Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door R.Flokstra    terug


  Oorkonde d.d. 1532 juni 7  
       
  Regest:  
    Akte waarbij Karel, hertog van Gelre en Gulik en graaf van Zutphen, heer van Groningen de Omlanden tot Coevorden en Drenthe aan het kerspel Venray toestemming verleent om 100 Hollandse morgen te verkopen, ten gunste van het kerspel om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Echter de herog behoudt het recht van tijns op deze ontgonnen gronden.  
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   

Kairle hertouge van Gelre ind van Gulich ind Greve van Zutphen heer van Groenyngen der Omlanden to Covorden ind Drenth

Wij doen kondt ind bekennen dat wij die sementlicke onse ondersaeten ons kerspels van Venraey um oere sementlicke oetmoedige beden wille consentiert ind belijefft hebben consentieren ind belijeven om ons ene pennynck den sij ons vuer oer alre broecke to betalen gelaefft hebben op te brenghen avermitz desen onse apenen placaet, dat sij hondert hollansche mergen landtz van oer gemeijnten affmeten ind verkoupen sullen moeghen op die mijneste quetzinge der gemeijnten ind schade onss ondersaetten alinger ind geheel erfflick ind ewelick. Beheltelick ons onsen erven ind naekomelinghen daer ain ons thijns wijn gewerff ind anders nu ind in tokoemende tijden unverkort sonder argelist oirkonde onss gewoentlicken hanteykens ind secreet zegels hierop gesath den VII en dach junij Anno etc. XXXII°. 
 
  Bron:  
   

Historisch Centrum Limburg,  01.048/2 Archief Schepenbank Venray, inv.nr. 3952 

 
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: