Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1380 juli 27  
       
  Regest:  
    Oorkonde waarbij hertog Willem van Gulik en hertogin Maria van Gelre echtlieden de privilegies bevestigen voor de inwoners van landen van Kriekenbeek en Kessel.  
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
1.   Wij Willem bi der genade goids hertoge ind Maria bi der selver genade hertoginne van
      Gulich ind van Gelre doen cont in kenlich
2.   alle lude dat wij geconfirmyert ind bestedicht hebben confirmyren ind bestedigen
      overmyds dese apene brieve onsen guden
3.   lude die nu ter tijt wonechtich sijn in onsen landen van Crekenbeeck ende van Kessel
      ende namaels wonechtich sijn solen
4.   an beide siden van der Masen alle alsulke brieve alse sij hebben van oere rechte
      sprekende van onsen lieve boele hertoge Ed-
5.   wart van Gelre den got genedich sij ende nu nae van onse lieve gemynde soen ende      
      onsen lieve gemynder dochter
6.   hertoge ind hertogynne van Gelre, Greve ind Grevyne van Zutphen ende sekeren ende
      gelaven in gude trouwen onse gude
7.   lude van onsen lande van Crekenbeeck ende van Kessel vurg. dat wij sij in de selve
      rechte haude solen in alle der maten ende
8.   maneren soe wie die brieve inne haude ende begripen die sij hebbe van onse lieve bole
      ende soene ende dochter
9.   vurg. sonder eynigerhande argelist in orkonde onse segele die wij van onse rechter
      wetentheit an desen brief
10. hebben doen hangen. Gegeven int iaer ons heren dusent drihondert ende tachtentich
      des durde dagens nae
11. Sent Jacobs dach.
 
  Bron:  
   
Historisches Archiv Stadt Köln, Haupt Urkunde Archiv, HUA 1/3332 
 
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
    Zegels: nr. 1 verloren, nr. 2 beschadigd.