HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Lottum

Door het ontbreken van een schepenbank in Lottum was de rechtspraak volgens het oudste protocollenboek 1588-1620 verdeeld over twee laatbanken te  weten de Dindagsbank en de Donderdagsbank. Nadat in 1608 Lottum door de aartshertogen Albert en Isabella tot een vrije baronie was verheven, kwam er een eind aan deze situatie, maar niet vr 1609.1 Nadien werd te Lottum een schepenbank opgericht en een schepenbankszegel vervaardigd, dat we voor het eerst aan een akte uit het jaar 1651 aantreffen.2 Het zegelstempel bevindt zich in particulier bezit.

Het zegel vertoont de H. Quirinus als ridder met in de rechterhand een lans; links van hem de kerkpatrones, de H. Gertruidis van Nijvel die in haar linkerhand een kromstaf houdt, waarlangs een muis omhoog klimt. Voor hen staat een wapenschild beladen met negen koeken in de verhouding 3:3:3 zijnde de attributen van de H. Quirinus. Dit wapen en de afbeelding van de H. Quirinus wijzen op het bezit van het Quirinuskapittel van Neuss te Lottum.

Omschrift: S(ANCTUS) QUIRINUS P(ATRONUS) I(N) LOTTUM.

Diameter: 35 mm.

 
Noten:
1.        K.J.Th. Janssen de Limpens, De justitie in de heerlijkheid Lottum in:
De Maasgouw 81 (1962), 114-118. RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv. nr. 355.
2.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367.
 
 Afgebeeld:
 
Het zegelstempel spiegelverkeerd.