HOME          Historische Studiegroep "Land van Kessel"


       
  19-02-2013 Het oudste leenactenboek Gelre 1326 Marinus Flokstra
  19-11-1012 Oorkondenboek van het Land van Kessel. 23-04-1423 en 20-08-1430 Marinus Flokstra
  07-05-2015 Hypotheekregisters Roermond Peter Vullings