HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Ooijen
 
De oudste akte op naam van de schepenen der heerlijkheid Ooijen dateert van 10 november 1641. Toen en ook nog op 10 september 1651 beschikten zij niet over een eigen schepenbankszegel.1
 
Het eerste schepenbankszegel (1670-1674)
Het zegel wordt voor het eerst aangetroffen op een akte van 3 februari 1670 en voor het laatst op een akte van 28 juli 1674.2 Het zegel vertoont de H. Antonius, abt, met een staf in de rechterhand. Achter hem bevindt zich een naar links gekeerd varken. Omschrift: S(IGILLUM) S(ANCTI) ANTONII PAT(RONI) TO OEYEN.
Diameter: 33 mm.
 
Het tweede schepenbankszegel
Een nieuw zegel werd voor het eerst aangetroffen op een akte van 10 augustus 1687.3 Het zegel vertoont wederom de H. Antonius, abt, met een staf in de rechterhand en een varken achter hem naar links gekeerd.
Omschrift: S(ANCTUS) ANTONIUS PATRON(US) IN OYEN.
Diameter: 33 mm.
 
 Noten:
1.        RAL, Archief Huis Scheres-d’Olne te Baarlo, inv.nr. 767,
Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367.
2.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 384,
Archief Huis Scheres – d’Olne te Baarlo, inv.nr. 771, welke is afgebeeld.
3.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 412, afgebeeld: inv.nr. 416.

 

Foto’s