HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Sevenum

De oudste akte op naam van de schepenen van Sevenum uitgevaardigd dateert van 11 oktober 1446.1 Tot 1621 bezat de schepenbank geen eigen schepenbankszegel  en werden akten op verzoek van de schepenen bezegeld door de richter, scholtis van het Land van Kessel en eventueel andere lieden die men in vertrouwen nam.

Sedert 1621 beschikte de schepenbank in ieder geval blijkens het omschrift over een eigen zegel. Het oudste exemplaar dateert van 17 april 1632.2 het zegelstempel berust thans in het gemeentehuis van Sevenum.

Het zegel vertoont een gedeeld wapenschild. Rechts de H. Sebastianus, kerkpatroon, gebonden aan een boom, doorboord met pijlen, met opgeheven linkerarm. Links drie lelies in de verhouding 2:1, waarvan de betekenis nog onbekend is.

Omschrift: SIGIL(LUM) SEVENUM ANNO 1621.

Diameter: 33 mm.

 

Noten:
1.        Archief Kruisherenklooster te Venlo, cartularium, folio 133-133v.
2.      RAL, Archief Schepenbank Venray, voorl. nr. 3923.

 

Afgebeeld is het zegelstempel spiegelverkeerd.