HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Blitterswijck

 De oudste akte op naam van de schepenen van Blitterswijck dateert van 14 april 1360.1 Tot en met 23 augustus 1651 bezat de schepenbank geen zegel en werden de akten op verzoek van de schepenen bezegeld met het zegel van de heer of met het particuliere zegel van een schepen. Tussen 1651 en 1670 hebben zij een eigen zegel laten maken dat aan een akte van 3 februari 1670 voor het eerst wordt aangetroffen.2

Het zegel vertoont de kerkpatrones, de H. Maagd Maria, dragende op haar linkerarm Jezus als kind. In haar rechterhand houdt zij een scepter die op haar schouder rust.

Omschrift: BLITTERSWICK.

Diameter: 25 mm.
 
Noten:
1.        RAL, Archief  van de heerlijkheden Blitterswijck en Wanssum, inv.nr. 345 regest 1.
2.       RAL, Archief van de Staten van het Overkwartier, inv.nr. 367, 384 welke is afgebeeld.