Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M.flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1497 maart 5  
       
  Regest:  
   

Steven van Suylen van Nijevelt, heer van Broekhuizen beleent in tegenwoordigheid van leenmannen Jan Huekelhaven namens het Kartuizer klooster te Roermond met de tienden van Broekhuizenvorst te verheergewaden met vijftien Rijnse gulden.

 
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
 1.        Ic Steven van Suylen van Nyenvelt here tot Broechusen Ritter etc. als een leen here
            doe kont allen
 2.        luden ende bekenne oivermyts desen apen brieff voir mij ende mijne erven ende
            nakomelingen dat ic
 3.        in tegenwoirdicheit mijnre mannen van leen myt naemen Daem van Guylick ende
            Thoniss Peterssoen
 4.        beleent heb ende beleen Jan van Huekelhaven van Rurmund als ene monber ende tot
            behoeff des
 5.        Cartusers cloesters van Rurmund aen die kaerentijnde tot Vorst bij Broechusen ende myt
            alle hoeren toe
 6.        behoeren bij voirwerden oers hoeffs brieffs als men die van mij ende mijne erven ende
            nakomelingen te
 7.        leen haldende is te verhergeweijden den myt vijfftien eynkel kuyrfurster gulden alst myt
            recht verschijnt
 8.        sonder argelijst beheltelick mij Steven van Suylen van Nijenvelt here tot Broechusen
            Ritter leenheer vurg.
 9.        ende mallick sijns gueden rechten in oirkonde der wairheit desen saken vurg. soe heb ic
            Steven van
10.       Suylen van Nijenvelt here tot Broechusen ritter vurs. mijnen segel voir mij ende mijn
            erven ende na-
11.       komelingen aen desen apenen brieff gehangen inden jair onss heren duysent vierhondert
            seven ende
12.       tnegentich op sonnendach letare ihzlem.1

1 = Letare Hierrusalem de vierde vastenzondag.

 
 
  Bron:  
    Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archief klooster Karthuizer van Roermond, inv.nr. 147  
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: