HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Meerlo

 

De oudste akte op naam van de schepenen van Meerlo uitgevaardigd dateert van 3 december 1468.1 Tot in de zeventiende eeuw beschikte de schepenbank niet over een eigen schepenbankszegel. Daardoor werden de akten meestal op verzoek van de betrokken partijen bezegeld door de richter, de plaatselijke heer of door de pastoor van Meerlo.2 Pas aan een akte van 10 augustus 1651 treffen we het schepenseigel aan.3 Het zegelstempel berust in het Rijksarchief in Limburg.4

Het zegel vertoont d H. Johannes de Doper staande naar links kijkend, in een schapenvacht gehuld. In zijn rechterhand houdt hij een herdersstaf, met zijn linkerhand streelt hij een tegen hem opspringend lam. Op hoogte van de heup staat rechts de letter L en links de letter H, waarvoor we geen verklaring hebben gevonden. Zij werden tussen 3 februari 1670 en 18 november 1676 in het stempel aangebracht.5

Omschrift: HET SCHEPENSEIGEL TO MERLO.

Diameter: 30 mm.

 

Noten:
1.        RAL, Archief van de heerlijkheden Blitterswijck en Wannsum, inv.nr. 371 regest 19 en 20.
2.        RAL, Archief van de heerlijkheden Meerlo-Tienray, inv.nr. 150.
3.        RAL, Archief  Staten van het Overkwartier, inv.nr. .367.
4.        RAL, Collectie zegelstempels, inv.nr. 105, welke spiegelverkeerd is afgebeeld.
5.        RAL, Archief  Staten van het Overkwartier, inv.nr. 384, 399.