Oorkondenboek van het Land van Kessel  bewerkt  door M.Flokstra   terug


  Oorkonde d.d. 1365 oktober 31  
       
  Regest:  
    Vrederich van den Berghe, heer van Grebben, belooft aan Johan van Groessen, dat hij, wanneer het huis in de heerlijkheid van Grebben mocht worden afgelost of verkocht, hem al het goed dat Johan op het Grebben heeft, zeven mijlen van Grebben zal doen leveren, 1365 oktober 31 (up Alerheilgenavent).  
  Foto oorkonde:  
       
   
  Tekst:  
   
 
1. Wir..Vrederich van den Berghe, here van Grebben maken kont allen luden mit de-
2. sen openen brieve, dat voir gheloeft hebben ind gheloeven in guden truwen Johan
3. van Groessen of helder dis briefs van sinenwegen of dat sake were dat dat huijs
4. ind heerheit van Grebben ghequijt ind gheloeft wurde of vercoght wurde, dat wir
5. dan alle guit, dat Johan vurs. hebt up Grebben soellen doen leveren seeven
6. mijlen van Grebben, doe de vurg. Johan of helder dis briefs van sinen weeghen
7. wysen sal ic Johan vurs. dat vus huys Grebben uns of yemane van unsen
8. wegen leveren sal ind die leveringe doen up unsen cost sonder argelist
9. in urkunde uns segels an desen brief gehangen. Gegheven int jaer uns heren
10. dusent driehundert vunf ind tsestich up alreheilgen avent.
 
  Bron:  
    Gelders Archief te Arnhem, 0510 Diverse Charters, inv. nr.  6  
  Literatuur:  
       
  Opmerkingen:  
     6Zegel verloren.