HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Maasbree

De oudste akte op naam van de schepenen van Bree (Brede) uitgevaardigd, dateert van 15 maart 1407.1 Volgens Eversen zou de schepenbank in 1621 al over een eigen schepenbankszegel beschikken2, maar wij treffen het eerste exemplaar pas aan een akte van 19 oktober 1633 aan.3 Het zegelstempel is nog aanwezig in het gemeentehuis te Maasbree.

Het zegel vertoont de H. Aldegundis, patrones van de kerk. Zij houdt in haar rechter­hand een buitenwaarts gekeerde kromstaf en in haar linkerhand een open­geslagen boek. Links van haar staat afgebeeld een kerkje met een torentje, rechts bevindt zich een wapenschild met één adelaar, die een herinnering is aan het geslacht Van Brede.

Omschrift: S(EGEL) TOT KERSPEL BREE ALDEGUNDIS.

Diameter: 35 mm.

 Noten:
1.        RAL, Archief huis Scheres-d’Olne te Baarlo, inv.nr. 662.
2.        Everssen-Meulleners, Limburgsche gemeentewapens, 243 noot 2.
3.        RAL, Klooster St. Elisabethsdal te Nunhem, inv.nr. 194.

  Afgebeeld: het zegelstempel spiegelverkeerd.