Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M. Flokstra     terug


  Oorkonde d.d. 1406 juli 7  
       
  Regest:  
   
Akte waarbij Jacob, heer van Mirlaer afstand doet van het goit Thienrayde gelegen tussen Meerlo en Horst ten gunste van Karle Speden en diens vrouw Goitken, dochter van de heer Jacob, heer van Mirlaer.
Hertog Reinald IV beleent nadien Karle Speden als momber van Goitkens van Mirlaer met het voornoemde goed Thienrayde tot Gelderse leenrechten, mannen van leenheer Willem van Broichuyssen en Herman van Mekeren.
 
     
  Foto oorkonde:  
       
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
    Inden jaeren onss heren MCCCC sexto des donredaigs nae onser vrouwendach visitationis heeft opgedragen heer Jacob, here van Mijrlar dat goit geheiten Thienrayde gelegen tus­schen Mirlar ende der Horst mit allen sijne tobehoeren in naten ende ind drogen soe als dat gelegen is ende heeft dairop verteghen etc. Ende dair en theenden omme beden willen des heren van Mirlaer vurs. so heeft mijn genedige heer dit vurs. goit beleent Karle Speden als eijn momber Goitkens sijns witlicke wijfs dochter des vurs. heren van Mirlar tot eijne Gelrissche leensrechten hier waern oever ende na manne Heer Wilhem van Broichuyssen ende Herman van Mekeren.  
     
  Bron:  
    Gelders Archief te Arnhem, Gelders leenkamer, inv.nr. 1 [A], folio CL  
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: