Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M. Flokstra    terug


  Oorkonde d.d. 1431 mei 27 private  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
    Het is te weten, dat die scepenen van Helden hiernae bescreven as Peter Symons soen, Johan van Everloe, Heyn van Huess, Johan van Mares des sonnendachs nae Sunte Urbaen in den jair ons heren datmen scrijfft dusent vierhondert ende eyn ende dartich in tegenworde Johans Scelbergen, scholtes to Kessel, hebben getuget, dat sij gehoirt hebben ende kundich is, dat Zybert van Herkenbosch op sine hoff gelegen to Helden, geheiten ten Have die walneer plach te wesen Daniels van Goer, eynen wreen ende eyne var plach te halden ende te hebben, tot behueff des gemeijnten vurs. van Helden. Ende sij opden hoff vurseit die beesten hebben gesonnen ende verkregen bij Zyberts leven alzulck as sij weten. Oich hebben sij voert getughet ter selver tijt as vors. steit, dat Zybert vurs. den kirspel van Helden heft gebaden walneer vijftich gulden vur die beesten vurs. opdat, hij der last af wesen mochte, off oich sess beesten eyns den ghemeijnen kirspel van Helden te geven ende voirtaen des lasts quijt te wesen. Ende dit heft Zybert van Herkenbosch gehalden ende gebaden as vurs. is, menich jaer daer nae dat die tiende vyt den hoff vurs. verkocht was den Carthuseren ende van den hoff gescheiden.  
  Bron:  
   

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archief Klooster van de  Karthuizers te Roermond, inv.nr. 77 op papier

 
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: