Transcriptie Huwelijken:  Bree 1690-1699     -   terug overzicht huwelijken        -   29-11-2008, door Jos verkroost[JVK], contr ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bree H1690-001     -     21-01-1690     -     inv./blz.255-67
1690 21 januarij solemnizatum est matri(moni)um inter
Gerardum Heldens et Bertham Dierixs
coram me insc. et testibus Wilhelmo Simons et Joe Dierixs
S.H. Besanzon
 
Bree H1690-002     -     21-01-1690     -     inv./blz.255-67
Circa idem tempus solemnizat(um) e(st) matr(imonium) inter
Jacobum Jacobs et Sophiam Jacobs
coram me infras. et testibus Gerard: Reuls et Gerard: Peters
Henr. Stijns Past:
 
Bree H1690-003     -     06-02-1690     -     inv./blz.255-67
1690 6 feb: solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Francisc(us) Peters et Sibillam Jacobs
coram me infrasc. et testibus Ger. Reuls et Tilmanno Jacobs
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1690-004     -     10-04-1690     -     inv./blz.255-67
10 Aprilis solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Theodorum Vaesen et Elizabetham Jansen
coram me inf(ra)script. et test(ibus) Gerardo Reuls et Gerard: Peters
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1690-005     -     29-05-1690     -     inv./blz.255-67
29 Maij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Anthonium Smets et Idam Lennens
coram me infrascrip. et test(ibus) Gerardo Reuls et Joe Lennens
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1690-006     -     24-10-1690     -     inv./blz.255-67
24 octobris solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Gerardum Bergs et Ursulam Heldens
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Henr. Knippenbergh
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1691-001     -     20-01-1691     -     inv./blz.255-67
Ao 1691 20 jan. solemn(isatum) e(st) mat(rimonium) inter
Christ(ianum) Vaesen et Joannam Linsen
coram me infrasc. et testibus Gerardo Reuls et Laurentio Geurts
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1691-002     -     10-06-1691     -     inv./blz.255-67
10 jun solemn(isatum) e(st) mat(rimonium) inter
Jo(ann)em Houben et Mariam Gerits
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Petro Houben
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1691-003     -     08-08-1691     -     inv./blz.255-67
8 Aug solem(nisatum) e(st) matr(imonium) inter
Petrum Houben et Caeciliam Snellen
coram me infras. et testib(us) Joanne Houben et Henr. Houben
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1692-001     -     06-02-1692     -     inv./blz.255-67
1692 6 feb. solem(nisatum) e(st) matr(imonium) inter
Arnoldum  Vanderschoot et Barbaram Snellen
item inter
Servatium Gisen et Catharinam Snellen
coram me infras. et testibus Petro Vanderschoot et Petro Smits
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1692-002     -     19-02-1692     -     inv./blz.255-67
19 feb solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Wilhelmum Simons et Aleidem Bernardts
coram me infras. et testib(us) Gerardo Reuls et Joe Snellen
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1692-003     -     02-05-1692     -     inv./blz.255-67
2 maij solemnizatum est matri(moni)um inter
Augustinum Ponten et Elisabetam Berghs
coram me infras. et testibus Servatio Oitjens et Theodoro Werten
S.H. Besanzon
 
Bree H1692-004     -     30-07-1692     -     inv./blz.255-67
30 julij solemn(isatum) est matr(imonium) inter
Rutgerum Tisen et Jo(ann)am Jacobs
coram me insc. et testibus Gerardo Reuls et Mathia vander Meeren
H. Stijns, Past
 
Bree H1692-005     -     00-08-1692     -     inv./blz.255-67
Aug. solemniz(atum) e(st) matrim(onium) inter
Henr(icum) Verstappen et Jo(ann)am Vanderschoot
coram me et testibus Gerardo Reuls et Petro Jacobo Tilmans
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1693-001     -     03-02-1693     -     inv./blz.255-67
1693 3 feb solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Godefridum Lenen et Wilhelmam Heldens
coram me insc. et testib(us) Gerardo Reuls et Berta Hendrikx
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1693-002     -     03-04-1693     -     inv./blz.255-68
1693 3 Aprilis solem(nisatum) e(st) mat(rimonium) inter
Jo(ann)em Truten et Wilhelmam op den Hoof
coram me et testib(us) Gerardo Linsen et Mathia Truten
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1693-003     -     09-04-1693     -     inv./blz.255-68
9na April sol(emnisatum) e(st) matri(monium) inter
Jacobum Snellen et Christinam Boien
item inter
Henricum Vaesen et Annam Jansen
coram me et testi(bus) Servatio Oetiens et Servatio Vasen
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1693-004     -     15-04-1693     -     inv./blz.255-68
15 april solem(nisatum) e(st) mat(rimonium) inter
Gerardum Linsen et Mariam Hendrix
coram me infras. et testibus Wilhelmo Hendr. et Joe Heldens
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1693-005     -     14-10-1693     -     inv./blz.255-68
14 octob solem(nisatum) e(st) matr(imonium) inter
Petrum Jansen et Petronellam Lamerts
coram me infrascript et test(ibus) Gerardo Reuls et Petro Jansen
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1693-006     -     29-10-1693     -     inv./blz.255-68
29 solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Gerardum Peters et Joannam Jansen
item inter
Jacobum Verlinden et Elizabetham Cremers
coram me et testib(u)s Gerardo Reuls et Wilhelmo Gerits
Henr. Stijns, Pastor in Bree
 
Bree H1694-001     -     23-01-1694     -     inv./blz.255-68
1694 23 jan solemn(isatum) e(st) mat(rimonium) inter
Fredericum Hendrix et Sibillam Vaesen
coram met infr. et testibus Gerardo Reuls et Leonardo Jansen
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1694-002     -     13-05-1694     -     inv./blz.255-68
13 Maij solemnisatum e(st) matr(imonium) inter
Jacobum Dresen et Joannam Theunissen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Sibilla Theunissen
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1694-003     -     09-09-1694     -     inv./blz.255-68
9 septembris solemnisatum e(st) matrimonium inter
Joannem Tilmans et Catharinam Vaesen
coram me infrascripto et testibus Gerardo Reuls et Theodoor Tilmans
Henricus Stijns, Pastoor
 
Bree H1694-004     -     25-11-1694     -     inv./blz.255-68
25 nov. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Joannem Geurts et Joannam Henderickx
coram me et testibus Gerardo Reuls et Henrico Vaesen
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1695-001     -     28-05-1695     -     inv./blz.255-68
1695 28 Maij solemnizatum est matrimonium inter
Joannem Geurts et Catharinam Reuls
coram me infrascripto et testibus Gerardo Reuls et Henrico Heldens
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1695-002     -     15-06-1695     -     inv./blz.255-68
15 junij solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Rutgerum Tisen et Catharinam Linsen
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Dno Walramo de Lom
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1695-003     -     07-07-1695     -     inv./blz.255-68
7 julij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Dionisium Jacobs et Gertrudem Snellen
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Joe Siberts
Henr. Stijns Past.
 
Bree H1695-004     -     30-07-1695     -     inv./blz.255-68
30 julij sol(emnisatum) e(st) matr(imonium) inter
Tilmannum Jacobs et Joannam Hendrix
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Petro Geurts
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1695-005     -     09-11-1695     -     inv./blz.255-68
9 nov solem(nisatum) e(st) matri(monium) inter
Petrum Gerardi Peters et Mechtildem Jansen
coram me infras. Gerardo Reuls et testibus Gerardo Reuls et Wilhelmo Gerits
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1696-001     -     08-02-1696     -     inv./blz.255-68
1696 8 febr. solemnizatum e(st) matr(imonium) inter
Henricum Heldens et Mariam Hoof Vanderhorst
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Theodoro Wolters
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1696-002     -     23-02-1696     -     inv./blz.255-68
23 feb solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Arnoldum Willems et Annam Sibkens
coram me et testibus Gerardo Reuls et Henrico Aert Willems
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1696-003     -     05-03-1696     -     inv./blz.255-68
5 Martij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Wilhelmum Simons et Cunegundem Lennen
coram me et testibus Joe et Gerardo Simons
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1696-004     -     09-05-1696     -     inv./blz.255-69
9na Maij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Laurentium Willems et Maria Theunissen
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Andrea Theunissen
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1696-005     -     04-07-1696     -     inv./blz.255-69
4 julij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Cornelium Merkis et Henricam Peters
coram me infras. et testibus Gerardo Peters et Wilhelmo Simons
Henr. Stijns, Past in Bree
 
Bree H1696-006     -     12-07-1696     -     inv./blz.255-69
12 julij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Joannem Martens et Joannam Thisen
coram me et testibus Joe Heldens et Joe Theunisen
Henr. Stijns, Past. in Bree
 
Bree H1696-007     -     18-07-1696     -     inv./blz.255-69
18 jul. solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Rovium Joosten et Caeciliam Jansen
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et fratre Rovij Joosten
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1696-008     -     22-07-1696     -     inv./blz.255-69
22 Aug solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Conrardum Startman et Mariam Jansen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Leonardo Jansen
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1696-009     -     14-11-1696     -     inv./blz.255-69
14 nov. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Jo(ann)em Jansen et Joannam Henderix
coram me infrasc. et testibus Leonardo Jansen et Wilhelmo Simons
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1696-010     -     15-11-1696     -     inv./blz.255-69
15 nov. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Jo(ann)em Jacobs et Joannam Jansen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Petro Th.enen
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1697-001     -     10-01-1697     -     inv./blz.255-69
10 jan solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Petrum Vanderschoot et Wilhelmam Jansen
coram me infras. et testibus Gerardo Reuls et Henrico Jansen
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1697-002     -     14-02-1697     -     inv./blz.255-69
14 feb solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Andream Geurts et Maria Josten
coram me infras. et Rovio Joosten et Francisco Roeven
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1697-003     -     22-04-1697     -     inv./blz.255-69
22 Aprilis sol(emnisatum) e(st) matrimonium inter
Jo(ann)em Peeters et Mariam Gisen
coram me et testibus Henrico et Gisberto Peeters
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1697-004     -     23-04-1697     -     inv./blz.255-69
23 solem(nizatum) e(st) matr(imonium) inter
Mathiam Geurts et Petron(ellam) Vaessen
coram infrascr. et testibus [....] et frater sponsi
S.Herm. Besanson, sacell.
 
Bree H1697-005     -     04-05-1697     -     inv./blz.255-69
4 maij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Christianum Tisen et Gertrudem Jacobs
coram me infrasc. et testibus Gerardo Reuls et Leonardo Jansen
H. Stijns, Past.
 
Bree H1697-006     -     03-07-1697     -     inv./blz.255-69
3 jul. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Jo(ann)em Heldens et Luciam Maesen
coram me infras. et testibus Tilmanno Mertens et Joe Maesen
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1697-007     -     24-07-1697     -     inv./blz.255-69
24 julii solem(nisatum) e(st) matr(imonium) inter
Godefridum Jansen et Cristianam Dresen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Godefrido Jo(ann)is
Henr. Stijns, Pastor in Bree
 
Bree H1697-008     -     17-09-1697     -     inv./blz.255-69
17 sept. solem(nisatum) e(st) matrimonium inter
Petrum Selen et Mechtildem Knippenbergh
coram me et testibus Wilhelmo Knippenberg et Gerardo Reuls
data .uit desuper dispensatio in tertio equali gradu consanguinitatis.
Henri. Stijns, Past.
 
Bree H1697-009     -     29-10-1697     -     inv./blz.255-69
29 oct. solemn(isatum) e(st) mat(rimonium) inter
Godefridum Jansen et Mariam Cremers
coram me et testibus Henrico Jansen et Gerardo Gerits
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1697-010     -     30-12-1697     -     inv./blz.255-69
30 dec. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Antonium Hermes Praetorem et Antonettam Vandenbogaert
coram me et testibus Godefrido Vandenbogaert et Gertrude van Lewen
Henr. Stijns Past.
 
Bree H1698-001     -     01-02-1698     -     inv./blz.255-69
1m februar. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Antonium Hermes et Gertrudem Jansen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Wilhelmo Hermes
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1698-002     -     20-04-1698     -     inv./blz.255-69
20 Aprilis solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Everardum Willems et Peterken Jansen
coram me et test(ibus) Gerardo Reuls et Theodoro Jansen
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1698-003     -     28-04-1698     -     inv./blz.255-69
28 Aprilis solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Jacob(um) Reuls et Petr(onell)am Lennens
coram me et testibus Gerardo Reuls et Joe Lennens
Henr. Stijns Past.
 
Bree H1698-004     -     09-05-1698     -     inv./blz.255-69
9 maij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Jo(ann)em van Stobartbroeck et Idam Lennens
coram me insc. et testibus Gerardo Reuls et Joe Lennens
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1698-005     -     26-05-1698     -     inv./blz.255-69
26 maij solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Petrum Peters et Mariam Willems
coram me et testibus Gerardo Reuls et Henrico Peters
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1698-006     -     28-07-1698     -     inv./blz.255-69
28 julii solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Franciscum Peters et Idam Joesten
coram me et testibus Gerardo Reuls et Leonardo ...ls
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1698-007     -     03-08-1698     -     inv./blz.255-69
3 Aug. solem(nisatum) e(st) matr(imonium) inter
Joem Wolters et Joannam Jansen
coram me et testibus Gerardo Reuls et Leonardo Wolters
Henr. Stijns, Past.
 
Bree H1699-001     -     02-03-1699     -     inv./blz.255-70
2do Martij solemnisatum e(st) matr(imonium) inter
Paulum Jansen et Petronellam Vanderscoet
coram me et testibus Henrico Jansen et Petro Vanderscoet
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1699-002     -     06-05-1699     -     inv./blz.255-70
6 maij solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Henricum Vermeulen et Mariam op Rinkesfort
coram me et testibus Jacobo Reuls et Joe Bitsen
H. Stijns, Past
 
Bree H1699-003     -     23-05-1699     -     inv./blz.255-70
23 solemni(satum) e(st) matr(imonium) inter
Gisbertum Peters et Idam Bestiens
coram me et test(ibus) Gerardo Reuls et Petro Henderickx
Henr. Stijns, Past
 
Bree H1699-004     -     24-07-1699     -     inv./blz.255-70
24 julij solemniz(atum) e(st) matr(imonium) inter
Wilhelmum Hermes et Agnetem Heldens
coram me et testibus Gerardo Reuls et Joe Bitsen
Henr. Stijns, Pastor
 
Bree H1699-005     -     03-08-1699     -     inv./blz.255-70
3tia Aug. solemni(satum) e(st) matrimonium inter
dispensatione ... 4e gr...  consang: inter
Jo(ann)em Tilmans et Mariam Bitsen
coram me et test(ibus) Gerardo Reuls et Joe Bitsen
H. Stijns, Past.
 
Bree H1699-006     -     25-09-1699     -     inv./blz.255-70
25 sept. solem(nisatum) e(st) mat(rimonium) inter
Petrum Smets et Corneliam Thisen
coram me et testibus Gerardo Smets et Sebastiano Thisen
H. Stijns, Past.
 
Bree H1699-007     -     27-10-1699     -     inv./blz.255-70
27 oct. solemn(isatum) e(st) matr(imonium) inter
Petrum Smets et Theodoram ex Sevenheim
coram me infrasc. et testibus Petro Hendrix et fratre Sijmons
Henr. Stijns Past.