HOME     10-12-2007      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


Baarlo

De oudste akte op naam van de schepenen van Baarlo uitgevaardigd, dateert van 26 januari 1377.1 Pas na 1620 beschikte de schepenbank over een eigen schepenbanks­zegel, dat we pas aan een akte van 24 oktober 1629 voor het eerst aantreffen.2 Voor­dien werden de akten meestal bezegeld door de richter of de ambtman van het land van Kessel. In 1510 zelfs door Willem van der Hatert, pastoor te Brey (Maas­bree), die op verzoek van de schepenen een akte met zijn zegel bekrachtigde.3

Het zegel vertoont de H. Petrus, kerkpatroon, die in zijn linkerhand een sleutel en in zijn rechterhand via drie touwen of  linten een wapenschild vasthoudt, waarop afgebeeld staat een naar links springend hert.

Omschrift: S(IGILLUM) SCABI(NORUM) S(ANCTI) PETR(I) PATRO(NI) BARLO

Diameter: 30 mm.

 
Noten:
1.        RAL, Archief Klooster Keizersbos te Neer, Cartularium 1226-1762, folio 105v-106.
2.        RAL, Archief Schepenbank Baarlo, voorl. nr. 3120, welke is afgebeeld.
3.        RAL, Archief  Kartuizerklooster te Roermond, voorl. nr. 159.