HOME     23 oktober 2016      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Blerick

De oudste akte op naam van de schepenen van Blerick uitgevaardigd, dateert van 21 september 1409.1 Namens de schepenen, welke tot in de zeventiende eeuw niet over een eigen schepenbankszegel beschikten, werden de akten meestal bezegeld door de richter, scholtis of zelfs door de ambtman van het land van Kessel. Sedert 29 januari 1625 beschikten zij over een eigen zegel.2

Het zegel van de schepenbank vertoont de kerkpatroon, de H. Lambertus, naar rechts gaande. Hij houdt in zijn linkerhand een buitenwaarts gekeerde kromstaf en in zijn rechterhand via een lint een wapenschild, waarop een gevleugeld springend hert, naar links gaande, afgebeeld is.

Omschrift: S(IGILLUM) SCABI(NORUM) S(ANCTI) LAMBER(TI) EPISC(OPI)PATRO(NI) BLERENS(IS)

Diameter: 35 mm.3

  

Noten:
1.        Charter in particuliere handen. Foto aanwezig op het Gemeente archief te Venlo.
2.        GA Venlo, Oud archief Venlo, inv.nr. 2216.
3.        Afgebeeld: RAL Archief Staten van het Overkwartier, inv. nr. 346.