Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M.Flokstra    terug


  Oorkonde d.d. 1379 juli 8  
       
  Regest:  
   
Akte waarbij Maria van Gelre, hertogin van Gelre en Gulik aan de bewoners van Venray een vrije weekmarkt op
elke maandag toestaat, binnen banmijlen van het rechtsgebied van Venray, net zoals de weekmarkt te Gelre.
Daarnaast wordt toegestaan dat Venray twee jaarmarkten mag houden, één op de eerste maandag na Sint
Servaasdag in Mei en de tweede op Sint Huprechts dag na alre Heiligen, in al haar rechten en gewoonte zoals
die in Venlo gehouden wordt.
Gecollationeert afschrift d.d. 25 januari 1714.
 
     
  Foto oorkonde:  
     
   

folio 249                                                                                           folio 249 verso

 
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
No. 1. Copia
 
Wij Marie vander genaiden gotds hertoghinne van van Guijlge und van Gelre, doen kont und kennelick allen
luden die desen brief solen sien of hoeren lesen, und bekennen, dat wij umb nutz und beste unse unss naecomlinge
und unss gemeijne landen und umb sonderlinge gonst und genaide die wir hain zo onsen goiden luden van
Venraide in den lande van Kessel, bi rade und goitduncken unser vrunde gevrijet hain und vrijen overmits
desen brief den selven unsen luden van Venraide eijnen weke marct, alle maendaghe te wesen, vrij te sijn,
geliker wijse dat die weke marct tot Gelre is, binnen de banmijlen van Venraide in unsen lande und voirt dae
wirs macht hain sonder argelist. Voirt hain wir gevrijet und vrijen den vurg. unsen luden van Venraide twee jaere
marcte in den jaerejeclichen echt dage vur und echt dage nae te duren, as den eijnen des ersten maen-dachs  nae
Sint Servais dage inden meije, und den anderen op Sent Huprechts dach nae alre heilgen misse in alle den rechte
und gewoenten dat andere jaere marcte te Venlo gelegen sint, behalden uns in alle marcten unss rechte und unss
tolle, und den couffman sijne rechte as marcte recht is, sonder argelist deser dinge zo urkonde und umb gantze
steitgeit hain wir Heroghinne vors. van uns rechte wist uns segele an desen brief doen, de gegeven wart zo
Momfort in uns borch, inden jaeren unss heren dusent drijhondert nuijn und seventigh des echten dachs in julio.
 
Was onderschreven
Overmits heer Johan van Hue (?) und heer Johan van Kessel.
 
Was met der Hertoghinne segell besegelt in root wass.
Collata concordat cum originali quod attestor
J.B. Coebergh, secretaris.
Actum Venraeij den 25 januari 1714.

 

 
  Bron:  
   
Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, Landesarchiv Geldern, Admin. Kolleg, Nr. 165, folio 249-249 v.
 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
   
 
zie ook de oorkonde op folio 251-251v, waarbij Willem van Gulick,
hertog van Gelre en graaf van Zutphen op 18 juli 1379 het Venrayse
privilege tot het houden van de wekelijkse marktdag en twee
jaarmarkten bevestigd.