Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1380  
       
  Regest:  
   
Privilegiebrief van hertog Willem van Gulick en hertogin Maria van Gelre echtlieden ten gunste van
de inwoners van het Land van Kessel en Kriekenbeek.
 
  Foto oorkonde:  
     
    Klik op de foto voor een vergroting.  
     
  Tekst:  
   
  1.   Wij Willem bi der genade goids hertoge ind Maria bi der selver genade hertoginne van
        Gulich ind van Gelre doen cont in ken-
  2.   lich alle lude dat wij geconfirmyert ind bestedicht hebben confirmyren ind bestedigen
        overmyds dese apene brieve onsen gu-
  3.   den lude die nu ter tijt wonechtich sijn in onsen landen van Kessel ind van
        Kriekenbeeck ind namaels wonechtich sijn solen
  4.   an beide ziden van der Masen alle alsulke brieve alse sij hebben van oere rechte
        sprekende van onsen lieve boele hertoge
  5.   Edwarde van Gelre den got genedich sij voer ind nu na van onsen lieve gemynde soen
        ind onse liever gemynder dochter den
  6.   hertoge ind hertogyne van Gelre, Greve ind Grevyne van Zutphen ind sekeren ind
        gelaven in gude trouwen onse gude lude
  7.   van onsen lande van Kessel ind van Krekenbeeck vurg. dat wij sij in de rechte haude
        Soelen in alle der maten ind
  8.   maneren so wie die brieve inhaude ind begripen die sij hebbe van onse lieve boele ind
        soen ind dochter vurg. sonder
  9.   eynigerhande argelist in orkonde onse segele die wij van onse rechter wetenheit aen
        desen brief hebben doen hangen.
10.   Gegeven int jaer ons heren dusent drihondert ind tachtentich.
 
 
  Bron:  
   
In 1980 aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Limburg,
Archief Ambt Kessel, charter kelder, I A-III nr. 38
 
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
    Zegels licht beschadigd.    Foto: MF-Serie 8-1980 neg.nr. 15-16