HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Wanssum

De oudste bekende vermelding van de schepenen van Wanssum dateert van 2 oktober 1324, toen heer Jacob van Mirlaer de Oude het goed Ten Berghe gelegen te Wanssum in leen opdroeg aan de heer van Heinsberg.1 Tot 24 maart 1620 bezat de schepenbank nog geen zegel en werden de akten op verzoek van de schepenen bezegeld door de richter en heren van de naburige dorpen, of de scholtis van het land van Kessel.2

Na 1620 hebben schepenen van Wanssum een schepenbankszegel laten maken, welke we voor het eerst op een akte van 4 september 1630 aantreffen.3

Het zegel vertoont de aartsengel MichaŽl, kerkpatroon, staande op een draak. Hij steekt met zijn rechterhand een staf in de muil van de draak en in zijn linkerhand houdt hij een opgeheven zwaard.

Omschrift: S(IGILLUM) PA(TRONI) S(ANCTI) MICHAELI I(N) WANS(SUM).

Diameter: 30 mm.

 
Noten:
1.        HSAD, Archiv Herrschaft Heinsberg, Urkunde nr. 76
2.        GA Venlo, Oud archief Venlo, inv.nr. 2345.
3.       RAL, Archief  Schepenbank Venray, voorl. nr. 3923, welke is afgebeeld.