HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Oirlo

 

De oudste akte op naam van de schepenen van Oirlo uitgevaardigd dateert van het jaar 1608.1 Gedurende enige decennia van de zeventiende eeuw beschikte de schepenbank niet over een eigen schepenbankszegel en werden de akten bezegeld door de richter, pastoor of de heer van Geysteren, die tevens heer van Oirlo en Oostrum was. Pas aan een akte van 21 augustus 1651 treffen we voor het eerst het hier vrijwel onherken­bare schepenbankszegel van Oirlo aan.2 Het zegelstempel berust in het Rijksarchief in Lim­burg.3

 

Het zegel vertoont de kerkpartrones, de H. Gertruidis van Nijvel, gekleed als abdis met een nimbus om het hoofd. Zij houdt in haar linkerhand een opengeslagen boek en in haar rechterhand een buitenwaarts gekeerde kromstaf, waartegen twee muizen omhoog klimmen.

Omschrift: S(IGILLUM) S(ANCTEA) GERTRUDIS PATRON(AE) I(N) ORLO.

Diameter: 30 mm.

 

Noten:
1.        RAL Archief Schepenbank Oirlo, inv.nr. 4.
2.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367.
3.        RAL, Collectie Zegelstempels, inv.nr. 110.
 
Afgebeeld is het zegelstempel spiegelverkeerd.