HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Broekhuizen

De oudste akte op naam van de schepenen van Broekhuizen uitgevaardigd dateert van 2 maart 1461. 1 Tot circa 1620 bezat de schepenbank geen eigen zegel. Meestal werden de akten op verzoek van de schepenen bezegeld door de plaatselijke heer, de richter of de pastoor van Broekhuizenvorst en na 1484 ook door de pastoor van Broekhuizen zelf.2 Sinds 1 december 1622 beschikte de schepenbank in ieder geval over een schepenbankszegel.3 Tussen 1622 en 1650 is het zegelstempel enigszins gewijzigd doordat in de open ruimte binnen het omschrift het woord schepensiegel werd toegevoegd.4

 Op het zegel is afgebeeld de H. Nicolaas naar rechts gewend. In zijn rechterhand houdt hij een buitenwaarts gekeerde kromstaf. De kerkpatroon van de in 1484 gestichte kerk te Broekhuizen houdt in zijn linkerhand, via een lint, het wapenschild van de oude heren uit de familie Van Broekhuizen. Het schildhoofd is beladen met negen (5:4) hermelijnstaartjes. Het schildvoet is leeg. Omschrift: S(IGILLUM) SCABI(NORUM) IN BROCKHUYSEN, later toegevoegd: SCHEPENSIEGEL. Diameter: 3,5 cm.

 Noten:

1.        HSAD, Archiv Kloster Mariënsande te Straelen, Rep. und Handschriften 1C, folio 76v-78.
2.        RAL, Archief Bisdom Roermond, port. 103 nr. 1.
3.        RAL, Archief Schepenbank Blitterswijck, voorl. nr. 3363, waarvan het zegel is afgedrukt.
4.        RAL, Archief Schepenbank Broekhuizen, ongeordend, akte van 27 januari 1650. Afgebeeld
        is een los exemplaar in de zegelcollectie Hanssen berustend in het museum “Den Tempel” te
        Sittard.