HOME           Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Door op de blauwe tekst te klikken wordt het volgende artikel van Ton Hendricks gedownload

 

P A R O C H I E   O N Z E   L I E V E   V R O U W

G E B O O R T E   K E S S E L

A.J.G. Hendricks

  

I N V E N T A R I S   V A N   H E T   A R C H I E F

V A N   D E   P A R O C H I E

O N Z E    L I E V E   V R O U W    G  E B O O R T E

K E S S E L

Kessel 1984