HOME     15 juni 2014      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


 
Rekeningen en andere documenten betreffende het Land van Kessel 1409-1500
 
 
Hier volgt de inhoudsopgave van dit gedeelte van onze site. Door te klikken op het inventarisnummer kom je in het betreffende document terecht.
 
 
Rekeningen van amptmannen in het land van Kessel
 
inv. nr 1576  Rekening van de amptman over 1409/1410
inv.nr. 1577  Rekening van de amptman over 1410/1411     
inv.nr. 1578  Rekening van de amptman over 1411/1412   
inv.nr. 1579  Rekening van de amptman over 1413/1414   
inv.nr. 1580  Rekening van de amptman over 1431/1432   
inv.nr. 1581  Rekening van de amptman over 1432/1433   
inv.nr. 1582  Rekening van de amptman over 1433/1434     
inv.nr. 1583  Rekening van de amptman over 1434/1435         
inv.nr. 1584  Rekening van de amptman over 1438/1439
inv.nr. 1585  Rekening van de amptman over 1439/1440
inv.nr. 1586  Rekening van de amptman over 1440/1441         
inv.nr. 1587  Rekening van de amptman over 1441/1442
inv.nr. 1591  Rekening van de amptman van februari 1456 tot januari 1457
inv.nr. 1592  Rekening van de amptman over februari en maart 1457
inv.nr. 1593  Rekening van de amptman over 1457/1458
inv.nr. 1594  Rekening van de amptman over 1459/1460
inv.nr. 1595  Hertogexemplaar van de rekening van de amptman over 1460/1461
inv.nr. 1596  Tweede exemplaar van de rekening van de amptman over 1460/1461
inv.nr. 1597  Kleine rekening van de amptman van 25 maart tot 13 juli 1461
inv.nr. 1598  Grote rekening van de amptman van 25 maart tot 13 juli 1461     
 
Documenten inzake het optreden van Johan van Broekhuizen als amptman in het land van Kessel :
 
inv.nr. 1588  Twee notities aangetroffen in de rekening van de amptman over 1441/1442.
inv.nr. 1589  Verantwoording van 162 gulden uitgaven in 1432 gedaan.
inv.nr. 1590  Notities van mogelijke onregelmatigheden in de verantwoording gedurende de periode 1433-1446, gerangschikt per dorp
inv.nr. 1599  Niet-gedateerde notitie over de inkomsten en verplichtingen van de amtman in het land van Kessel en ter Horst. Deze notities zijn in 1457 aangevuld.
 
Overige documenten:
  
inv.nr. 1600  Cedule tevens rekening van de pondschatting 1466/1467
inv.nr. 1601  Cedule van de pondschatting 1466/1467 met notities.
inv.nr. 1725   Rekening van de Meurse pandschap in het land van Kessel 1497/1500

Gebruiksaanwijzing

In dit gedeelte van de site vindt men historische documenten van financiŽle en fiscale aard over het land van Kessel.
Alle bestanden staan in de inhoudsopgave. Door te klikken op het inventarisnummer (inv.nr.) kom je in op de webbladzijde van het betreffende archiefstuk terecht.
Op deze bladzijde zie je aan de linker zijde een fotografische weergave in zwart/wit van het oorspronkelijke archiefstuk. In de brede rechter kolom staat een zogeheten transcriptie van het document in hedendaags schrift. Als je de transcriptie wilt vergelijken met de oorspronkelijke tekst, kun je de linker afbeelding vergroten door op de foto te klikken. De bladnummering in de transcriptie komt overeen met het originele document. Omdat de oorspronkelijke documenten meestal zijn gefolieerd in plaats van gepagineerd, is achter het bladnummer opgegeven of het de voorzijde of de rugzijde van het betreffende blad (in het Latijn: folio) betreft.
Alle bestanden zijn afkomstig uit het archief van de hertogen van Gelre . Zij berusten in het Gelders Archief te Arnhem (www.geldersarchief.nl). Het inventarisnummer is aan elke transcriptie en aan elke fotografische afbeelding toegevoegd.
 
Tenslotte volgen hier opmerkingen van historisch-vakmatige aard.
1 De transcripties werden gemaakt door leden van de Historische Werkgroep Land van Kessel. Aan de nauwkeurigheid is de grootst mogelijke zorg besteed. Dat neemt niet weg dat u misschien vindt dat hier of daar iets anders in het origineel staat. Bij  het ontcijferen van plaatsnamen en persoonsnamen is gebruikt gemaakt van de aanwezige kennis van de plaatselijke omgeving, maar desondanks kan voor de transcripties geen honderd procent zekerheid worden geboden.
2 De transcripties zijn niet voorzien van toelichtende annotaties. Het toevoegen van allerlei verklarende opmerkingen zou de beschikbaarstelling langdurig hebben opgehouden. Om die reden zijn ook literatuurverwijzingen achterwege gebleven.
3 De rekeningen en andere archiefbescheiden hebben, zoals gezegd, betrekking op het land van Kessel. In de toenmalige betekenis van het woord waren dat de plaatsen Baarlo, Blerick, Brede (thans bekend als Maasbree), Broekhuizenvorst, Helden, Kessel, Lottum, Sevenum, Swolgen, Raede (thans Venray) en Wanssum. Wanneer Vorst of Broekhuizenvorst niet apart genoemd is, zoeke men de gegevens onder Swolgen.
4 De dorpen Blitterswijck, Broekhuizen, Geijsteren, Gribbenvorst, Meerlo, Oirlo, Ooijen, Oostrum en Tienraij treft men in deze rekeningen en cedules niet aan. De reden was dat deze dorpen, soms alleen, soms twee dorpen samen, onder een  zogeheten onderheer ressorteerden. In zoín geval had de hertog van Gelder aldaar geen recht op inkomsten zoals in de plaatsen onder punt 3 het geval was. Voor Horst was de situatie extra gecompliceerd. Dat kan hier niet in enkele woorden worden uiteengezet, maar het verklaart om welke reden Horst apart in de aanhef van de rekeningen van de amptman werd genoemd en diverse inkomsten en uitgaven ter Horst in de rekeningen zijn opgenomen, doch Horst in de cedules van de pondschattingen ontbrak.
 
            De Historische Werkgroep wenst u veel succes met het gebruik van deze bladzijden.