HOME          Historische Studiegroep "Land van Kessel"  door Jacq van Nisselroij


 

                                   

Kessel plm 1800 “Een Archief ZwartGat”

De overgang van DTB (Doop-Trouw-Begraaf) boeken naar de Burgerlijke Stand
(Auteur: Jacq JM van Nisselroij – Arnhem dd 30 juni 2011)

 

Proloog & Samenvatting:

Op zoek naar de herkomst van een oude voornaam binnen de familie van moeders’ zijde,  te weten  Carel Leenders uit Kessel, trof ik een Archief Zwart Gat in de openbare archieven rond de Franse Tijd plm 1800, door mij het “Archief ZwartGat” genoemd.
Volgens de Gezinsklapper over Kessel van Meester Peeters uit Helden is niet alleen mijn betovergrootvader, maar ook mijn betovergrootmoeder Johanna Beurskens in deze tijd geboren.
En de naam van mijn jongere broer, velen van mijn neven en mijn opa “Gangelter Carel” intrigeerde mij. Dus uitzoeken of dat Zwarte Gat opgelost kon worden en voor anderen toegankelijk gemaakt kon worden.

Met medewerking van de pastoor van de parochie OLV Geboorte te Kessel (pastoor L.Verhaagh) zijn de DTB documenten uit die tijd en zijn parochie archief digitaal gefotografeerd en door auteur getranscribeerd. Vervolgens is er een digitale index van gemaakt via welke toegang(hyperlinks) tot de desbetreffende documenten kan worden verkregen. Incidenteel is een link gelegd naar de eerste akten uit de Burgerlijke Stand van die tijd.
Door de beheerder van de website “Land van Kessel”  (Toine Hendriks) zijn de hyperlinks gemaakt en is het hele dossier op de website geplaatst opdat geïnteresseerden inzage kunnen krijgen in de DTB’s uit deze tijd.

De Index bestrijkt de tijd tussen 1798 (1 augustus) en “Le premier jour de Vendémiaire de l’an XI de la Republique” (22 sept 1802). 

1.     De tijdspanne rondom het “Archief ZwartGat”

De DTB zoals gearchiveerd in de Openbare Archieven (RHCL Maastricht, Gemeente Archief Venlo) eindigen in het geval van Kessel in 1798.  De informatie van de Burgerlijke Stand zoals gearchiveerd in de Openbare Archieven bij het RHCL Maastricht  beginnen eerst in 1803. Hetzelfde geldt voor de internetsite Genlias!
Dit vereist nadere invulling.

Aan DTB zijde zijn de delen van de doop- en begraaf boeken van Kessel door mij getranscribeerd tot aan het archiefzwartegat. Dit is gedaan voor www.8november.net. Aldus werden de precieze laatste data bekend voor dopen en begraven:
Dopen: 1798 10 augustus en voor Begraven: 1798 10 augustus. Samenvattend 1798 1 augustus.

Gesprekken met RHCL-Maastricht specialisten leerden mij dat de 1st Vendemaire de L’an XI (= 22 sept 1802) de vroegste datum voor de aanvang van de Burgerlijke Stand Kessel voor de Openbare Archieven/ Genlias.
Middels de DTB transcripties zijn de data van de eerste akten in Genlias vastgesteld/ geverifieerd:
BS-Geboorte:       1802 Akte #1 (27 sept 1802);
BS-Huwelijk:        1803 Akte 0 (20 april 1803, geen huwelijken tussen 27 sept en 20 april 1803) en
BS-overlijdt:      1802 #1 (08 dec 1802, geen overledenen tussen 27 sept 1802 en 08 dec 1802).

Samenvattend: het openbare Archief ZwartGat Kessel omvat zeker de periode 1 aug 1798 tot minstens 1 oct 1802

Bezoeken aan de Archiefdienst Peel en Maas te Helden Panningen leerde dat de Archiefdienst aldaar reeds registraties had tot medio 1798. Dankzij deze Archiefdienst en vermoedens van specialisten van de Studiegroep Land van Kessel kwam ik terecht bij de Pastoor van de RK Parochie OL Vrouw Geboorte te Kessel. Mijnheer pastoor stond mij toe om de archieven te raadplegen. In het parochie archief beginnen de oudste DTB boeken op 1 januari 1772 en lopen tot 1841 en 1871. Tegelijkertijd vond ik een handgeschreven kopie van deze periode in een bijna perfect handschrift.

De documenten.

Op deze site kan de geïnteresseerde onderzoeker voor de tijdspanne van 1 augustus 1798 tot aan 1 october 1802 toegang krijgen tot genoemde bestanden via een drietal index-spreadsheets. Deze sheets geven een overzicht van de bij een gebeurtenis horende akten en via links, op deze sheets, zijn de akten zelf in te zien.

Spreadsheets:  Doop  Trouw  Begraaf.

Verder zijn de onderliggende akte rechtstreeks in te zien via de onderstaande links:

1.   De oorspronkelijke DTB boeken via de volgende links:  [Doop,  TrouwBegraven]
2.   De  handgekopieerde DTB boeken via de volgende links: [DoopTrouw Begraven]
3.   De corresponderende transcripties van de originele DTB via de volgende links: [Doop,  Trouw Begraven]
4.   Enkele weinige foto's van de beginnende  Burgerlijke Stand via de volgende links: [GeboorteHuwelijk en overlijdt]

Epiloog:

De opa van mijn opa en zijn tweelingbroer Carel en Reinerus Lenaerts zijn beiden geboren op 30 juli 1802.
Deze Carel ontleende zijn naam aan de Franse ”Receveur de Douane”  de heer Charles of Carolus Le Brun.
Deze Heer Le Brun was geboren in Lyon rond 1740 en bekleedde een hoog ambt tussen plm. 1770 en 1805 in Venlo en omstreken. Hij is begraven te Kessel in 1805
In 1802 werd ook Carel’s latere vrouw Johanna Beurskens geboren , 8 mei.

Dank

Veel dank is verschuldigd aan Pastoor Verhaag uit Kessel (Ref.5) maar ook Mevrouw Wilms (Ref.4) Gemeente Peel en Maas Helden Panningen voor de door hen geboden hulp en gastvrijheid bij dit onderzoek.
Website beheerder “Land van Kessel” (Toine Hendriks) voor het maken van de hyperlinks en het implementeren van het beschrevene.

Bronnen:

1.        1. Openbare Archieven: Gemeente Archief Venlo en het RHCL- Maastricht voor DTB en voor Burgerlijke Stand

2.        2. Voor Burgerlijke Stand: De website “www.Genlias.nl”

3.        3. Voor o.a. DTB informatie via de website van de studiegroep “Land van Kessel” zijnde http://toine-hendriks.nl/Algemeen Kessel.htm
     en eventueel via deze naar    www.8november.net/bronnen/Kessel

4.        4. Archiefdienst van de jonge gemeente “Peel en Maas” te Helden Panningen (Mw. Toos Wilms)

5.        5. Het Archief van de RK Parochie OL Vrouw Geboorte Kessel onder beheer van mijnheer pastoor L.Verhaag.