Gegevens betreffende Tegelen in archieven.        terug algemeen Tegelen   

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gemeente archief Venlo.

Inventaris van het archief van het dorpsbestuur van Tegelen. [dig = bij mij digitaal aanwezig]

I.
Register van beraadslagingen en besluiten van de geerfden, tevens correspondentie, lijsten van gezinshoofden en opgaven van inwoners, vee, veldvruchten, gebouwen, landerijen, militaire vorderingen en inkwartieringen bevattend, alsmede enkele uit de periode 1800-1808 daterende raadsbesluiten en brieven, uitgegaan van de burgemeester, 1758-1808.
1758-1808
1 deel [dig] en begin transcripties
II.
Ingekomen en copieen van uitgegane stukken
1601-1789.
1 omslag[dig] en begin transcribties
III.
Lijst met de verlopen plakkaten over de jaren 1768-1771, berustend bij mr. Johan Kamp,
[eind 18de eeuw]
1 stuk[dig]
IV.
Tekeningen van grensbepaling van gemene gronden,
 eind 18e eeuw.
1 omslag[dig]
V.
Stukken betreffende de competentie van de pastoor op gemeene gronden,
1779-1791
1 omslag[dig] en begin transcribtie
VI.
Kerspels Tegelen steurbahrer landerij lagerbuch vom 9 bris 1731. Legger van de belastbare grondeigendommen
1731-1739
1 deel.[dig] en getranscribeerd

 

VII-XXII Belastingkohieren, 1703, 1716, 1723/24-1726/1727, 1728/1729, 1730/1731, 1734/1735-1738/1739, 1742/1743, 1744/1745, 1796.   1 omslag 15 katernen.
  VII Tegeler kersspiel heebzedul 1703 1 katern [dig begin trans]
  VIII Ahnschlag ziedell, 1716 1 katern [dig] begin trans
  IX Subdivisions zettel 1723/1724 1 katern [dig begin transcrib]
  X  Ziedell 1724/1725 1 omslag n.b. fotocopie
  XI  Subdivisions zettul 1725/1726 1 katern
  XII Subdivisions zettull 1726/1727 1 katern
  XIII Subdivisions undt hebzettell 1728/1729 1 katern
  XIV Subdivisions und heebzettuln 1730/1731 1 katern
  XV Subdivisions uundt heebzettul 1734/1735 1 katern
  XVI Subdivisions und heebzettul 1735/1736 1 katern
  XVII Subdivisions uundt heebzettul 1736/1737 1 katern
  XVIII Subdivisions uundt heebzettul 1737/1738 1 katern
  XIX Subdivisions uundt heebzettul 1738/1739 1 katern
  XX Subdivisions uundt heebzettull 1742/1743 1 katern
  XXI Subdivisions und heebzettull 1744/1745 1 katern
  XXII Provisorischer heebregister 1796. 1 katern

 

XXIII Stukken betreffende het geschil tussen Tegelen en Gerard Ronden over het bezit van het heffingsrecht van lasten op Drumpselerhof 1630-1646  1 omslag
XXIV Stukken betreffende geschillen tussen Holtmuhlen en Tegelen over belastingen en andere lasten. 1622-1634 1 omslag[dig]
XXV Akten van schuldbekentenis ten laste van het kerspel Tegelen 1649,1796,1797 1 omslag
XXVI Overige financiele stukken betreffende het kerspel Tegelen 1619-1797 1 pak
XXVII Lijst houdende opgave van eigenaren en de oppervlakte van landerijen, tuinen, boomgaarden, beemden e.d. 1710 1 katern
XXVIII Lijst houdende opgave van de oppervlakten grond, bezaaid met veldvruchten, die bevroren zijn in de nacht van 17 op 18 mei 1724, tevens vermeldend de eigenaren van de grond 1724 1 katern
XXIX Lijst houdende opgave van de bezitters van vee, met vermelding van het aantal en het soort vee, tevens afschrift van de brief, waarin deze opgave wordt gevraagd, bevattend. 1773 1 stuk
XXX Akte waarbij Jan Dinghs en Hielken Janssen zich borg stellen voor een arme weduwe, van Helden naar Tegelen komend 1730 1 stukdig bij MDS, samenvatting
XXXI Akte waarbij de schepenen van Beesel zich borg stellen voor de kinderen van Servaes Peeters en zijn vrouw Maria Looren, beiden geboren in Beesel en wonend in Tegelen. 1768 1 stukdig bij MDS, samenvatting
XXXII Akte waarbij Joannes van Dijck al zijn goederen vermaakt aan de huisarmen in ruil voor een behoorlijk levensonderhoud en een eerlijken begrafenis 1751 1 stukdig bij MDS
XXXIII Memorie wegens de landerijen aan de huijsarmen van Tegelen toebehoorende 1747 1 stukdig bij MDS
XXXIV-LVIII Armenrekeningen, met bijlagen,1691-1706,1709-1710,1729-1744,1755-1756,1787-1788,1793-1798. 1 lias, 1 stuk, 11 omslagen, 12 katernen  
  XXXIV 1691-1696, met bijlage 1 omslag dig bij MDS
  XXXV 1692-1694, met bijlagen [rechter deel grotendeels verloren gegaan] 1 lias dig bij MDS
  XXXVI 1695-1696 1 katern dig bij MDS
  XXXVII 1697-1698 1 katern dig bij MDS
  XXXVIII 1699-1700, met bijlage 1 omslag dig bij MDS
  XXXIX 1701-1702, met bijlagen 1 omslag dig bij MDS
  XL 1703-1704 1 katern dig bij MDS
  XLI 1705-1706 1 katern dig bij MDS
  XLII 1709-1710 1 katern dig bij MDS
  XLIII 1729-1730 1 katern dig bij MDS
  XLIV 1731-1732, met afschrift. 1 omslag dig bij MDS
  XLV 1733-1734, met afschrift. 1 omslag dig bij MDS
  XLVI 1735-1736, met afschrift. 1 omslag dig bij MDS
  XLVII 1737-1738, met afschrift. 1 omslag dig bij MDS
  XLVIII 1739-1740, met afschrift. 1 omslag dig bij MDS
  XLIX 1741-1742 1 katern dig bij MDS
  L 1743-1744, fragment, de inkomsten bevattend 1 stuk dig bij MDS
  LI 1755-1756 1 katern dig bij MDS
  LII 1765-1766 1 katern dig bij MDS
  LIII 1767-1768 1 katern dig bij MDS
  LIV 1769-1770, met bijlagen, nog slechts een fragment aanwezig 1 omslag dig bij MDS
  LV 1787-1788, met bijlagen 1 omslag dig bij MDS
  LVI 1793-1794, met bijlage 1 omslag dig bij MDS
  LVII 1795-1796 1 katern dig bij MDS
  LVIII 1797-1798 1 katern dig bij MDS
LIX Lijst van inkomsten en uitgaven van de armen, met aantekening van gedaane betalingen 1789-1792 1 katern dig bij MDS
LX-LXIII Manualen voor het innen van de renten ten behoeve van de armen    4 katernen dig bij MDS
  LX 1693-1694 1 katern dig bij MDS
  LXI 1755-1756 1 katern dig bij MDS
  LXII 1765-1766 1 katern dig bij MDS
  LXIII 1769-1770 1 katern dig bij MDS
LXIV Akten betreffende schulden ten behoeve van de armen, tevens een ongedateerde 17 eeuwse afschrift van een akte uit 1473 1680-1782 1 omslag dig bij MDS
LXV Akte van geldlening ten laste van de armen en ten behoeve van Caspar Ronck en zijn vrouw M.G.Hulskens,groot 160 Cleefs 1795 1 stuk dig bij MDS
LXVI Stukken betreffende de Agrarische fundatie ten behoeve van de armen 1748-1796 1 omslag dig bij MDS
LXVII Kerkrekeningen, 1661-1662 1 stuk
LXVIII Kerkrekeningen, 1675-1676 1 katern
LXIX Kerkrekeningen, 1677-1678 1 katern
LXX Kerkrekeningen, 1681-1682 1 katern
LXXI Kerkrekeningen, 1683-1684 1 katern
LXXII Kerkrekeningen, 1691-1692 1 katern
LXXIII Kerkrekeningen, 1693-1694 1 katern
LXXIV Kerkrekeningen, 1697-1698, delen van het 3de en 4de blad zijn verloren gegaan 1 katern
LXXV Kerkrekeningen, 1699-1700 1 katern
LXXVI Kerkrekeningen, 1701-1702 1 katern
LXXVII Kerkrekeningen, 1707-1708 1 katern
LXXVIII Kerkrekeningen, 1721-1722 1 katern
LXXIX Kerkrekeningen, 1727-1728, delen ontbreken 1 stuk
LXXX Kerkrekeningen, 1729-1730 1 stuk
LXXXI Kerkrekeningen, 1731-1732, rechterhelft verloren gegaan 1 stuk
LXXXII Kerkrekeningen, 1733-1734 1 stuk
LXXXIII Kerkrekeningen, 1737-1738 1 stuk
LXXXIV Kerkrekeningen, 1739-1740 1 stuk
LXXXV Kerkrekeningen, 1741-1742 1 stuk
LXXXVI Kerkrekeningen, 1763-1764 1 katern
LXXXVII Kerkrekeningen, 1765-1766 1 katern
LXXXVIII Manuaal voor het innen van de renten ten behoeve van de kerk 1739-1740 1 katern
LXXXIX Manuaal voor het innen van de renten ten behoeve van de kerk 1747-1748 1 katern
XC Manuaal voor het innen van de inkomsten van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap voor de kerk 1789-1790 1 katern
XCI Stukken betreffende militairevordering en inkwartiering, zie oon inv nr I 1735-1794 1 omslag
XCII Koop-, deling- en schuldakten, waaruit het verband met het archief niet blijkt 1602-1786 1 omslag

Tegelen, R.K. parochie H. Martinus

Registers
Dopen 1637 - 1798
Huwelijken 1643 - 1798
Begrafenissen 1661 - 1753, 1770 - 1798

Indexen
Dopen 1637 - 1816
Huwelijken 1643 - 1866
Begrafenissen 1661 - 1859

TEGELEN
Bevolkingsregister
1850 - 1862, huisnummervolgorde. Index over de periode 1850-1925 [dig]
1862 - 1889, alfabetische ordening. Index over de periode 1850-1925
1890 - 1909, alfabetische ordening. Index over de periode 1850-1925
1910 - 1924, alfabetische ordening. Index over de periode 1850-1925
1888 - 1925, bevolkingsregisters van de kloosters.
1925 - 1939, gezinskaarten alfabetische ordening.
1925 - 1939, eenlopende personen alfabetische ordening.

TEGELEN
Akten:
Geboorten 1799-1900
Huwelijken 1799-1920
overlijdts 1799-1945 [dig]

Indexen:
Geboorten 1799-1900
Huwelijken 1799-1925 (aparte indexen voor mannen en vrouwen).
overlijdts 1799-1950

Rijksarchief Limburg, Maastricht.

14.C054
Archief van de parochie Tegelen.
 
1. Processtukken betreffende de tienden en de rechtsbevoegdheid van de pastoor. 18e eeuw.
2. Diverse fragmenten en stukken. 17e - 18e eeuw.
3. Proces-verbaal der goederen van de kerk. 1788
4. Proces-verbaal van de toewijzing van gemeenschappelijke goederen door de gemeenschap voor het onderhoud van de pastoor. 1788
5. Staat van tienden, renten, en goederen van de pastorie. 1763.
 
12.112 Tegelen
In de Franse tijd maakte Tegelen deel uit van het departement Roer. Van 1815 tot 1817 was Tegelen Pruisisch, en werd pas in 1817 toegevoegd aan de provincie Limburg.
 
Tienjaarlijkse tafels
1 1802 - 1922, 1933 - 1940
 
Verzamelregisters van geboorte, huwelijk en overlijdt
2 jaar 11 - 1808
3 1809 - 1814
4 1815 - 1817
5 1818 - 1830
6 1831 - 1842
 
Registers van geboorte
7 1843 - 1864
8 1865 - 1882
9 1883 - 1899
10 1900 - 1909
11 1910 - 1918
12 1919 - 1926
13 1927 - 1934
14 1935 - 1940
15 1941 - 1942
 
Registers van huwelijksaangifte
16 1842 - 1882
17 1883 - 1932
 
Registers van huwelijksafkondiging (publications de mariage)
18 jaar 11 - 13, 1809, 1812 - 1829
19 1830 - 1852
20 1853 - 1882
21 1883 - 1908
22 1909 - 1928
23 1929 - 1932
 
Registers van huwelijkstoestemming
24 1913 - 1932
 
Registers van huwelijk
25 1843 - 1865
26 1866 - 1883
27 1884 - 1900
28 1901 - 1913
29 1914 - 1922
30 1923 - 1930
31 1931 - 1937
32 1938 - 1942
 
Registers van overlijdt
33 1843 - 1868
34 1869 - 1896
35 1897 - 1914
36 1915 - 1928
37 1929 - 1940
38 1941 - 1942
 
   
Hiaten:
Tienjaarlijkse tafels: 1923 - 1932, 1941 - 1942
Huwelijksaangiften: 1933 - 1942
Huwelijksafkondigingen: 1933 - 1942
Huwelijkstoestemmingen: 1933 - 1942