HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Horst
 
Het 1e zegel
Schepenen van Horst worden voor het eerst genoemd in een akte van 8 mei 1345.1 Tot in het begin van zeventiende eeuw beschikten zij echter niet over een eigen schepen­banks­zegel. De akten werden meestal bezegeld door de richter, scholtis of zelfs door de Ambtman van het Ambt Kessel, die in Horst sedert 1400 zijn zetel op het aldaar gelegen kasteel Ter Horst had. Het eerste schepenbankszegel van Horst wordt aan akten van 6 oktober 1628  en 21 januari 1630 aangetroffen.2 Doch de stempel zal van 1603 stammen.
Het 1e zegel vertoont een wapenschild met drie dwarsbalken zijnde het wapen van de oude heren van Horst uit de veertiende eeuw van het geslacht Mirlaer. Boven het wapenschild staat het jaartal 1603.
Omschrift: DIT IS DER SCHEPEN S(EGEL) VAN DER HORST
Diameter: 35 mm.
 
Het 2e zegel
Op 18 augustus 1651 was reeds een nieuw zegel in gebruik.3 Het zegelstempel berust in het Rijksarchief in Limburg.4
Dit zegel vertoont een wapenschild met drie dwarsbalken. Het schild wordt omgeven door vijf (mispel)bloemen. Het afgebeelde wapen is dat van de oude heren van Horst uit de veertiende eeuw, uit het geslacht Van Mirlaer, welke tevens heren waren van het naburige Meerlo.
Omschrift: DIT IS SCEPEN SE(GEL) VAN DER HORST
Diameter: 35 mm.
 
Noten:
1         HSAD, Archiv Kloster Dalheim, Rep. und Handschrfiten, Nr. 2 folio 25-26.
2.        RAL, Archief  Schepenbank Venray, voorl. nr. 3957, Archief Schepenbank
 Baarlo, voorl. nr. 3119, welke is afgebeeld (1e zegel).
3.        RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367.
4.        RAL, Collectie zegelstempels, inv.nr. 90, welke spiegelverkeerd is afgebeeld.