HOME                      Historische Studiegroep "Land van Kessel"


   

Kerkelijke visitaties oude bisdom Roermond (1559-1801)

 

 
 
De heren Guus Janssen en Jo Jamar, beiden classicus en historicus, verzorgden in eerste instantie
de transcriptie- en vertaalwerkzaamheden. De hiervoor benodigde financiŽle middelen zijn
bijeengebracht door het bisdom Roermond, de stichting Katholieke Noden, de provincie Limburg,
de Limburgse archiefdiensten en nog enkele particuliere instellingen. Het streven was om dit
projectonderdeel eind 2010 af te ronden maar toen Jo Jamar na een slepende ziekte in maart 2010
kwam te overlijdt, bleek deze planning niet langer haalbaar. Met toestemming van de
subsidieverstrekkers werd de looptijd van dit projectonderdeel met een jaar verlengd.
Om te kunnen voldoen aan een verzoek van het Landschaftsverband Rheinland en om tevens het
reeds lopende projectonderdeel succesvol te kunnen afronden, was het - zeker na het overlijdt
van Jo Jamar - nodig de bestaande werkgroep uit te breiden. Naast Guus Janssen nemen sinds april
2010 ook Kees Schutgens, Jan Welzen, Bas Cretskens, Ruud Mestrom, Paul Mols, Peter Stenmans
en Annastina Kaffarnik deel aan het project waarvan de coŲrdinatie berust bij bisdomarchivaris
Mart Bohnen.
 

Arno Coopmans

 

 
  Bronnen:

Blog Bronnen dossier CBG

Archiefbstanden visitaties