HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Swolgen

De dorpen Swolgen en Broekhuizenvorst vormden in ieder geval reeds op 23 oktober 1424 samen één schepenbank, een combinatie die mogelijk tot circa 1729 bestond, waarna een aparte schepenbank Broekhuizenvorst werd opgericht.1 Het schepen­banks­zegel van Swolgen treffen wij voor het eerst aan op een akte van 29 september 1650.2 Het zegelstempel waarvan het omschrift is weggehaald, berust in de collectie van het Rijksarchief in Limburg.3

Het zegel vertoont de H. Lambertus met opgeheven rechterhand en een buitenwaarts gekeerde kromstaf in zijn linkerhand. Rechts van de heilige staat een kerkje. In de vrije ruimte bevinden zich de letters S en L, welke staan voor Sanctus Lambertus.

Omschrift: SCHEPE(N)SIGEL IN SWOLGEN.

Diameter: 35 mm.

 Noten:
1.        GA Venlo, Archief Provisoren der tafel van de H. Geest en het R.K. Armbestuur
Venlo, inv.nr. 135. J.P.G. Renkens, Inventaris van de archieven van de
Schepenbak Swolgen-Broekhuizenvorst en van het kerspel Tienray, Maastricht
(1981), 6.
2.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 412, afgebeeld is inv.nr. 384.
3.        RAL, Collectie Zegelstempels, inv.nr .205.