Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra    terug


  Oorkonde d.d. 1406 september 8  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
   

  

 
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
 Wij Reynalt bij der gnaden gaitz hertoich van Gulich ind van
Gelre ind Greve van Zut­phen doen kondt allen luijden myt desen
apenen brieve also twyst ind twydracht geweest sijn, tusschen
ons aen die eyne sijde, ind heren Wilhem, heren van Broickhuisen
onsen Erffhaeffmeister onss lantz van Gelre ind lieve raide
 aen die andere sijde, als omme die heerlicheyde ind gerichte van
Spralanck ind van Oisterom in onsen lande van Kessell
gelegen, die wij gemeijndt hadde dat ons, ind die selve heren
Wilhem heer van Broick­huisen meijnde, ind dair tegen voirt
brochte dat hem toebehoeren solden. So bekennen wij, dat na
voile versuekens ind konden die van desen saken to beyden sijden
geweest ind oeverhoere sijn, wij opt leste dach van onsen vrinden
van onsen Raide, Ritter, knechten ind anderen onsen ondersaten
ind luijden dien dieselve saken van alden herkome eynss­deels
wail kundich sijn, also onderwijst sijn ind oich inder wairheijt
bevonden hebben dat die herlicheijde ind gerichte beijde hoige ind
leghe van Spralanck ind van Oisterom also die gelegen
sijn, alentlich ind to mail van aldtz toebehoirt hebben des vurg.
heren Wilhems voirvaren ind hem ind sullen oich denselven
heren Wilhem heer van Broickhuisen ind sijnen erven voirtmeer
eerfflich toebehoeren ind blijven sonder enich onse, onse erven ind
nakomelinge krot hynderniss off bekroene enigerwijse. Beheltelich
doch ons ind onse erven ind nakomelinge onse momschap
clockenslaiges ind bede aenden vurs. herlicheijde ind dorpen
van Spralanck ind van Oistrum, also als van aldtz
gewoenlich is geweest sonder argelist. Oirkonde onss
segels dat wij van onse rechter weetenheyt voir
ons ind vur onse erven ind nakomelinge ain desen brieff
hebben doen hangen. Gegeven ind jaire onss heren duysent
vierhondert ind sess op onse lieve vrouwen dach nativitas.
 
Per dominum ducem presentibus de consilio dominus
Johanne domino Schelairt de Obbendorp magistro curie
et Arnoldo dominus de Leijenberch reddituario generali
terrarum Gelren(si) militibus, Reynaldo de Covorden
ac Ailberto de Eyle armigero.
 
  Bron:  
   
1. Gelders Archief, Hertogelijk Archief, XIV-Libri, Deel III, folio 128 en Deel VIII-I, folio 22 verso.
2. Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archief klooster Bethlehem te Oostrum, inv. nr. 13
 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
   

Zegels verloren.