Familie Schenck uit Sevenum door Peter Vullings.   vragen en opmerkingen graag via info@toine-hendriks.nl


Een tijdje geleden werd ik na een bezoek aan het gemeentearchief in Venlo getriggerd om het een en ander betreffende de familie Schenck uit Sevenum eens op een rij te zetten. Aanleiding hiertoe was een kort gesprek met Olga van den Broek die onderzoek doet naar de Schenck van Nijdeggens, met een nadruk (geloof ik) op de bekende krijgsoverste Maarten.
Als basis heb ik gebruik gemaakt van wat Piet van Enckevort in Pro-Gen heeft ingevoerd en wat zoal op internet over de Schencken wordt vermeld. Verder heb ik feiten die tevoorschijn komen uit diverse tijnsregisters en uit schepenbankprotocollen in de genealogie verwerkt. Een en ander leidde tot andere inzichten over hoe die stamboom van de Schenckjes er uit zou moeten zien.
Ook kleine details, zoals de ouders van de ega van onze Hendrik Ignaas, waren voor verbetering vatbaar. De relatie tussen Schenck en Heijden van Asch is nog wat vaag. Hierbij een hypothese waarbij de rentmeester Johan Heijden van Asch tweemaal gehuwd is geweest: eerste keer met Mechteld van Hergraeff (wiens dochter met een Van Darth huwt met als gevolg het latere verschijnen van doopgetuigen binnen de directe nakomelingen Heijden van Asch), tweede keer met Hester Schenck (waarna het veelvuldige verschijnen van peters en meters uit de Schenck familie verklaarbaarder wordt).
Een vertelsel waarbij een zoon van overste Maarten Schenck, Johan genaamd, zich in Sevenum gevestigd zou hebben, mag naar het rijk der fabelen worden verwezen. Uit schepenbankprotocollen wordt het een en ander duidelijk over de in Sevenum wonende Jan Schenck in de eerste helft van de tachtig jarige oorlog.
Ik zou het fijn vinden om gewezen te worden op fouten of op feiten die een aanvulling kunnen zijn of bewijs kunnen vormen voor de hypotheses in deze genealogie.
Peter Vullings
 
Genealogie van Dederich SCHENCK van NYDEGGEN
 
Datum       :  11‑08‑2012
Selectie     :  'Personen in genealogie van Dederich SCHENCK van NYDEGGEN'
I.1
Dederich SCHENCK van NYDEGGEN, geboren circa 1400, overleden voor 1487.
Gehuwd met Aleidis van BUREN, overleden na 1487.
 
 
  Uit dit huwelijk:  
  1. Winand SCHENCK van NYDEGGEN (zie II.1).  
  2. Derich SCHENCK van NYDEGGEN (zie II.3).  
  3. Johan SCHENCK van NYDEGGEN, overleden 1515. Ongehuwd, diverse bastaarden.  
  4. Roelman SCHENCK van NYDEGGEN.  
  5. Hendrik SCHENCK van NYDEGGEN.  
  6.
Petronella SCHENCK van NYDEGGEN.
Gehuwd voor de kerk op 07‑09‑1488 met Frederik van HULS.
 
  7. Otto SCHENCK van NYDEGGEN, monnik abdij Siegburg, Keulen.  
  8. Thomas SCHENCK van NYDEGGEN, monnik abdij Cornelismünster.  
  9. Adelheid SCHENCK van NYDEGGEN, non klooster Gravendaal, Asperden.  
  10. Anna SCHENCK van NYDEGGEN, non klooster Gravendaal, Asperden.  
  11 Elisabeth SCHENCK van NYDEGGEN, non klooster Nazareth, Geldern.  
       
II.1
Winand SCHENCK van NYDEGGEN, heer van Arcen, Velden en Schandelo, geboren circa 1450, overleden voor 1503.
Gehuwd voor de kerk op 05‑01‑1489 met Johanna van der DONCK, geboren circa 1470, overleden voor 1517, dochter van Claes van der DONCK.
 
 
  Uit dit huwelijk:  
  1.
Aleidis SCHENCK van NYDEGGEN, geboren circa 1485, overleden op 21‑12‑1555 te Afferden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29‑06‑1503 met Reyner van GELRE.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1530 met Dederich van der LIPPE, heer van Grubbenvorst, Afferden en Blijenbeek, overleden op 09‑03‑1565 te Afferden.
 
  2. Maarten SCHENCK (zie III.4 ).  
  3. Winand SCHENCK, richter te Afferden. Bastaard.  
       
       
II.3
Derich SCHENCK van NYDEGGEN, heer van Walbeck, Afferden en Blijenbeek, overleden op 03‑08‑1525 te Blijenbeek.
Gehuwd (1) met Catherina RUTTEN.
Gehuwd (2) met Aertgen BURGERS.
Gehuwd (3) met Aleid CUSTERS.
 
  Uit het derde huwelijk:  
  1. Derich SCHENCK van NYDEGGEN (zie III.7 ).  
       
       
III.4
Maarten SCHENCK. Bastaard zoon. Mogelijk de vader van Dederick Schenck.
 
Een Meerten Scunck (Schenck?) wordt genoemd als scholtis van het ambt Kessel in de jaren 1530 en 1531 (Flokstra, PSHAL 136‑137, p.313).
Scholtissen van het ambt Kessel zijn verder:
‑ Jaspar van Dalen (Dailhem) tussen 1523 en 1550 (overleden voor 10 oktober 1550).
‑ Johan van der Voert tussen 1550 en 1575.
‑ Hendrik van Darth van 1576 tot 1577 (Lottum door de eeuwen heen. Huize Darth).
‑ Derick Anthoni tussen 1579 en 1584, aangesteld door de Staats Gelre.
 
 
  Op 18‑5‑1536 draagt Alyd Schenk van Nydeggen, vrouwe van Arcen, Grubbenvorst en Afferden, en haar kinderen Derick en Catherina, over aan Martin Schinck, Alyds natuurlijke broer, en Hesken (Hester) zijn vrouw, een halve huis en erf in de Issumer straat te Geldern, welke vroeger was bezeten door Jan van Dungelen. Aanhechsel van 1537 door haar zoon Valenus van Gelre waarmee de schenking werd bevestigd. Hesken is dan overleden. (Archiv Schloß Haag, inv.nr. 1897). Gezien de naam van zijn vrouw, Hester, en het voorkomen daarvan in de Sevenumse tak, is ook deze Maarten kandidaat‑stamhouder.

 

 
  Op 17 juli 1547 hebben drie lansknechten ruzie gezocht met Maerten Scheinck te Sevenum. Een van de lansknechten heeft woorden gemaakt met de voor de deur van zijn huis staande Scheinck. De ruzie liep op waarbij de lansknecht zijn degen heeft getrokken, Scheinck stelde zich te weer, de twee andere lansknechten kwamen hun kameraad te hulp  en Scheinck werd uiteindelijk in het gevecht verwond. Toen de scholtis de drie wilde arresteren is een van hen ontsnapt, de twee anderen zijn gevangen gezet in het huis Ter Horst. De twee hebben tot 17 augustus gevangen gezeten, waarna ze vrij gelaten zijn nadat ze gezworen hebben geen wraak te zullen nemen. (RA Gelderland, Gelderse rekenkamer, inv.nr 3582).  
       
  Gehuwd voor de kerk circa 1521. Bron: genealogie Grants van der Donck. Echtgenote is Hester CLUYTEN (Maessen), overleden circa 1537, dochter van Maes CLUYTEN, schepen.  
  Uit dit huwelijk:  
  1. Theodorus SCHENCK (Dederick) (zie IV.1 ).  
  2. Johan SCHENCK. De alternatieve genealogie geeft een Johan als zoon van Maarten. Deze Johan zou de grondlegger zijn van de tak op Boerlo in Blerick. Lijkt niet erg waarschijnlijk doordat de namen van Maarten en Hester verder niet voorkomen in  deze tak. Namen als Adolf (afkomstig van de familie Van Waldos), Arnold en Johan voeren hier de boventoon.  
       
III.7 
Derich SCHENCK van NYDEGGEN. Bastaard.
Gehuwd met Maria van GALEN.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Derick SCHENCK van NYDEGGEN (zie IV.4 ).  
       
IV.1
Theodorus SCHENCK (Dederick), Landscholtis Land van Kessel 1582‑1592, geboren ca 1530, overleden voor 1596. Dierich Schenck is gerichtsbode te Sevenum in 1563. Johan Verhees neemt het ambt vervolgens kennelijk over. Dierich Schenck treedt in het zelfde jaar al op als momboor voor Renier van Vlatten, landdrost in het vorstendom Gulik en bezitter van het riddermatig huis De Donck te Sevenum. Betreft een proces gevoerd voor o.a. de Sevenumse schepenbank tegen Sibert van Bernsau betreffende het personaat van Sevenum in de jaren 60 en 70 van de 16e eeuw. Dierich treedt vervolgens nog vaak op als momboor in diverse processen, waaronder ook een proces ten behoeve van Johan van Vlatten in 1574.
 
Tijnsboek Blitterswijk nr. 43: o.a. Diederick Schenck, Johan sijn soon, Hees Schenck, Mechtelt haer dochter ende Johan Scenck een halve morgen lijfgewins goed gelegen in de Peperstraat 'daer dat huijs op gestaen heefft. In 1655 werd Renier van Ass in plaats van zijn vader(?) Jan Schenck aan het goed behand.
 
Derick Schenck zaliger, scholtis, is de vader van Marten Schenck. Derick was gehuwd met Henrisken van den Veldt (schepenbank Sevenum, proces 6 maart 1596, folio 232). Dederich Schenck van Nydeggen was scholtis land van Kessel van 1582‑1591.
 
In april 1601 is er tijdens een gerichtsdag van de schepenbank Sevenum sprake van een missive van de scholtis zaliger van 21 december 1591 (folio 312).
 
Gehuwd met Henrisken van de VELDEN (Hilleke), geboren ca 1530. Tijnsboek ambt Kessel 1612: In de Steeg te Sevenum werd Henrisken van der Velden weduwe van zaliger Derick Schenck behand aan 5½ morgen gelegen benevens Crijn Smeyen erff en met de andere sijde beneven Klas den Smets erf tegenover de hoff van den Broeck
.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Joannes (Jan) SCHENCK (zie V.1 ).  
  2. Hester SCHENCK, geboren circa 1560. Tijnsboek Blitterswijk nr. 43: o.a. Diederick Schenck, Johan sijn soon, Hees Schenck, Mechtelt haer dochter ende Johan Scenck een halve morgen lijfgewins goed gelegen in de Peperstraat 'daer dat huijs op  gestaen heefft. In 1655 werd Renier van Ass in plaats van zijn vader Jan Schenck aan het goed behand. Gehuwd voor de kerk circa 1595 met Joannes HEIDEN van ASCH, geboren ca 1540, overleden circa 1602. Rentmeester van de ambten Kriekenbeek (1585‑1602) en Kessel (1581‑1602).  (Zie achteraan voor informatie over de samenhang met Heiden van Asch en Van Darth)  
  3. Martinus SCHENCK (zie V.6 ).  
  4. Henricus SCHENCK (zie V.8 ).  
       
V.4  
Derick SCHENCK van NYDEGGEN.
Gehuwd met van BAERLAER.
Uit dit huwelijk:
 
       
  1. Maarten SCHENCK (zie V.11 ).  
       
V.1
Joannes (Jan) SCHENCK, geboren circa 1555, overleden voor 1606. Veelvuldig vermeld 1586‑1606. Behartigd diverse belangen van het kerspel Sevenum.
 
Rentmeester van het huis De Donck te Sevenum?
 
Tijnsboek Blitterswijk nr. 86: o.a. Johan Schenck, Elisabeth sijn huijsvrou een stuk lijfgewins goed op het Luttel gelegen.
 
Jan Schenck had een buitenechtelijk kind bij Grietien Claessen (later gehuwd met Peter Rooskens, gerichtsbode, beiden hebben een dochter Cordula gedoopt in Sevenum in 1597). Proces volgt voor de schepenbank Sevenum vanaf 30 mei 1606 tot 26 september 1607, aangespannen door Marten Schenck namens zijn broers en zijn zusters onmondige kinderen. Marten is broer van de voor 1606 overleden Jan Schenck. Grytien Peeter Roeskens huisvrouw verklaart dat destijds het kind haar is afgenomen door de erfgenamen van Jan Schenck zaliger en dat ze het kind later weer tot zich genomen heeft en heeft opgevoed middels gebruikmaking van een pensioen van 100 daalders dat Jan Schenck op de gemeente had staan. Marten bestrijd het recht dat ze heeft op dit pensioen. Deels trekt hij de door beklaagden aangeleverde bewijsstukken omdat ondertekenaars daarvan Peter Rooskens zelf, zijn broer en een oom van Grytien zijn. Peter Rooskens verdedigt zich met het gegeven dat toen Jan Schenck de gift deed hij nog niet getrouwd was met Grytien en dus geen partij was. Uit het proces blijkt dat een en ander gebeurt moet zijn voor 1593. Ten tweede vind Martin dat buitenechtelijk verwekte kinderen altijd bastaarden zijn. Dit had Grytien kunnen oplossen door het kind middels eenkindmaking met haar latere kinderen met Peter Rooskens van het predikaat bastaard te verlossen. Daar heeft Peter Rooskens echter destijds niets van willen weten. Zodoende is het kind altijd een bastaard gebleven en heeft het geen recht op de erfenis van Jan Schenck. Ondanks dat het kind al overleden is heeft zodoende ook Grytien geen recht op de erfenis. Peter Rooskens vind dat moeders geen bastaarden kunnen dragen en dus altijd erven als het kind overlijdt. Martin trekt dus de bastaardkaart en de kaart van onbetrouwbare oorkonden ('inheemse conden' genoemd). De schepenen verklaren ten slotte dat partijen samen een poging zullen ondernemen om tot een vergelijk te komen.
 
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1578 met Elisabeth ab OIRDT.
Samenwonend (2) voor 1593 met Grietje CLAESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
 
  1. Martinus SCHENCK (zie VI.1 ).  
  Uit de tweede relatie:  
  2. N.N. SCHENCK, geboren voor 1593, overleden voor 1606. Buitenechtelijk kind, bastaard.  
       
V.6
Martinus SCHENCK, Scholtis van Grubbenvorst (1605 ‑ ?), ambtman van Lottum, geboren circa 1565. Henrich Schenck, scholtis ambt Kessel, noemt Martin Schenck zijn broer in een proces gevoerd voor de schepenbank Sevenum in 1598 (folio 264).
 
Marten Schenck krijgt op 8 januari 1605 zijn commissie tot scholtis van Grubbenvorst (Archiv Schloss Haag, inv.nr. 1999).
 
Tijnsboek ambt Kessel 1612: Martten Schenck scholtis tot Gribbenvorst is o.a. behand aan de hof den Lippart (Coppert) genaamd, groot 37 morgen, gelegen bij de hof op geenen Stardt.
 
Gehuwd met Elisabeth AELBOUTS, geboren circa 1570.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Joannes SCHENCK, gedoopt op 17‑09‑1595 te Sevenum (getuige(n): D. Henricus Ulbroeck ipv Michaelis van Hergraeff, Adolph Schenck ipv Balthasarus Caspari en de v.v. Adolphus Schenck).  
  2. Theodorica SCHENCK, gedoopt op 21‑05‑1597 te Sevenum (getuige(n): Henricus Schenck en Martinus Custodis), overleden voor 1599.  
  3. Theodorica SCHENCK, gedoopt op 05‑04‑1599 te Sevenum (getuige(n): Dom. Petrus Paludanus (=van den Broeck), Theodorica Schenck en Hester Gerardi uxor van de Venn).  
  4. Hester SCHENCK, geboren circa 1600. Zij wordt genoemd als meter en als dochter van Martinus Schenck bij de doop van Agnes, dochter van Joannes Schroers en Mechtildis zijn vrouw. Peter was Fredericus Schenck. Doop vond plaats te  Horst op 21 november 1627.  
  5. Theodorus SCHENCK (Diederick) (zie VI.7).  
       
V.8
Henricus SCHENCK, Landscholtis van Land van Kessel, 1592‑1634, Rentmeester van het huis De Donck, geboren circa 1570, overleden circa 1634. Henrich Schenck, scholtis, klaagt in 1605 Itgen Derichs (vrouw van de Sevenumse herbergier Lennert Ververgaert) aan vanwege kwaadsprekerij over de vader van zijn vrouw Derisken van Huls. Deze vader, Frederich van Huls is circa 20 jaar geleden overleden. Itgen zou verteld hebben dat destijds een lege kist zou zijn begraven. De schepenbank van Helden en Kessel doet in 1608 als hoofdgericht uitspraak in deze zaak.
 
De aartshertogen bevestigen Henrick Schenck in het scholtisambt Kessel op 26 oktober 1615 (RHCL Gelderse Rekenkamer te Roermond, inv.nr. 8).
 
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1600 met Theodora van HULS, geboren circa 1570, overleden voor 1628, dochter van Frederick van HULS en Anna van EIL.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16‑08‑1628 te Sevenum (getuige(n): Jacobus Loefs en Henricus Krebbers) met Aleidis ADRIANII, geboren circa 1580.
Uit het eerste huwelijk:
 
  1. Helena SCHENCK, geboren circa 1595. Gehuwd voor de kerk op 20‑07‑1631 te Sevenum (getuige(n): Henricus Schenck en Andreas Schenck). Ook ingeschreven in het Roermondse kerkregister op 18 juli 1631 met dispensatie in de roepen en met berichtgeving van de pastoor van Sevenum.  
  2. Fredericus SCHENCK, pastoor Wanckum, Persona van Sevenum, geboren circa 1601 te Sevenum, overleden op 23‑09‑1654 te Wanckum.  
  3. Maria SCHENCK, gedoopt op 24‑04‑1607 te Sevenum (getuige(n): Jacobus Aelbout ex Beeckensis? en Elisabeth Martinus Schenck uxor).  
  4. Andreas SCHENCK (zie VI.14 ).  
       
V.11
Maarten SCHENCK, krijgs‑overste, geboren circa 1540 te Goch, overleden op 10‑08‑1589 te Nijmegen. Verdronken in de Waal.
Gehuwd met Maria van GELRE.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Frederica SCHENCK. Jong gestorven.  
  2. Jan SCHENCK. Volgens het boek Kastelen in Limburg (p.152) is Jan een zoon van krijgsheer Maarten. Jan zou uit Afferden zijn gekomen en zich hebben gevestigd in Sevenum in de eerste helft van de tachtig jarige oorlog en mogelijk de stichter van het huis Schenkenborg te Sevenum zijn geweest. Een onwaarschijnlijke hypothese: uit diverse bronnen blijkt dat de in Sevenum actieve Jan Schenck een broer is van de daar ook wonende Martin Schenck. Deze laatste is weer een broer van Hendrick Schenck, een zoon van Derich Schenck, de scholtis van het ambt Kessel, gehuwd met Henrisken van de Velden.  
       
       
VI.1
Martinus SCHENCK, gedoopt op 14‑06‑1578 te Sevenum (getuige(n): Gerardus ab Oirdt en Helena Schenck). Tijnsboek Blitterswijk nr. 88 en 89: o.a. Marten Johan Schencks soon, Ahlit Marten Schencks dochter een stuk lijfgewins goed op het Luttel gelegen. In 1639 werd Ahlit Merten Schencks dochter nog een keer aan dit goed behand.
 
Tijnsboek Blitterswijk nr. 90: Marten Johan Schencks soon, Hilleken, Marten Schencks dochter bezitten twee morgen land gelegen 'opt Luttel' in Sevenum tot lijfgewins rechten aan het huis Blitterswijk.
 
Tijnsboek ambt Kessel 1612: Martten Schenck Jans soen inwonder tot Gent (in België of bij Nijmegen?) is behandt aen ombtrient 5 morgen ende syn aengegraven in Anno 1621 ende syndt gelegen bij Berchum benevens Peter Houben erff voort rondomb indien gemeynt.
 
Kinderen:
 
       
  1. Ahlit SCHENCK, geboren circa 1605.  
  2. Hilleken SCHENCK, geboren circa 1605.  
       
VI.7
Theodorus SCHENCK (Diederick), Ambtman Lottum, Rentmeester Land van Kessel, gedoopt op 18‑05‑1608 te Sevenum (getuige(n): Joannes ab Huissen uit Venlo en Digna Schenck), overleden 1659. Grootvader was Johan Schenck(?), eertijds rentmeester van het huis De Donck (genoemd in 1631, in 1632 was Johan Heiden van As rentmeester). Martinus was scholtis te Grubbenvorst en ambtman van Lottum. Derick woonde op Schenckenborg te Sevenum, net als zijn vader Martinus die het huis liet bouwen. (bron: P. van Enckevort)
 
Dederick Schenck werd volgens het Gelderse leenregister beleend met de Wind te Sevenum. Bovendien kocht hij in 1645 het adelijke goed "De Donck" te Sevenum. Echter Johan van Stepraedt maakte binnen de termijn van 1 jaar gebruik van het Gelderse beschudtrecht, waardoor van Stepraedt de nieuwe eigenaar werd. Dederick was net als zijn vader ambtman van Lottum.
 
Gehuwd voor de kerk (1) 1631 met b, geboren circa 1610, overleden voor 1637, dochter van Arnold van HÜCKELHOVEN en Elisabeth van RHEIDT.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28‑jarige leeftijd op 30‑04‑1637 te Venlo (getuige(n): D.Philippus Verstraeten en Wilhelminus de Groothar?). Domicellus Henricus Schenck et Elizabetha Heregraefs ex Sevehem qu.pastoratus vacabut per resignationes contraxerunt matrum coram D.Corn. Poirters pastore. Echtgenote is Elizabeth van den HERGRAEFF, geboren circa 1595 te Venlo, overleden na 1660. Betreffende de bouwhof den Alden Vorst te Sevenum:
 
27 oktober 1627: Henricus Boener en Elisabeth van den Hergraeff komen in het bezit van ¼ deel van de bouwhof den Alden Vorst als erfgenamen van burgmeester Augustinus Thomas en Geesken Inghen Huys, echtgenoten zaliger. Ander ¼ deel komt op dat moment in bezit van Maria Inghen Huys, weduwe van Peter Plounis
22 juni 1630: Johan Muiris, scholtis tot Middelaer, en Catharina Pleunis eheluyden en andere familieleden verkopen hun ¼ aandeel in de bouwhof den Alden Vorst aan Elisabeth van den Hergraeff
1 oktober 1630: Jan Alberts verkoopt zijn 1/8 en 1/16 aandeel in de bouwhof den Alden Vorst aan Elisabeth van den Hergraeff (acte opgemaakt te Venlo)
21 juli 1631: Jan Baeren en familieleden verkopen hun door hun oom Gerit van Lom zaliger aangestorven aandeel van 1/8 in de bouwhof den Alden Vorst aan Elisabeth van den Hergraeff
22 juni 1633: Cecilia weduwe van Vlatten op het adelijk huis Den Donck te Sevenum verkoopt haar gewin‑ en gewerfrechten en erfthijnsrechten op de bouwhof den Alden Vorst aan Elisabeth van den Hergraeff (acte opgemaakt te Sevenum)
26 oktober 1638: Willem van Homoet verkoopt zijn 1/8 en 1/16 aandeel in de bouwhof den Alden Vorst aan Elisabeth van den Hergraeff.
 
Op 9 maart 1660 werd de bouwhof de Crouwel te Sevenum verpacht door Elisabeth van den Hergraven, weduwe van ambtman Schenck. Pachters werden Reyncken Wynen en zijn vrouw Metgen Lemmen voor een periode van acht jaar. Op dezelfde dag verpachtte zij ook de bouwhof de Sondert te Sevenum onder dezelfde condities aan Kerst Kersten en zijn vrouw Jenneken Creupels (RHCL Familiearchief Hergraeff te Venlo).
Peter Vollings en zijn vrouw Maria Vorstermans, en later hun zoon Peter, waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw (van ongeveer 1605 tot 1641) pachters van de boerderij de Crouwel.
 
Text van de pachtovereenkomst:
 
In den iaere ons heeren 1660 den 9 marty heeft joffrouwe Elisabet van den Hergraven lest weduwe van wijlen den Amptman Schenck om die halffscheydt ende halffmans wyse vuyt gedaen den hoff Crouwel gnt., binnen Sevenum gelegen aen Reyncken Wynen ende Metgen Lemmen eheluyden voor den tyt van acht iaeren lanck mit den halven tyt te moegen opseggen die het believen soude, ende dat in de kerstheylige daegen off 14 daegen voor ofte naer, als het lesten iaer exspireren soude, ende sal desen tyt van acht iaeren aengaen op toecommenden halff mey ende dat op conditien ende voorwaerden als volght.
Ierstelick sullen den voorss. eheluyden die landeryen des hoffs in goeden bouwe ende neersticheyt mit misten ende andersints wat bouwbare is beackeren, ende niet ledich laeten liggen.
Ende sullen gehouden syn genochtsaeme diensboed, in knechten meyhden ende scheper te houden, dat sy den hoff daermit tot naeburen prys connen winnen ende dwingen ende den hoff in vooren ende paelen ende gerechticheyt soe onderhouden dat denselven van schaed gevrydt magh syn.
Dat saetkoren sal ten beyden syden van herschap ende halffman halff ende halff gedaen worden ende sal den halffman op den velde vant gewasch ten beyden syden gewesen worden voor schaep ende peerden tot voyrkoren, acht vimmen halff rogh halff haver niet vande besten oyck niet vande slimpsten gelyck den herschap sal aenwysen.
Alles wat den halffman opt velt sayen sal, van koren wortelen vlas ende anderssints hoedanich het oyck soude moegen wesen sal deylbair syn.
Item alle beesten als peerden koyen schaepen verckens ende byen sullen ten halven staen ende geen vercocht worden, buyten consent vanden herschap ende sullen vier overiaerige vercken gehouden werden waer van den herschap, alse geset syn de helfft van kiesen sal ende sal den halffman van yeder overiaerich vercken dat hy krygen sal geven een vat boeckent off gemanck ende vande schaepen sal den heerschap eerden halffman scheeren sal moegen kiesen eenen hamel mit der woll ende nair hem nemen.
Item den halffman en sal geen koren moegen invoeren ten sy het erst vande herschap ofte synen gecommitterden zy getelt ende alsdan leggen in twee bermen ende niet eer moegen dorssen oft den herschap hebbe synen bermen erst gecosen ende fals den herschap sal willen dorssen sal den halffman hem dorssers tegen setten ende die te saemen den cost geven.
Den halffman sal oyck de gehuchten mit dack ende anderssints in ehre houden ende daertoe scheuven genocht iaerlix maecken ende als timmerman oft decker van noden sal syn, sal den herschap den loon geven ende den halffman den operman doen ende die te saemen becostigen.
Den halffman sal iaerlix tot huyr geven thien Ryxd. ende dat tot stuyr der schatting aen den schatheffer.
Die schatting die op de landeryen sullen gesat werden sal den herschap alleen betaelen.
Huysgelt, beestengelt ende fouragie sal van herschap ende halffman halff ende halff betaelt worden, des sal den halffman inde fouragie dat hoy ende den herschap d'haver doen.
Den halffman sal iaerlix geven tweeendertich pont botteren, twee hondert eyeren, 2 ionge gansen, 6 ionge hoender ende die halve hosspe.
Wyders is versproecken dat den halffman sich geene holts gewasch te houwen, sneuwen off kloeten onderstaen sal als tot noetwendich thuynsel ende dat te houwen dair den herschap hem sal wysen ten besten oirbair, des sal den halffman het goet oyck moeten bepoten off het syn eygen were, ende soe den herschap eykelen wilde seyn het landt misten ende omdoen.
Item alle gedorst koren ende ander vruchten sal den halffman twee uren int ront vaeren dair her hem den herschap sal noemen.
Ten lesten is verspraecken dat als den herschap ende halffman sich niet langer verdraegen konden tzy mit halve off geheele iaeren off by niet naercomminge vande conditien ende dat den halffman aff moeste trecken, dan sal den halffman op den velde deylen ende doen nair kerspels gebruyck ende aengaende de miste geen aff moegen vairen dan een karre dry off vier dair hy comen sal.
Des ter oirconde hebben partyen dese onderteyckent op dagh als boven.
 
Elisabet van Heergeraff
 
Op den voorss. conditien van tyt ende anderssintz heeft de welgemelte Joff. Elisabet van Hergraven oyck aen Kerst Kersten ende Jenneken Creupels eheluyden verpacht haer goet gnt. dy Sondart tot Sevenum gelegen actum den daeg als boven des ter oirconde hebben partyen dese mede onderteyckent.
 
Elisaebet van Heergeraff, M. van Afferden
Dit is het merck van Reyncken Wynen
Dit is het merck van Kerst Kersten
M. Schenck
 
, dochter van Michael van den HERGRAEFF en Elisabeth van RUWEEL (Ingenhuys).
Uit het eerste huwelijk:
 
  1. Joannes Henricus SCHENCK, Kannunnik te Wesel (vanaf 1655), gedoopt op 08‑08‑1632 te Sevenum (getuige(n): Martinus Schenck en Aleidis vr Henricus Schenck).  
  2. Martinus SCHENCK (zie VII.4).  
  3. Adolphus SCHENCK, gedoopt op 19‑12‑1635 te Sevenum (getuige(n): Joannes Heide en Theodora Schenck).  
       
VI.14
Andreas SCHENCK, Landscholtis ambt Kessel 1631‑1669, gedoopt op 23‑03‑1609 te Sevenum (getuige(n): Dom Alardus Versondert, pastoor Sevenum en Gertrudis vr Andreas Brouwers ex Horst), overleden op 03‑11‑1682 te Sevenum op 73‑jarige leeftijd. Benoeming als substituut landscholtis op 5 maart 1631. Gedurende het Staatse Interregnum was Peter de Bruyn in de periode van circa 1637 tot 1639 landscholtis van het ambt Kessel.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31‑jarige leeftijd op 20‑11‑1640 te Venlo (getuige(n): Peter de Cock koster en Wilhelmus Numens) met Elisabeth ROEMERS (Romer), 23 jaar oud, gedoopt op 25‑10‑1617 te Venlo, overleden op 08‑02‑1672 te Sevenum op 54‑jarige leeftijd, dochter van Caspar ROEMERS (Romer), Scholtis te Venlo, en Anna DAEMEN van LENTHOLT.
Gehuwd voor de kerk (2) op 65‑jarige leeftijd op 02‑09‑1674 te Venlo (getuige(n): Aegidius Asselt en Sibert van Amstel). Volgens Verzijl huwelijk te Broekhuizenvorst op 26 september 1674. Echtgenote is Elisabeth van WEEDT, geboren circa 1610, overleden op 24‑08‑1689 te Venray, dochter van Willem van WEEDT en Anna Maria van INHUSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
 
 
  1. Henricus SCHENCK, gedoopt op 11‑09‑1641 te Venlo (getuige(n): Fredericus Schenck pastoor te Wanckum em Catharina vr van Petrus Roemers).  
  2. Joannes Adamus SCHENCK, Landscholtis ambt Kessel 1669‑1675, gedoopt op 03‑04‑1643 te Sevenum (getuige(n): Gerardus Cox en Maria Pollers), overleden op 28‑11‑1703 te Sevenum op 60‑jarige leeftijd. Hij bleef landscholtis van het ambt Kessel tot het jaar 1675. In die periode werden de landsheerlijkheden in het ambt verkocht en kreeg elke dorp zijn eigen scholtis. Kapitein in dienst van de koning van Spanje.  
  3. Theodorus SCHENCK de NIJDEGGEN (zie VII.9 ).  
  4. Anna Lucia SCHENCK, gedoopt op 27‑09‑1645 te Sevenum (getuige(n): Herman Beckers en Elisabeth van de Hergraven [ Leonardus Wilhelmi]), bij x Doma Anna Lucia Schenck de Nijdeggen. Gehuwd voor de kerk op 29‑jarige leeftijd op 03‑11‑1674 te Sevenum (getuige(n): Dom Martinus Schenck en Dom Theodorus Schenck) met Christophorus LINTGIENS, geboren circa 1650.  
  5. Fredericus SCHENCK, gedoopt op 07‑03‑1647 te Sevenum (getuige(n): Capitane Briant (Briaert) en Mechtildis Bree [ Math ab Heister]), overleden op 19‑06‑1715 te Heinsberg op 68‑jarige leeftijd. In 1684 kanunnik te Heinsberg, in 1708 deken van het kapittel in Heinsberg, persona in Velden in 1701 en 1704.  
  6. Dorothea SCHENCK, gedoopt op 07‑07‑1649 te Sevenum (getuige(n): Petrus Boers en Cunnera Hermanni), overleden op 04‑04‑1740 op 90‑jarige leeftijd. Non in het klooster te Oostrum.  
  7. Maria Catharina SCHENCK, gedoopt op 27‑11‑1650 te Sevenum (getuige(n): Christianus Hoelt en Margaretha Staelbergen [ Theodorus Schenck] [ Elisabeth Schinck]).  
  8. Franciscus SCHENCK, gedoopt op 18‑05‑1652 te Sevenum (getuige(n): Dns. Joannes Cox en Maria Isabella Roemers).  
  9. Sibilla Caspara SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 13‑03‑1654 te Sevenum (getuige(n): Eingelberti Gasporis van Bree en Elisabeth Pontini [Theodorus Schinck]). Gehuwd voor de kerk op 25‑jarige leeftijd op 11‑04‑1679 te Sevenum (getuige(n): Dom Theodorus Schenck en Doma Aldegunda Schenck) met Jacobus Dominic van DORTH, geboren circa 1650.  
  10. Maria SCHENCK, gedoopt op 11‑04‑1655 te Sevenum (getuige(n): Joannes Rumers en Maria Cispenning [ Dns Joannes Wilh. Pontinius] [ Adelheyt Huckelhoeven]).  
       
VII.4
Martinus SCHENCK, Doctor in de rechten, Scholtis van Sevenum, Ambtman van Lottum, subdrost L.v.K, gedoopt op 10‑07‑1633 te Sevenum (getuige(n): Arnoldus Schenck en Domicella Elizabeth Schenck), overleden op 21‑01‑1704 te Sevenum op 70‑jarige leeftijd. Martin wordt in 1695, 1697 en 1702 vermeldt als scholtis van Sevenum.
Gehuwd voor de kerk 1661 met Maria Margaretha BOECKHORST, geboren circa 1640, overleden op 12‑04‑1688 te Sevenum, vrouw van de Edele Heer Schenck, dochter van Joannes Philippus van BOECKHORST.
Uit dit huwelijk:
 
1.
 
Theodorus Arnoldus SCHENCK, advocaat Hof van Gelre, gedoopt op 27‑08‑1662 te Sevenum (getuige(n): Dom Joannes Arnoldus de Boeckhoorst, ambtman en Elizabetha Schinck), overleden op 30‑09‑1708 te Sevenum op 46‑jarige leeftijd.
 
  3. Philippus Franciscus SCHINCK, Ingetreden bij de Franciscaners, gedoopt op 19‑10‑1663 te Sevenum (getuige(n): Jacobus a Boeckhorst en Doma Margaretha Guwett (Huet) [ Dom Henricus Schinck Canonicus]).  
  4.
Aldegondis SCHENCK de NIJDEGGEN, geboren circa 1665, overleden op 18‑12‑1719 te Sevenum.
 
  5. Jacobus Fredericus SCHINCK, gedoopt op 19‑09‑1665 te Sevenum (getuige(n): Dom Mathias van Afferden en van Roosendael [Dom Godefridus Siberti] [ Elizabetha Schinck]).  
  6.
Anna Maria SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 21‑10‑1666 te Sevenum (getuige(n): Andreas Schinck en Maria van Roosendael [Dom. Joannes Schinck] [ Elizabetha Schinck]), overleden op 14‑12‑1737 te Sevenum op 71‑jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30‑jarige leeftijd op 10‑11‑1696 te Sevenum (getuige(n): Rev Dom Georgius Horstmans kapelaan en Rev Dom Wolterus Nabben vicarius). Dispensatie in de vierde graad met Theodorus SCHENCK de NIJDEGGEN, 52 jaar oud (zie VII.9 )
 
  7.
Jacobus SCHENCK, gedoopt op 15‑01‑1668 te Sevenum (getuige(n): Jacobus Bochorst en Elizabetha Roemersch v.v. Andreas Schinck, scoltis Ambt Kessel [ Theodorus Schinck]), overleden op 10‑07‑1714 te Sevenum op 46‑jarige leeftijd.
 
  8.
Casparus SCHENCK, gedoopt op 12‑01‑1669 te Sevenum (getuige(n): Dom Jacobus Bierens Regne Matis in Ducatu Gelre Graphiarius en Doma Catharina de Rosendael vidua Dom Advocaat Casperus Huet).
 
  9.
Cornelia SCHENCK, gedoopt op 26‑02‑1670 te Sevenum (getuige(n): Fredericus Wilhelmus de Boeckhorst en Doma Maria Hester de Boeckhorst v.v. Dom Cancell te Hildesheym [ Dom. Joannes Schenck] [ Doma Elizabetha Roomers]), overleden op 25‑01‑1762 te Geldern op 91‑jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28‑jarige leeftijd op 04‑06‑1698 te Sevenum met Henricus van DARTH, 35 jaar oud, gedoopt op 03‑05‑1663 te Venlo, overleden op 22‑10‑1742 te Geldern op 79‑jarige leeftijd, zoon van Henricus van DARTH en Margaretha GOLDT.
 
  10. Philippus Henricus Franciscus SCHENCK, gedoopt op 23‑07‑1671 te Sevenum (getuige(n): Dom Fredericus de Boeckhorst en Doma Petronella de Huet [ Andreas Schenck] [ Sibilla Caspara Schenck]).  
  11.
Henricus Ignatius SCHENCK de NIJDEGGEN (zie VIII.11 ).
Margareta Elisabeth Sebastiana SCHENCK, gedoopt op 20‑01‑1675 te Sevenum (getuige(n): Rev Dom. Joannes Henricus Schenck Canunnik in Wesel en Doma Margareta Huet [ Dom Theodorus Schenck] [ Doma Sibilla Schenck]).
 
  12.
Hyacinthus Guilhelmus SCHENCK, gedoopt op 31‑01‑1676 te Sevenum (getuige(n): Dom. Matthias van Aefferden Consistiary Regi en Doma Elizabeth van Weet [ Dom Joannes Adamus]).
 
  13 Guilhelmus SCHENCK, gedoopt op 03‑04‑1677 te Sevenum (getuige(n): Dom. Jacobus Huet en Doma Elizabetha van Weet [ Dom. Theodorus Schenck]), overleden op 08‑05‑1687 te Sevenum op 10‑jarige leeftijd.  
  14. Joanna Clementia SCHENCK, Non bij de Franciscanessen, gedoopt op 25‑12‑1678 te Sevenum (getuige(n): Dom. Joannes Adamus Schenck en Doma Alydis Magdalena van Roosendall [ Dom Theodorus Schenck] [ Domlla Sybilla Schenck]).  
       
VII.9
Theodorus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 25‑05‑1644 te Sevenum (getuige(n): Petrus Pontinus en Maria Schinck), overleden op 16‑07‑1720 te Sevenum op 76‑jarige leeftijd. April 1687 vaandrig in dienst van de koning.
Gehuwd voor de kerk op 52‑jarige leeftijd op 10‑11‑1696 te Sevenum (getuige(n): Rev Dom Georgius Horstmans kapelaan en Rev Dom Wolterus Nabben vicarius). Dispensatie in de vierde graad met Anna Maria SCHENCK de NIJDEGGEN, 30 jaar oud, gedoopt op 21‑10‑1666 te Sevenum (getuige(n): Andreas Schinck en Maria van Roosendael [Dom. Joannes Schinck] [ Elizabetha Schinck]), overleden op 14‑12‑1737 te Sevenum op 71‑jarige leeftijd, dochter van Martinus SCHENCK (zie VII.4 op blz. 1) en Maria Margaretha BOECKHORST.
Uit dit huwelijk:
 
  1.
Maria Margareta Ursula SCHENCK de NIJDECKEN, gedoopt op 10‑11‑1697 te Sevenum (getuige(n): Dom Martinus Schenck de Nijdeggen en Margaretha van den Eynden uxor van de pretoris van Venlo [Pre Nobl. Aldegondis Schenck de Nijdeggen]), overleden op 26‑05‑1771 te Sevenum op 73‑jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Theodorus VERBERCKT, geboren circa 1690, overleden op 12‑12‑1741 te Sevenum.
 
  2. Maria Elizabetha Hester SCHENCK de NIJDEGGEN, filia devota, gedoopt op 31‑08‑1699 te Sevenum (getuige(n): Dom Joannes Adamus Schenck de Nijdeggen en Doma Maria Hester de Boeckhorst [ Doma Cornelia Francisca Schenck de Nijdeggen]), overleden op 20‑01‑1765 te Sevenum op 65‑jarige leeftijd.  
  3. Anna Lucia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 06‑03‑1701 te Sevenum (getuige(n): Dom Fredericus Schenck de Nijdeggen, persona Velden en kanunnik Hinsbergen en Doma Aldegundis Schenck de Nijdeggen [ Joannes Adamus Schenk de Nijdeggen]).  
  4. Maria Anna Theresia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 30‑06‑1702 te Sevenum (getuige(n): Dom Theodorus Arnoldus Schenck de Nijdeggen en Doma Guliette Romers [ Doma Aldegundis Schenck de Nijdeggen]), overleden op 02‑07‑1782 te Sevenum op 80‑jarige leeftijd.  
  5.
Joannes Martinus Adamus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 25‑01‑1703 te Sevenum (getuige(n): R.Dom Frederick Schenck de Nijdeggen kanunnik en Doma Cornelia Francisca Schenck de Nijdeggen [ Dom Hendrick Ignace Schenck de Nijdeggen]), overleden op 20‑06‑1742 op 39‑jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36‑jarige leeftijd op 31‑01‑1739 te Venlo (getuige(n): Maria Juliana Roomer en Joannes Lennarts) met Joanna Adriana Sybilla ROMER, 22 jaar oud, Vrouwe tot Vlasraedt, gedoopt op 26‑06‑1716 te Sevenum (getuige(n): Dom Fredericus Cox en Doma Beatrix Heldewigus van Dorth [ Dom Theodorus Schenck de Nijdeggen] [ Jacoba van Dorth]), overleden op 12‑10‑1770 te Straelen op 54‑jarige leeftijd, dochter van Joannes Adrianus ROMER, Heer van Blerick, en Isabella Anna Maria van DORTH.
 
       
VIII.11
Henricus Ignatius SCHENCK de NIJDEGGEN, pl.verv ambtman ambt Kessel, 1713‑1737. Heer van Oyen en Scholtis van Sevenum, gedoopt op 09‑11‑1672 te Sevenum (getuige(n): Dom. Jacobus de Huet en Doma Anna Lucia de Schenck [ Dom. Theodorus Schenck ]), overleden op 18‑03‑1747 te Sevenum op 74‑jarige leeftijd. Licentiaat in de beide rechten. Ambtman van Lottum sinds 1708. Koopt in 1719 het kasteel Oyen bij Broekhuizenvorst. Koopt en wordt beleend met de heerlijkheid Broekhuizenvorst in 1727. Hendrick wordt in 1705 al als scholtis van Sevenum genoemd. Hij wordt na zijn dood in 1747 opgevolgd door J.J. van Douveren.
Gehuwd voor de kerk op 35‑jarige leeftijd op 01‑05‑1708 te Roermond (getuige(n): Joannes van Hoof en Maria Gertrudis Smidts). Pra.Nob.Dom. Henricus Schenck de Nijdeggen en Dlla. Mechtildis Cnop.
Ook ingeschreven in het Sevenumse kerkregister op 1 mei 1708:
Praenobilis Dominus Henricus Ignatius Schenck de Nijdeggen Ammannus de Lottum et substitutus drossardus patriae Kessellensis et Domicella Mechtildis Cnop Ruramundensis, testes erant aliquis Reverendus Pater Recollecta et N. Cnop (doorgehaald) Smetts.
Echtgenote is Mechtildes CNOP, 30 jaar oud, geboren op 16‑02‑1678 te Roermond, overleden op 22‑02‑1737 te Sevenum op 59‑jarige leeftijd, dochter van Joannes CNOP, Koopman te Roermond, en Gertrudis SMEETS.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Joannes Martinus Josephus SCHENCK de NIJDEGGEN (zie IX.1 ).  
  2. Maximilianus Theodorus Arnoldus SCHENCK de NIJDEGGEN (zie IX.3).  
  3. Franciscus Anthonius Henricus SCHENCK de NIJDEGGEN, Heer van Broekhuizenvorst, gedoopt op 15‑09‑1711 te Sevenum (getuige(n): Dom. Henricus a Darth consulis en advocaat Venlo en Doma Anna Maria Schenck de Nijdeggen [Praen. Dom. Adrianus de Romer Dominus de Blerick]).  
  4. Maria Theresia Gertrudis SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 02‑05‑1713 te Sevenum (getuige(n): Comes Philipus Ambrosius de Schellart, proost Aken en Praen Doma Aldegundis Schenck de Nijdeggen [Dom Jacobus Schenck de Nijdeggen]), overleden op 01‑07‑1793 te Sevenum op 80‑jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 45‑jarige leeftijd op 25‑06‑1758 te Sevenum (getuige(n): Gerardus Nabben en Praen Doma Anna Lucas Wed Capitanii vel Ducis Lucas geb. Gree) met Theodorus WIJNANDTS, Schoolonderwijzer Sevenum, geboren circa 1728, overleden op 04‑10‑1808 te Sevenum.  
  5. Clara Josepha Francisca SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 25‑03‑1714 te Sevenum (getuige(n): Dom Godefridus van Hingen en Dom Joannes Smits en Praen.Doma. Cornelia Francisca van Darth uxoris consil Reg Maj. Prusia [Dom. Jacobus Schenk de Nijdeggen] [Doma Maria Margaretha Ursula Schenck de Nijdeggen]), overleden op 07‑02‑1793 te Sevenum op 78‑jarige leeftijd.  
  6. Antonius Franciscus Jacobus SCHENCK de NIJDEGGEN (zie IX.9 ).  
  7. Caecilia Catharina Theresia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 24‑03‑1718 te Sevenum (getuige(n): Dom Theodorus Schenck de Nijdeggen en Doma Caecilia Catharina Bocholtz wed de Hoensbroeck, Dom Horst, Sevenum etc [Doma Elisabeth Hester Schenck de Nijdeggen]).  
  8. Aldegundis Maria Anna Theresia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 06‑09‑1720 te Sevenum (getuige(n): Dom Servatius Hyacintus Julen Graeven en Doma Maria Anna van Kiespenning vr van Dom de Becker, Receptoris vice satrapa patriae generalis patriae montensis Ksselensis [Adm Dom Joannes Martines Schenck de Nijdeggen] [ Doma Elisabeth de Dorth, weduwe van Dom de Romer Heer van Blerick]), overleden op 10‑10‑1800 te Sevenum op 80‑jarige leeftijd. Testament 12‑03‑1793 in gesloten couvert ter hand gesteld aan de schepenen Gerard Verstappen, Gerard van Enckevort en secr Houben op huize Schenckenborg. Gehuwd voor de kerk op 34‑jarige leeftijd op 22‑07‑1755 te Sevenum (getuige(n): Antonius Franciscus Jacob Schenck de Nijdeggen, Doma Maria Theresia Gertrud Schenck de Nijdeggen, Joannes Martinus van Darth en Praen Doma Clara Schenck de Nijdeggen) met Joannes Arnoldus de SPLINTER, dom. Udemi, geboren circa 1710.  
       
IX.1
 Joannes Martinus Josephus SCHENCK de NIJDEGGEN, Ambtman Middelaer, gedoopt op 19‑06‑1709 te Sevenum (getuige(n): Praen Dom Jacobus Schenck de Nijdeggen en Doma Joanna Juliana Marechal), overleden voor 1793.
Gehuwd met Maria Elisabeth van RAVESTEYN, geboren circa 1730 te Middelaar ? Overleden op 01‑02‑1793 te Sevenum, dochter van Lambert van RAVESTEYN en Catharina van BATENBURG.
Uit dit huwelijk:
 
  1. Carolus Franciscus Henricus SCHENCK, gedoopt op 04‑03‑1753 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Sanders van Wel en Anna Maria van Ravesteijn (Sibilla van Ravesteijn)).  
  2.  Lambertus Gerardus Antonius SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 11‑10‑1754 te Middelaer (getuige(n): Joannes Voss, Antonius Schenck de Nijdeggen en Catharina van Batenburgh).  
  3. Joannes Wilhelmus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 17‑08‑1756 te Middelaer (getuige(n): Joannes Voss, Gulielmus van Ravesteijn en Anna Maria van Ravesteijn).  
  4. Fredericus Joannes Arnoldus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 17‑10‑1758 te Middelaer (getuige(n): Joannes van Beckum, Joannes Arnoldus van Splinter en Maria Cromzeel, Agnetis van Swaneburg), overleden op 02‑02‑1825 te Sevenum op 66‑jarige leeftijd.  
  5. Gerardus Martinus Petrus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 10‑02‑1760 te Nijmegen (getuige(n): F.J. Schenck van Nijdeggen ipv Petrus van Eswilder en Agnes van Ravesteijn ipv Joanna Christina Schenck van Nijdeggen). Vader: Joannes Martinus Ignatius Schenck van Nijdeggen.  
  6. Maximilianus Josephus Ignatius SCHENCK de NIJDEGGEN (zie X.6 ).  
  7. Antonius Jacobus Ernestus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 10‑10‑1762 te Middelaer (getuige(n): Joannes Voss, NN van Dungen en Maria van de Loo, Catharina van Batenburg), overleden op 30‑09‑1763 te Middelaer, 355 dagen oud.  
       
IX.3
Maximilianus Theodorus Arnoldus SCHENCK de NIJDEGGEN, Ambtman Ambt Kessel,1737‑1763, Rentmeester Gelderse Domeinen 1743‑1763, gedoopt op 06‑08‑1710 te Sevenum (getuige(n): Petrus Franciscus van Rijswijck en Catharina Peus [Dom Theodorus Schenck de Nijdeggen] [Doma Aldegundis Schenck de Nijdeggen]), overleden op 06‑01‑1763 te Geldern op 52‑jarige leeftijd. Bezit in 1751 het stamhuis (gelegen tegenover Steenhagen), de daarbij horende bouwhof Koutenhoff en de bouwhof de Coppert.
Gehuwd voor de kerk op 26‑jarige leeftijd op 21‑06‑1737 te Gelder met Anna Francisca CONINCX, geboren circa 1710, overleden op 11‑11‑1783 te Geldern, dochter van Simon Peter CONINCX, advocaat Hof van Gelder, en Cunera Gertrudis PORTMANS.
Uit dit huwelijk:
 
  1. nn SCHENCK de NIJDEGGEN, geboren circa 1738 te Sevenum? Overleden op 16‑10‑1743 te Sevenum.  
  2. Maria Cunera Theresia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 17‑04‑1741 te Geldern, overleden na 1777. Was in 1777 priorin van het klooster Maria Weide te Venlo. Trad op 22 april 1759 in in het klooster Maria Weide te Venlo.  
  3. Antonius Franciscus Bernardus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 30‑06‑1742 te Geldern, overleden op 23‑12‑1794 te Venlo op 52‑jarige leeftijd. Trad in 1763 in het Kruisherenklooster te Venlo.  
       
IX.9
Antonius Franciscus Jacobus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 03‑11‑1716 te Sevenum (getuige(n): Dom Henricus a Darth cons.Maj.Regia Prusia en Doma Maria Christiana de Boeckhorst, wed Peter Franciscus van Rijswijck Maj Consiliari p Ampl Dom Gualter van Rijswijck kannunnik en scholaster te Hinsbergen [Dom Theodorus Schenck de Nijdeggen]), begraven op 24‑01‑1776 te Nijmegen op 59‑jarige leeftijd. Luitenant der dragonders in Statendienst.
Ondertrouwd op 18‑12‑1757 te Nijmegen (getuige(n): Reijnier de Haar). Getrouwd te Hees. Proclamatie te Venlo. Gehuwd voor de kerk op 41‑jarige leeftijd op 06‑01‑1758 te Nijmegen met Joanna Christina Elisabetha van RAVENSTEIJN, overleden op 22‑03‑1810 te Nijmegen, begraven op 24‑03‑1810 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
 
  1.
Hendricus Franciscus Josephus SCHENCK van NIJDEGGEN, gedoopt op 12‑10‑1758 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Martinus Josephus Schenck van Nijdeggen (Timotheus Franciscus van Klinckenberg) en Agnes van Swaenenborgh), overleden op 15‑02‑1827 te Oranjewoud op 68‑jarige leeftijd.
Grietman van Aengwirden wonende in het Orangewoud onder den dorpe Oudeschoot, weduwnaar, kinderloos gestorven in het huis no. 64 in het Orangewoud. Cornet in het regiment Oranje in Friesland, grietman van Engwirden, lid vergadering van Notabelen in maart 1814 voor het departement Boven‑IJssel, lid Provinciale Staten van Friesland van 2 juli 1816 tot zijn dood, lid Ridderschap van Friesland van oktober 1814 tot zijn dood. Adelspredicaat jonkheer op 22 oktober 1814.
Ondertrouwd op 29‑11‑1789 te Nijmegen. Proclamatie te Leeuwarden en Venray. Gehuwd voor de kerk op 31‑jarige leeftijd op 20‑12‑1789 te Nijmegen. Bruidegom: baron en cornet in regiment Orange Friesland. Echtgenote is Tinconia Martha Andringa LYCKLAMA à NYEHOLT, overleden voor 1827.
 
  2. Joannes Guilielmus Martinus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 07‑06‑1760 te Nijmegen (getuige(n): Guilielmus van Ravensteijn en Clara Josepha Francisca Schenck van Nijdeggen (Maria van Swanenborgh)).  
  3. Maximilianus Antonius Jacobus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 16‑10‑1761 te Nijmegen (getuige(n): Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenck van Nijdeggen (Wilhelmus van Ravesteijn) en Agnes van Swaenenborgh), overleden na 1811.  
  4. Timotheus Lambertus Antonius SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 02‑09‑1763 te Nijmegen (getuige(n): Timotheus van Klinckenberg en Catharina van Baetenborg).  
  5. Antonius Josephus Franciscus SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 20‑06‑1764 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus van Ravensteijn en Agnes van Swaenenborg).  
  6. Anna Megtildis Theresia SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 12‑02‑1766 te Nijmegen (getuige(n): Franciscus Diopa (Joannes Josephus van Swaenenborg) en Aldegundis Theresia Schenck van Nijdeggen (Agnes van Swaenenborg)), begraven op 27‑10‑1795 te Nijmegen op 29‑jarige leeftijd.  
  7. Joannes Josephus Nicolaes SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 17‑04‑1770 te Broekhuizen (getuige(n): Joannes Josephus van Swanenborgh en Maria Francisca van Blanckart geb Coninx).  
  8. Theodorus Martinus Wilhelmus SCHENCK de NIJDEGGEN, lid rechtbank, gedoopt op 17‑12‑1773 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus van Ravensteijn en NN Schenck van Nijdeggen (Maria Elizabeth van Ravensteijn)), overleden op 25‑08‑1853 te Nijmegen op 79‑jarige leeftijd.  
       
X.6
Maximilianus Josephus Ignatius SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 03‑06‑1761 te Middelaer (getuige(n): Angelus Voss, Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenck de Nijdeggen en  Maria van de Loe, Aldegondis Maria Anna Schenck de Nijdeggen), overleden voor 1839.
Gehuwd voor de kerk voor 1785 met Joanna Maria Catharina SMITS, gedoopt op 02‑02‑1763 te Den Bosch (getuige(n): Joannes Jacobus Susse en Joanna Catharina vidua Guillielmus Petrus van Collinet). Vader: Domini Gerardus Smits, overleden op 28‑12‑1839 te Den Bosch op 76‑jarige leeftijd. Wonende in de Kruisstraat wijk G nummer 298. Dochter van Gerardus SMITS en Joanna Adriana Maria van de KEER.
 
  Uit dit huwelijk:  
  1. Joannes Martinus Joseph SCHENCK de NIJDEGGEN (zie XI.1).  
       
XI.1 
Joannes Martinus Joseph SCHENCK de NIJDEGGEN, gedoopt op 01‑11‑1785 te Sevenum (getuige(n): Drossard Joannes Martinus Joseph Schenck de Nijdeggen en Doma Anna Elisabeth Smits [ Maria Elisabeth van Ravensteyn][ Johannes Arnoldus Henricus Antonius  Schenck de Nijdeggen]), overleden op 14‑02‑1843 te Den Bosch op 57‑jarige leeftijd. Hospitaalmeester in het gesticht van verbetering te Den Bosch. Wonende op het Hinthamereinde wijk D nummer 511.
Gehuwd voor 1813 met Maria Josepha COPPENS, geboren circa 1789 te Meerskant? (Antwerpen), overleden op 20‑02‑1861 te Hapert.
 
  Uit dit huwelijk:  
  1. Johannes Josephus Hubertus SCHENCK van NIJDEGGEN, Priester, geboren op 09‑10‑1811 te Den Bosch, overleden op 29‑08‑1865 te Hapert op 53‑jarige leeftijd.  
  2. Antonius Franciscus Josephus SCHENCK van NIJDEGGEN (zie XII.2 ).  
       
XII.2    
Antonius Franciscus Josephus SCHENCK van NIJDEGGEN, geboren op 15‑03‑1813 te Den Bosch, overleden op 24‑03‑1859 te Sint‑Michielsgestel op 46‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 40‑jarige leeftijd op 03‑10‑1853 te Uden met Roselina Antonia Huberta VENHORST, 28 jaar oud, geboren op 20‑03‑1825 te Uden, dochter van Joannes Georgius VENHORST, Logementhouder, en Wilhelmina KERSSEMAKERS.
 
      Uit dit huwelijk:
      1. Joanna Maria Josepha Huberta SCHENCK van NIJDEGGEN, geboren op 19‑07‑1854 te Nijmegen. Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 21‑05‑1883 te Tilburg met Bernardus Maria Josephus KERSTENS, 26 jaar oud, geboren op 07‑07‑1856 te Tilburg.
         
    I.1  Henricus van DARTH. Lid Gelderse Ridderschap 1567, ontvanger te Lottum, landscholtis ambt Kessel 1576‑1577. Gehuwd met Catharina van GALEN.  
      Uit dit huwelijk:  
      1. Henricus van DARTH (zie II.1).  
           
    II.1
Henricus van DARTH, geboren circa 1570 te Lottum? Overleden op 26‑03‑1647 te Venlo.  
Bron op genwiki verteld het volgende:
Henricus van Darth (diverse bestuurlijke functies in Venlo gedurende 1596 tot zijn dood in 1647), zoon van Henricus van Darth (landscholtis ambt Kessel 1576‑1577), huwde in 1594 Helena Heijden van Ass (overleden Venlo 1 november 1647). Zij was een dochter van Joannes Heijden van Ass en Mechtildis van den Hergraeff.
 
      Uit dit huwelijk:  
      1. Henricus van DARTH, geboren circa 1595.  
     
2.
Mechtildis van DARTH, geboren circa 1598.
Gehuwd voor de kerk op 15‑10‑1623 te Venlo met Joannes ALBERTS, schepen Venlo 1650‑1660.
 
     
3.
Anna van DARTH, geboren circa 1600, overleden op 15‑04‑1642 te Venlo.
Gehuwd voor de kerk op 28‑04‑1626 te Venlo met Conrardus van der WALL, stadsapotheker.
 
      4. Henrica van DARTH, geboren circa 1600. Vermeld tussen 1628 en 1641.  
      5. Joannes van DARTH, geboren circa 1603.  
      6. Wilhelmus van DARTH, geboren circa 1604.  
      7.
Odilia van DARTH, geboren circa 1605.
Gehuwd voor de kerk 1629 met Wilhelmus RHENANUS, dokter.
 
      8. Loef van DARTH, geboren circa 1610  
           
    I.1
Joannes HEIDEN van ASCH, geboren ca 1540, overleden circa 1602. Rentmeester van de ambten Kriekenbeek (1585‑1602) en Kessel (1581‑1602).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1570 met Mechtildis van den HERGRAEFF, geboren circa 1540, dochter van Michiel van den HERGRAEFF, schepen van Venlo 1549, en Elisabeth ter AAR.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1595 met Hester SCHENCK, geboren circa 1560. Tijnsboek Blitterswijk nr. 43: o.a. Diederick Schenck, Johan sijn soon, Hees Schenck, Mechtelt haer dochter ende Johan Scenck een halve morgen lijfgewins goed gelegen in de Peperstraat 'daer dat huijs op gestaen heefft. In 1655 werd Renier van Ass in plaats van zijn vader Jan Schenck aan het goed behand.
 
      Uit het eerste huwelijk:  
      1. Helena HEIDEN van ASCH, geboren circa 1570, overleden op 01‑11‑1647 te VenloGehuwd voor de kerk 1594 met Henricus van DARTH, geboren circa 1570 te Lottum? Overleden op 26‑03‑1647 te Venlo. Bron op genwiki verteld het volgende: Henricus van Darth (diverse bestuurlijke functies in Venlo gedurende 1596 tot zijn dood in 1647), zoon van Henricus van Darth (landscholtis ambt Kessel 1576‑1577), huwde in 1594 Helena Heijden van Ass (overleden Venlo 1 november 1647). Zij was een dochter van Joannes Heijden van Ass en Mechtildis van den Hergraeff. Zoon van Henricus van DARTH en Catharina van GALEN.  
      Uit het tweede huwelijk:  
      2. Joannes HEIDEN van ASCH (Schenk?) (zie II.3 ).  
      3. Mechtelt HEIDEN van ASCH (Schenk?).  
           
    II.3
Joannes HEIDEN van ASCH (Schenk?), geboren circa 1590, overleden circa 1655. Johan Asch was rentmeester van het Huis De Donck te Sevenum (vermeld in o.a. 1632)
Gehuwd met Anna REINERS ? Geboren circa 1590.
 
      Uit dit huwelijk:  
      1. Joannes HEIDEN, gedoopt op 08‑06‑1618 te Sevenum (getuige(n): Arnoldus Bex... en Helena Heyden).  
      2. Renerus HEIDEN (van Asch) (zie III.2 ).  
      3.. Theodorus HEIDEN, gedoopt op 18‑10‑1622 te Sevenum (getuige(n): Martinus Schenck en Theodora van Huls).  
      4. Theodorus van ASCH (zie III.5 ).  
      5. Helena HEIDEN, gedoopt op 17‑07‑1629 te Sevenum (getuige(n): Goswinus Vorstermans en Agnes vr Joannes Hennis).  
      6. Theodora van ASS, geboren circa 1630 te Sevenum? Bij x dr van Joannes van Ass. Gehuwd voor de kerk op 04‑11‑1652 te Venlo met Petrus van LOON (Luen), geboren circa 1630.  
      7. Conradus HEIDE, gedoopt op 01‑02‑1632 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Schenck en Maria Schenck).  
      8,  Joannes Henricus HEIDE, gedoopt op 25‑03‑1634 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Mons en Antonia Reineri Hel...).  
      9. Johanna van ASCH, gedoopt op 21‑10‑1636 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Schenck en Maria dr Joannes Molitoris).  
           
           
    III.2 Renerus HEIDEN (van Asch), herbergier en landbouwer, gedoopt op 04‑10‑1620 te Sevenum (getuige(n): Georgius Heiden en Fredericus Schenck), overleden circa 1661. Bij x Renerus Heiden van Asch zn van Joannes. Gehuwd voor de kerk op 32‑jarige leeftijd op 20‑02‑1653 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Heiden van As en Petrus Wolters) met Anna WOLTERS (Wolteri), geboren circa 1630, overleden op 29‑08‑1686 te Sevenum, dochter van Petrus WOLTERI.  
      Uit dit huwelijk:  
      1. Joannes van AS (Heijden van Asch), gedoopt op 04‑09‑1654 te Sevenum (getuige(n): Jacobus in de Middeleer en Hester Heiden [ Jacobus Hermanni] [ Joanna ab As])  
      2. Petrus HEIDEN (van Asch), gedoopt op 30‑11‑1655 te Sevenum (getuige(n): Petrus Wolters en Theodora van Loon [ Jacobus Hermanni] [ Joanna Wans])  
      3. Joannes Henricus van AS, gedoopt op 01‑01‑1657 te Sevenum (getuige(n): Dom. Martinus Schenck en Elisabeth Schenck).  
      4. Conrardus van ASS, gedoopt op 01‑05‑1658 te Sevenum (getuige(n): Joannes Bockhorst en Henrica van Daert [ Andreas Schenck] [ Theodora van Loon]).  
      5. Anna van AS, gedoopt op 10‑08‑1659 te Sevenum (getuige(n): Wilhelmus van Darth en Anna Bormans [ Joannes Schruers] [ Anna van As]).  
      6. Renerus de AS, gedoopt op 02‑01‑1661 te Sevenum (getuige(n): Leonardus Schutten en Doma. Maria Schinck [ Marie Hermans]).  
           
    III.5 Theodorus van ASCH, gedoopt op 25‑07‑1627 te Sevenum (getuige(n): Nicolaus Krebben en Catharina vanden Ven ex Horst), overleden op 27‑04‑1684 te Sevenum op 56‑jarige leeftijd.  
           
      Gehuwd (1) met Maria CLOUTEN, geboren circa 1625.  
      Gehuwd (2) met Maria HANSSEN, geboren circa 1630, overleden op 25‑05‑1696 te Sevenum.  
           
      Uit het eerste huwelijk:  
      1. Joanna van AS, gedoopt op 18‑06‑1648 te Sevenum (getuige(n): Renerus van As en Petronella Cuipers [ Jacobus Hermanni] ex Fornic.).  
      Uit het tweede huwelijk:  
      2. Anna Christina van ASCH, gedoopt op 29‑06‑1664 te Sevenum (getuige(n): Wilhelmus van Darth en Elisabetha Schenck [ Joannes Schutten]).  
      3. Conradus van AS, gedoopt op 06‑08‑1668 te Sevenum (getuige(n): Dom. Martinus Schenck en Hester van Bochorst).