HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Venray

Schepenen van Venray worden reeds genoemd in een rekening van de scholtis van Kessel en Rode over de jaren 1323-1325. De oudste akte op naam van de schepenen uitgevaardigd dateert van 25 november 1434.1 De akte werd door de pastoor bezegeld. Ook een akte van 28 december 1553 werd door anderen dan de schepenen bezegeld bij gebreck unses schependomssegels.2 Volgens Janssen zou de schepenbank Venray sedert de jaren 1570-1580 over een eigen zegel beschikken. Wij troffen de eerste vermelding van het schepenbankszegel pas aan op 29 december 1603 en het eerste exemplaar op 3 december 1614.3 Op 9 september 1797 was dit zegel nog in gebruik.4 Zelfs na de Franse tijd werd het zegel kennelijk nog gebruikt op een akte van 26 maart 1818.5 Het zegelstempel berust in het gemeentehuis van Venray.

Het zegel vertoont een gedetailleerd doorsneden wapenschild, boven: twee gekruiste sleutels geplaatst achter een gedeeld wapenschildje dat rechts een maansikkel en links een naar rechts gekeerde klimmende leeuw bevat. Beneden: een bijenkorf met open tilgat.6

Omschrift: S(EGEL) DI GHEMEIN SCEPE(N) DES KERSPELS VE(N)RADT

Diameter: 40 mm.

  
Noten:
1.        RAG, Hertogelijk archief, afd. Buren, voorl. inv.nr. 2.12.
2.        GA Venray, Archief parochie St. Petrus Banden, charters D 4a.
3.        RAL, Archief Schepenbank Venray, charters.
4.        M.J.J. Janssen, Schepenzegel van Venray in: De Maasgouw 3 (1881) 422-423. RAL, Archief Schepenbank Venray, voorl. nr. 3895. GA    Roermond, archief Hoofdgerecht Roermond, proces nr. 342.
5.        Stadsarchief Geldern, Akten B nr. 278-10.
6.        J.P.G. Renkens, Het zegel van de schepenbank Venray, Venray 1987. Uitgave LGOG Kring Venray, p. 1-8.