Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1509 maart 15  
       
  Regest:  
   
Derick, heer van Blitterswijck en Jutta van Appelteren zijn vrouw verklaren aan het klooster van Oostrum kwijt te schelden het bedrag dat hun ouders gegeven hadden voor de afbouw van de kerk.
 
     
  Foto oorkonde:  
   

 

 

 
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
  1. Ick Derijck here tot Blijtterswijck ende Jutt van Appelteren eechte man ende wijff bekennen voer ons ende ons erven
  2. ende nakomelijngen dat wij nu noch nummermeer dat Convent van Oestrum manen en sullen um die sum gels
  3. die ons alders den Convent voers. in die eer gaeds gegeven hebben toe vollesten eere kercken te tijmmeren.
  4. Ende weert sayck dat ymant van onser wegen den Convent voers. unnige hijnder off te scade daer um dede
  5. soe gonnen wij Derijck und Jutt voers. doer macht des brijeffs dat dat Convent den schade ende hynder versuken
  6. ende verhalen mach in all onsen gueden reet ende onreet in teijken der waerheit dat wij dijt stede ende vast halden
  7. willen sonder enijge indracht und ergelist soe hebben wij dijt myt onsser beyden segell besegelt in den jaer
  8. ons heren XV C ende negen op den vijften dach inden Meert.
 
     
  Bron:  
   

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archief Klooster Bethlehem te Oostrum, inv.nr. 5

 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
   

Zegels verloren.