HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Grubbenvorst

De oudste akte op naam van de schepenen uitgevaardigd, dateert van 7 september 1403, waarin zelfs al sprake is van onsen gemeynen scependoms zegel.1 De oudst bekende afdruk van een zegel dateert van 16 augustus 15472, welke afdruk identiek is aan het nog bewaarde zegelstempel in het Rijksarchief in Limburg.3

Het zegel vertoont een gedeeld wapenschild: rechts een dwarsbalk gearceerd, in de bovenhoek een zespuntige ster, links onder een schuin geplaatste vis, in het schild-hoofd een verkort kruis gearceerd. Het betreft een gecombineerd wapen van respec-tievelijk de heren van Grubbenvorst uit het geslacht Van Millen en het geslacht Van Baersdonck.4

Omschrift: S(IGILLUM) SCABB(INORUM) DE GROBBENFORST

Diameter: 35 mm.

  
Noten:
1.        RAL, Archief Schepenbank Lottum, voorl. nr. 3728
2.        RAL, Archief Schepenbank Grubbenvorst, charter; Archief Hof van Gelder, rekesten 1615.
3.        RAL, Collectie Zegelstempels, inv.nr. 175, welke spiegel verkeerd is afgebeeld.
4.      Vergelijk Archiv Schloss Haag, inv.nr. 355.