HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Geysteren

Gezien de geringe omvang van het Geysterense archief, zowel huisarchief als het sche­pen­banksarchief, heeft het weinig zin om de oudste akte betreffende de schepenen te noemen. Ze is pas uit de zestiende eeuw overgeleverd.1

In 1651 blijkt de schepenbank een merkwaardig ovaal zegel in gebruik te hebben.2

Het zegel vertoont de kerkpatroon, de H. Willibrordus, die op zijn rechterhand een kerk met twee torens draagt en in zijn linkerhand een staf houdt. Onder op het boord van het kleed staan de letters S.WILB.

Omschrift: SIGILLUM SCABINORUM IN GEISTEREN.

Afmeting: hoogte 35 mm en breedte 30 mm.

  
Noten:
1           RAL, Archief  Schepenbank Geysteren, volgens opgave van Panhuysen 2 delen 1577-1718 en 1 port. losse akten.
2          RAL, Archief Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367, afgebeeld inv.nr. 416.