ini AHS  aanv: Toos Hermans

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden.


Gezin:  Snellen -  Baltis

Snellen, Jacobusgedoopt     
 overlijdt 26-05-1659 Bree   S1659-001
 trouwt     
Baltis, Lennertiengedoopt     
[huw 2]overlijdt na 1668   

Kinderen:

  Catharinagedoopt    
   trouwt06-02-1692 Bree H1692-001
   overlijdt12-10-1719 Bree  S1719-015
  Johannesgedoopt        
  Barbaragedoopt    
    trouwt?06-02-1692 Bree H1692-001
         
  Gerardus gedoopt    
       
             
             
             
             
Cijnsboek Westringh, deel II.
 
Item anno 1634 dem 13 januarij
ist the boeck ghesteldt Jacop Snellen
ahn drije vierdel landts van datt noch[..]
onderpant welckes hij van sijne broeder
Lennardt Snellen ghekocht hadt ghelt
des jaers eijn blancqs a(nn)o 1637 betaelt.
 
Nota dat Lennardtijen Baltis
die weduwe van Jacop Snellen
nu erflich besitt drije morgen
min eijn vierdel van desen onderpant
[in ander handschrift] ende eijnen halven morghen landts indem westringh veldt.
 
Item sijtoe weetten dat Lennardt-
gen Baltis mij schuldich ist het
ghewinne van desen mergen lants
soo sij van Baltis Snellen ghekocht
heeft als mede van den halven mergen
lants in den westringh velde gheleghen
Lennardtgen Baltis den tijns 1666 betalt
alsmede datt ghewinne van desen an-
derhalven morgen landts.
 
Lennartijen Baltis a(nn)o 1667 betaelt.
Lennartijen dat jaer 1668.


inv. nr. 195-61 cijnsboek Westringh [Linkerblad] 39

Baltis Snellen dat jaer 1665 betaelt naer sijn
ghedeijlte toe weetten eijn halve alde vlemsch acker.
Baltis Snellen datt jaer 1668 betaelt.
Baltus Snellen dat jaer 1669 70 71 betaelt.

Item sijtoe weetten dat Baltis Snellen desen #
halven morgen landts verkocht heft ahn sijn
broeder Jacop Snellen, Lenardtgen die weduwe
heft mij dat ghewinne betaelt anno 1666.