Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door  M. Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1423 oktober 1  
       
  Regest:  
       
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
Wij Arnolt vander genaiden goids hertoge van Gelre und van
Gulych ende Greve van Zutphen doin kont allen luden mit desen openen
brieve, dat wij onse leve vrienden den Ridderen, knechten, schepenen ende
goden luden ons gansen lands van Kessel, dij nu sijn und hiernaemaels
wesen soelen geconfirmiert ende bestedicht hebben, confirmieren unde
bestedigen myt dese selve brieve alle carte previlegien hantvesten
brieve rechten alde herkomen ende goede gewoenten, die sij van onsen
selige alderen ende vurvaderen wilneer Greve und hertogen van Gelre
den got alle genedich sij gehadt hebben ende hebben. Ende wij hebben
geloeft und geloven in goden truwen ende bij onser vurstelicke ere die
vast stede ende onverbrekelick to halden, ende daer niet weder to doin
noch van onser wegen geschien laeten sonder argelist, oirkonde
ons segels hier aen gehangen. Gegeven inden jaeren ons heren dusent
vierhondert drijendetwijntich op Sunte Remeys dach.
 
Per dominum ducempresentibus de consilio domino Roelmano de Arendael
domino de Wel, milite magistrocurie et Reynero de Zellar, marschalcocurie.
 
  Bron:  
   
Regionaal Historisch centrum Limburg, 01.048/2 Archief Schepenbank Venray, inv.nr. 3910
 
     
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen: