ini AHS:    aanv: Loe Giesen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Thijssen - Dinghs    

Thissen, Goedefridusgedoopt Maasbree?  
 overlijdt23-09-1756Beesel.  
 trouwt20-05-1722Tegelen H1722-007
Dinghs, Gertrudisgedoopt13-07-1702Venlo  D1702-086
 overlijdt09-03-1757Beesel  

Vermelding huwelijken Venlo H1722-023

testes Stephanus Dings[broer] et Christina Janssen.[vrouw stephanus]

heeft 1731 te Tegelen grond onder nr 6, 24,

Kinderen:

 Matthiasgedoopt29-11-1723Tegelen D1723-013
  trouwt 113-06-1747Belfeld  
  trouwt 205-05-1763Beesel  
  overlijdt15-08-1783Beesel  
 Hubertusgedoopt09-10-1725Tegelen D1725-012
  overlijdt08-11-1750Beeseldeel 1 fol 229 
 Gerardusgedoopt16-07-1728Tegelen D1728-007
   overlijdt    
 Mariagedoopt03-04-1732Tegelen D1732-007
  trouwt13-05-1764Tegelen H1764-003
  overlijdt23-05-1794Brachtvia Rankers Reinhard 
 Barbaragedoopt10-09-1735Tegelen D1735-013
   overlijdt  knippenberghenricus
       

Loe Giesen:

28 maart 1746
BEESEL-REUVER - Overdracht huis en hof aan de Reuver, na naasting.
Geurt Thijssen wordt, na naasting als bloedverwant en na aanvaarding van dit beschut door de eerdere aankoper, geërfd en gegoed in huis en land afkomstig van wijlen Geurt Reuvers.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 139vs-140.
Goerdt Thijssen verkocht dit huis (smabers-10/2) op 18-3-1756 aan zijn zoon Thijs.

24 januari 1752, Beesel-Reuver - volmacht:

Geertrudis Dings, echtgente van Geurt Thijssen, machtigd haar man tot de verpanding van haar huis en hof met ongeveer 8 morgen akkerland en een bemd van ongeveer 2 morgen ten profijte van de echtelieden Mathijs Mingels en Elisabeth Heldens, voor een bedrag van 150 pattacons opgenomen 1 januari 1752 tegen een jaarlijkse rente van 3 1/2 %, getuige Joannes Winckens.  RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv nr 37, fol 208 vs.

Verpanding huis en hof aan de Reuver.

Ten overstaan van Gerardt van den Broeck, voorzittend schepen bij afwezigheid en índispositie'van landscholtis Cox, Gerardt Janssen en Geurt Slousen, schepenen van Beesel en Belfeld, bekent Geurt Thijssen met toestemming van zijn vrouw dat zij een bedrag van 150 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 3 1/2 % eerstmaal te betalen op 1 januari 1753 en losbaar in termijnen van 50 pattacons met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Mathijs Mingels en Elisabeth Heldens, ook echtelieden, met als onderpand hun huis aan den Reuver gelegen afkomstig van Wijlen Jan Reijvers, naast hun eigen huis gelegen en met een korte zijde grenzend aan de openbare weg;

ongeveer 3 morgen een bemd in de Nieuwe Erven tussen het Broeck enerzijds en Peter van den Bergh en Lowis Borge gelegen.
ongeveer  1/2 morgen akkerland in het Maesveld gelegen tussen Lins Vosbeeck en de weduwe Geurt Engels.
ongeveer 2 morgen aan de Schelkensbeeck gelegen tussen Gijsbert in gen Middelt en Geurt Janssens
ongeveer 2 1/2 morgen o de Wilden Camp gelegen tussen Casper van Moers en peter Peters.
ongeveer 3/4 morgen aldaar tussen Lowis Borge en Laurens Vosbeck gelegen.
en ongeveer 3/4 plaats aldaar tussen Jan trijnis en de nabuurweg gelegen.

RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv nr 37, fol 207vs-208vs; gecancelleerd.Met aantekening door Gerard Goossens, mair evan Beezel dd 31-06-1805, dat deze lening o p31 december 1782 is afgelost zoals aan hem gebleken volgens akte van laatsgenoemde datum.

18 maart 1756

REUVER ‑ Overdracht huis en hof.

Goerdt Thijssen en Geertruij Dings sluiten met hun zoon Thijs Thijssen en diens echtgenote Petronella Willemsen een overeenkomst als volgt:
-   eerstgenoemd echtpaar draagt huis, hof, land en zand, afkomstig van Henken Reuvers inclusief lopende schat en een hypotheek van 125 pattacons tegen een rente van 3½%, over aan hun zoon Thijs Thijssen en diens vrouw Petronella Willemsen, uitgezonderd 4 stukken land van deze voornoemde goederen, die onbelast eigendom zullen zijn van Goerdt en zijn vrouw, te weten:
-   ongeveer 5 vierdel in het Molenveldt gelegen naast Geurt Slousen;
-   ongeveer 1½ morgen in het Ohe Veldt gelegen tussen de heer van Kessel en Jan Trijnis;
-   ongeveer ½ morgen op den Wilden Camp;
-   ongeveer ½ morgen houtgewas gelegen naast de moeshof van Paulus Smeets;
-   de put en de bakoven zullen voor gebruik van beide partijen zijn, die de reparatiekosten eveneens zullen delen;
-   na overdracht van dit kindsdeel zien Thijs en Petronella af van verdere erfrechten.
Pastoor A. Tho Poel, G. Slousen en J.A. Geelen treden op als getuigen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 82-85.