HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Kessel

De oudste akte op naam van de schepenen van Kessel is van 21 januari 1363, nadien is tot in de zeventiende eeuw sprake van de schepenbank van Kessel en Helden.1 De competentie van Kesselse schepenen te Helden werd in 1617 door het Hof van Gelder beperkt tot het mede vaststellen van vonnissen. Definitief voltrok de afscheiding van Helden zich in 1674 toen daar een eigen schepenbank werd opgericht, ten gevolge van de verkoop de heerlijke rechten aan Willem baron van Merwijck.2 Tot en met 19 februari 1621 bezat de schepenbank geen eigen zegel.3 Nog in ditzelfde jaar moet opdracht tot vervaardiging zijn gegeven, aangezien het oudst bekende exemplaar aan een akte van 11 oktober 1621 wordt aangetroffen. In september 1781 was het nog in gebruik.4

Het zegel vertoont een heilige, vermoedelijk de H. Joris, die een wapenschild vasthoudt. Het wapenschild bevat een ruitenkruis van vijf ruiten, het wapen van de veertiende-eeuwse heren van de burcht Kessel uit de familie Van Kessel.

Omschrift: SIEGEL TOT KESSEL

Diameter: 35 mm.

 Noten:
1.        RAL, Archief klooster Keizerbos te Neer, cartularium, folio 104-105.
2.        J. van Hall, Inventaris van het archief van de schepenbank Kessel, Maastricht (1980), 12-13.
3.        RAL, Archief Hof van Gelder, port. 716, afgebeeld. RAL, Archief  Staten van het Overkwartier, inv.nr .412.
4.        RAL, Archief Huis Kessel, ongeordend gedeelte. Sittard, Museum “Den Tempel” zegelcollectie Hanssen.