HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Broekhuizenvorst

De dorpen Broekhuizenvorst en Swolgen vormden in ieder geval reeds op 23 oktober 14241 samen één schepenbank, een combinatie die mogelijk tot circa 1729 bestond, waarna een aparte schepenbank Broekhuizenvorst werd opgericht.2 Ofschoon Broekhuizenvorst pas in de achttiende eeuw een eigen schepenbank kende, bezat het dorp reeds op 30 augustus 1651 een eigen zegel dat aan akten van het kerspel, voornamelijk akten van schuldbekentenis, werd gehecht.3 Na de instelling van een eigen sche­penbank werd dit zegel als schepenbankszegel benut. Het werd in ieder geval op 24 april 1741 als schependomszegel aangeduid.4

Het zegel vertoont de Heiland, die in de linkerhand een wereldbol houdt. In de open ruimte staan de letters B en V voor de plaatsnaam Broekhuizenvorst. Omschrift: SANCTUS SALVATUS. Diameter 3,3 cm.

 

Noten:
1.                    GA Venlo, Archief provisoren der tafel van de H. Geest en het R.K. Armbestuur Venlo, inv.nr. 135.
2.                    J.P.G. Renkens, Inventaris van de archieven van de Schepenbank Swolgen-Broekhuizenvorst en van het kerspel Tienray, Maastricht (1981), 6.
3.                    RAL, Archief van de Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367, afgebeeld: inv. nr. 412.
4.                    RAL, Archief Schepenbank Broekhuizenvorst, bijlage rekening 1749, nr. 39.