt soe wij Derick vander Horst nu ontfangen ind bestedicht hebn tot onsen
Amptman ther Horst ind onss slands van Kessel op sijnen Amptbrieff onse lieve heer ende vader
hem voirtijts dair van gegeven heefft na vermoegen eyns revers­briefs hij ons dair van gegeven
heefft. Bekennen wij myt desen onsen apenen placait dat wij den vurg. Derick vander Horst
gelaifft hebn ind gelaven bij den Ampte toe laiten to halden ind to doin na vermoegen sijns
Amptbrieffs vurger. bis wij hem dair aff doen onsetten na luydt ind vermoegen desselven briefs
allet sonder argelist oirkonde onss secreets siegel hijr beneden opt spatium gedruct op onser
liever vrouwe daiges Annu­nciati­onis Anno etc. LX septimo.

 

 
  Bron:  
   
1. Gelderse Archief te Arnhem, Hertogelijk archief, inv.nr. 1.6.
2. Idem, inv.nr. 196 folio LXVIII verso.
3. Rekeningen Overkwartier voor 1473, inv.nr. 1782 folio 91 verso - 92.
 
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
    Zegel onder papier.

Toevoeging in bron: 2  

Hijr naest inden selven jair is Derick vurs. mijne gene­dige heren hertoch Adolffz vyant worden ende was eyn Amptman tot Cranenburgh ende hulp mijns heren gnaden van Cleve.