Transcriptie begraven R.K. parochie Velden 1615 - 1702  door Jan Timmermans    

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden

Ik heb niet alles kunnen ontcijferen, mede doordat ik foto's van de kopieŽn van het register van Venlo heb gebruikt.
Het is dus zeker nodig dat andere ogen nog eens kritisch kijken en verbeteringen aanbrengen.
Sommige stukken waren helaas onleesbaar, maar toch ... De rood gemarkeerde namen zijn onzeker.

Begraafboek Velden 17e eeuw.

 

Index defunctibus.
 
1615                This Houen
 
1616                Jacob Berberen
Jonckers op den Vlies
Beel aen Riet
 
1617                Henrick Buermans
uxor Jacobi Custers
Maria uxor Jois aen gen Rumpken
Peter aen gen Tues cum uxor
 
1618                Kers op den Smissenhofs
                        Hill Deckers
                        Jacob aen den Bergh
                        Berben Henrick Smits uxor
            25 novembris    Jan op Oije      
                                    Geurt aen gen Maes .....
                                    Peter Coenen
            12 octobris       Peter Merten aen gen Riet
                                    Jacob Custers alias  .........
 
1619                            Henrick Buermans
                              Henrick inít Craneven
                              Jan aen gen Rumpken
                              Baets op den Vlies
 
1620                            Herman Basten
                              Jan in gen Raij
                              Nelisken Oversteegh cum uxore
                              Peter Linxen
                              Jan in gen Ael
                              Petrus Maes cum uxore
                              Derick Linxen
                              Beel Basten
                              Peterken Hermans uxor Henrici (Schurmans)
                              Enkens aen dij Aler aen gen Stap
                              Henrick Smits
                              Beelken aen gen Stap
 
1621                            Henrick inít Craneven
Tiesken Tilmans
Herman Basten
Merten aen gen Reijt
                        Ipso     p.Anthonii
 
 
1622                            Willem Maes
                                    ...... Tonisken Tilmans
                                    Jacobus testor, Willem .........
 
Index defunctorum
 
1623                            Betchen Derick  op gen Diepen uxor
.........    Tinus  Dalen Lomm
 
1624                in festo Epiphanus  Marten aen ghen Vorst
10 februarii       T .. Derick inghen Reijdt .....
19 februarii       Jen  uxor Jois inghen Raij
24 februarii       Lenart ......
2 martij Anna uxor Jois aen gen Beck 
13 martij           Elisabeth uxor Jois Smits
6 aprilis Jan Neulen et Hellgerus filius Theodori Hanssen
5 junij               Jan Swevers
5 octobris         Meth uxor Anthonij inghen Rijtt
6 octobris         Lambert in den Reijt
eodem die         Maria uxor Henrici Buermans
6 octobris         Gritchen uxor Jacobi op ghen Oije
20 octobris       Hill Hermani Buermans uxor
28 octobris       Lennert in den Vorst
4 novembris      Hill Lennert Burmans uxor
 
1625
            12 februarii       Lamert aen gen Tuss
            2 aprilis            Mericken This Biesen uxor
            6 augusti           Lennert Henrick ingen Cranevens hofs
            29 augusti         Trijn Peter Maes dochter
            30 augusti         Jan Sassen
            3 septembris     Beelken op ghen Oij
            10 septembris   Aleitghen uxor Henrici van Solinghen   
            22 septembris   Lenartgen Winant Cornelissen dochter
            23 septembris   Drist van Baerlo
            23 septembris   Geurt Lamers Sijben hof
            27 septembris   Hill Jan aen den Horst uxor
            Kalend. 7         Elisabeth Maessen
 
1626    5 januarii          Derick den timmerman
               Junij              Merten aen ghen Stap
                                    Maria Henrici Gielen uxor
                 Maij            Derick op den Heij
            12 junij Trincken Peter Maes dochter
            27 julij              Henrick Deckers
            20 augusti         Mericken Ruth Cillen dochter
            15 decembris    Linx Kerst van Kessel uxor
 
1627
            3 januarij          Derick Joesten
            2 aprilis            Hermannus op den Betelt
            8 aprilis            Gertghen Nelisken Oversteegh dochter
            13 maij Henrick Helygeri aenít Broeck soon
            13 junij Henrick Maessen alias ruijter Henrick
            16 julij              Trijn Peter op den Vlies huijsfrouw
            ..   septembris   Winant Cooners
            19 septembris   Jan Smits
            30 octobris       Gertchen Sijben
 
1628
            9 januarii          Mery Derck op gen ...... dochter
            27 februarii       Ruth den Wever
            17 martij           Gerthghen Peter Jonckmans huijsfrouw
            19 martij           Jennesken Reijner Schurmans maegt
            20 martij           Poethen den Schroer
            22 martij           Lennert Deckers
            24 martij           Jacob Jan aen gen Smits soon
            2 aprilis            Anna Alart Basten uxor
            3 aprilis            Helger Jan aen gen Eindts soon
            28 aprilis          Trienken Theodorus Linxen huijsfrouw
            17 maij Trijn Petri opghen Horstgen
            11 junij Henrick Muisers
            13 junij ....... aen gen Eicken
            19 julij              Beel Janssen
            27 julij              Anna filia Leonardi Nae(lens)
            9 augusti           Petrus Jacobi van Reijnen
            3 decembris      Elisabeth uxor Petri Engelen op den Nieuwenhof
 
1629
            13 januarii        Tonis Nalens
            22 januarii        Heijnersken Lenertghen Leenkens dochter
            27 Peterken      Lamerts aen gen Eindt
            31 januarii        Beel Joep Maes ... uxor
            12 aprilis          Anthonius opghen Oij
            3 octobris         Petrus op ghen Heijde
                                    Helena uxor Rutgeri Oversteegh
            7 octobris         Joes Heijmans
            8 octobris         Catharina uxor Petri Cillen
            9 octobris         Neul op den Lingshof van Tegelen
            21 octobris       Cornelis Henrick aenghen (Horst) Salingen
            25 octobris       Trijn Henrick aenghen Hecks huijsfrouw
            27 octobris       Peter Lambert Sijben soon
            28 octobris       Hill Joncheijens Salingers  dochter op den Vlies
            4 novembris      Derick Henrick aengen ...... soon
            16 novembris    Aletgen Geertgen Schroer huijsfrouw
            23 novembris    Betghen Linxen
            5 decembris      Sophia uxor Lamberti aengen Stert
            2 decmbris       Nees Henrici op gen Oij.
 
1630
            8 januarii          Petrus Leenkens
              Januarii           Elisabeth uxor Rutgeri textor
              Januarii           Ruth Cilkens
  Festo st.Matthia          Jacobus aen gen Eindt
            Ult.februarii      Joanna Leonardus opgen Oij
            3 martij Leonardus opgen Oij
            26 octobris       Maria uxor Henrici Schroers Craneven et filia Wilhelma uxor ..Henrici
 
1631
            22 februarii       Agnes uxor Helgerus aenít Broeck
            22 octobris       Godefridus op de Laeck
 
1632
            14 februarii       Theodorus filius Anthonius aen den Spruijtbergh
            1 martij Catharina vidua Godefridus Oversteeghe
            15 aprilis          Elisabeth Heijnen
            18 septembris   Aij op dij Bergh
            8 octobris         Wilhelmus filius Jois Hoves
            4 novembris      Christina uxor Jois Heijnen
            8 decembris      Arnoldus op den Hofs
 
1633
            2 februarii         Leonardus op gen ...
            15 februarii       Henricus op gen Oije iuvenis
            19 martij           Jois aengen Eindt
            10 maij Engelbertus filius Lambertus aen Stert
            19 novembris    Peter Meeuwissen genannt Plompen
            20 novembris    Lysbeth Henrick Wild
            8 decembris      Thisken .....
            10 decemberis Henricus aen gen Oije
            30 decembris    Anna uxor Jois aengen Eindt
 
De volgende jaren zijn verdwenen.
 
Nomina defunctorum ab anno 1636
 
1636
            16 februari        Jan Stijnkens
            10 junij Peter Thijssen
 
1637
            2 maij               Alart Hanssen
3 augusti           Derick op gen Rumpken
16 novembris    Willem Kempkens
 
1638
            1 februarii         Kerst op gen Laeck
            6 martij Heinrick Heinis
            2 junij               Trijn aen gen Oeij
            12 junij Henrick ingen Kraenven
                                    Gertien Heinis
            12 augusti         Peter aen gen Oeij
                                    Alert Tegelbeckers
            14 januarii        Peter den Smalen
            16 januarii        Jenneken Truijen
 
1639
                                    Griet aen gen Oeij
Herman Kempkens
 
1640
            3 martij Goert Witkens
            2 maij               Tonis Kessels
            6 julij                Ruth Oversteegh
            1 novembris      Heiliger in gen Broeck
            18 decembris    Nelisken aen gen Eicken
 
1641
            14 junij Cilien aen gen Oeij
            19 septembris   Trijn Heinis
            17 decembris    Jan Timmermans
 
1642   
2 januarii           Loeff den Schreur
            11 aprilis          Henrickxken Wevers
            16 julij              Henrick Dijckx
            18 octobris       Tonis Kessels
            29 decembris    Lisabeth Kessels
 
1643
            6 februarii         Jan opgen Hoerstien
            4 aprilis            Merriken Tonissen
            3 augusti           Jan Stijnkens
            7 septembris     Jan Spruncxkens
            3 octobris         Henrick Hermans
            11 decembris    Meth Heinis
 
1644
            2 januarii          Alert aen gen Eindt
            13 januarii        Trijn aen gen Heck
            20 martij           Jan Hermans
            3 augusti           Hilger Jacobus
            4 octobris         Meriken Hermans
 
1645   
            16 februarii       Jan Lamers
            19 maij Jan aen gen Hanis
            6 decembris      Jan Schreurs
 
 
1646
                                    Trijn Bouren
            10 maij Henrick Jacobs
            3 junij               Thijs aen gen Oeij
            20 octobris       Merrij Schemels
            26 novembris    Peterken aen den Laerberg
 
1647
            3 februarii         Jan Hanssen
            6 martij Thijs toe Hasselt
                                    Thijsken Sprunghs
 
1648
                                    Jan toe Bong
            7 januarii          Peter Cutten
            2 augusti           Jacob op gen Vilgert
            1 novembris      Trijn Joesten
 
1649
            1 februarii         Jan Thijssen
            2 martij Meeuwis aen gen Eicken
 
1650
                                    Jenneken Schroers
            22 decembris    Hilger Jacobs
 
1651
            16 aprilis          Hein aen den Laerberg
            1 augusti           Jan Hanis
            16 octobris       Merrij Thijssen
            18 octobris       Henricxken Janssen
                                    Alitgen op gen Hoerstien
 
1652
            9 aprilis            Trijn opgen Laeck
            18 februarii       Lenert Sijben
            29 aprilis          Meuwis Schreurs
            3 october         Peter aengen Oeij
 
1653
            2 januarii          Hilken Huijben
            6 martij Peter aen den Laerberg
            2 julij                Peterken Lamers op den Vilgert
            9 septembris     Goert aen gen Laerberg
            12 decembris    Jan aengen Hanis
            29 decembris    Henrick op den Hanis
 
1654
            9 februarii         Ariaen aen gen Eicken
            6 martij Eulitgen opgen Hoerstien
            20 martij           Peter den Schroer op gen Hoerstien
            13 augusti         Ariaen Leenkens
            15 novembris    Jan Sprunxkens
 
1655
            2 februarii         Jenneken Metkens
            6 martij Jenneken onder Elsen
            18 augusti         Meth aen gen Berg
            9 octobris         Jan Hermans
            9 decembris      Henrick opgen Beck
 
1656
            12 augusti         Jan Tonissen
            13 octobris       Stincken Gielen
            5 novembris      Peter Lamers
            15 decembris    Goertien Janssen
 
1657
            23 februarii       Alitien aen gen Thus
            13 martij           Griet Wilts
            24 martij           Ariaen Wilts
 
De volgende pagina is onleesbaar
 
Index defunctorum
Anno 1664
 
            5 martij Billeken Deckers
            7 martij Cristen Neulens
            17 martij           Marten Truijen
            18 martij           Nesken onder den Elsen
            22 Martij          Jan op gen Laek
            25 martij           Jacob Kempkens
            25 martij           Catharina ingen Staeij
                                    Anna Medsen
            20 novembris    obiit Henricus op gen Horsten aetatis 54 anni
            7 decembris      obiit Heligerus Deckers aetatis 64 scabinus
            28 decembris    obiit Petrus Basten
 
1665
            16 januarii        obiit Catharina aen gen Stap aetatis 70
            20 februarii       obiit Henricus Schroers
            24 februarii       Goswinnus op gen Horsten
            25 februarii       Gertgen Vriessen
            25 aprilis          Alliten Linssen
            9 maij               Jan op gen Heck
            2 decembris      obiit Thomas aen gen Heck
 
 
 
1666
            24 januarii        obiit Anthonius Verrijdt ..aetatis 75
            5 aprilis            Gerten ........
            9 junij               Lionartgen aen gen Kraneven
            11 junij .... Wissen
            22 junij Peterken Verrijt
            11 julij              Jacob Oversteegh
            17 octobris       Maria aen den Berch
            16 novembris    obiit Margarita Schroers
 
Anno 1667
 
            3 januarii          obiit Helgerus in gen Broeck
            14 januarii        obiit Petronella filia Godefridus aen den Blijcken
            22 februarii       obiit Joa filia Leonarde Hovens
            18 aprilis          obiit Henneken Rodden
            8 maij               Martinus Rodden
            15 junij Matthias Schurmans
            6 julij                Gertrudis aen gen Beck
            13 augusti         Joa Jonckmans filia
            22 septembris   Gertrudis Oversteegh
            14 octobris       Hermanus op den Vlies
           
Anno 1668
            .. januarii          obiit Bartholomeus filius Hermanni Schreurs aetatis suae circa 18 annis
            26 februarii       Jacob filius Antonij Linssen
            3 maij               Trincken Basten
            3 decembris      Jan Smeets
 
Anno 1669
            29 januarii        Thijs ingen Kraneven alias Laemers
            2 maij               Trin Tonissen
            13 maij Thrin Rutten
            5 septembris     Lambert Tonis Gielen soon
            12 octobris       Jacob op gen Horsten
 
Anno 1670
            2 februarii         Jan aen gen Endt
            7 aprilis            Petrus Hoetz
            13 julij              Jenneken Joncmans
            12 septembris   Lennart aen gen Reijdt
            18 octobris       Derick aen gen Stap
            7 decembris      Aliten aen gen Berch
 
Anno 1671
            22 januarii        Gertrudis aen gen Eindt
            4 februarii         Lenartgen Deckers
            7 martij Heiligerus Neulis
            3 maij               Lennart Linssen
            16 maij Dirick Tilmans
            17 novembris    Jan van Reij
            29 decmbris     Jenneken aen gen Raeij filius
 
Anno 1672
            19 februarii       Derick Arsignis            
            24 februarii       Gertien aen gen Eicken
            5 martij .........
            15 martij           Jan Hanssen
            27 maij Lambert Gielen
            14 augusti         Peter aen den Staert
 
Anno 1673
            20 februarii       Jan Tummermans Gribbenvorst
            22 februarii       Helken Hendrick Jacobs moeder
            1 martij Mericken Smedts
            1 aprilis            Peter Conen
            5 aprilis            Jan Smedts
            17 septembris   Willem Schreurs
 
Anno 1674
            4 martij Peter Conen
            19 martij           Christianus aen den Stert
            25 septembris   Margarita op gen Laeck
            8 octobris         Christiana Smedts
            16 octobris       Anna Basten
            31 octobris       Elisabeth Gorts
            5 novembris      Tonis Gielen
            9 decembris      Gritgen op den Schans
 
Anno 1675
            13 januarii        Dierick Thissen
            18 martij           Alaert aen den Bergh
            29 augusti         Maria Wevers
            29 novembris    Henderick Neulis
 
Anno 1675
           
            2 februarii         Meth aen gen Bergh
            3 februarii         Lenaert aen gen Bergh
            6 februarii         Peter onder Elsen
            25 februarii       Hendrick Jacob aen gen Schroer soon
            22 martij           Jenneken bij den pannenschop
            25 martij           Beel Vriessen
            28 aprilis          Trin Jacob den timmeman dochter
            27 maij Jan op gen Oeij
            14 junij Nelis onder de Elsen
            14 junij Trijn Rodden
            18 augusti         Jenneken Hanssen
            22 augusti         Jan aen gen Bergh
            24 augusti         Hendrikxken Kessels
            26 augusti         Trijn in den Broecke
            3 septembris     Willem Boermans
            4 septembris     Stijn Gulickers
            5 septembris     Lenaertken Hovens
            6 septembris     Meth aen den Bergh
            10 septembris   Evert Pannenbeckers
            10 septembris   Trijn Maes
            13 septembris   Peter Gullickers
            12 septembris   Jacob aen den Geutroe broeder Jacobs
            12 septembris   Trijn Martens
            13 septembris   Jacob Keisers
            13 septembris   Henrick Scurmans
            17 septembris   Aleth aengen Endt
            17 septembris   Billeken Jacobs
            20 septembris   Peterken Kempkens
            20 septembris   Gritchen Jost op die Schans
            21 septembris   Billeken Maes
            21 septembris   Hendrick op gen Beck
            22 septembris   Sibbelken op den Smitselt
            24 septembris   Engel Huben
            26 septembris   Maria Jacobs
            26 septembris   Enken Jost op de Scansbr.
            27 septembris   Gritgen Gielen
            4 octobris         Jacob aen gen Santroije
            5 octobris         Anna op gen Beek
            7 octobris         Lambert Rodden
            8 octobris         Peter Smedts
            12 octobris       Willem aen de Hegh
            14 octobris       Trijn aen den Bergh
            17 octobris       Aerdt Heinis
            31 octobris       Lambert aen gen Rijdt
            1 novembris      Clara die mooder van Henrick Tilmans
            24 decembris    Stincken aen den Laerberch
 
Anno 1677
            22 januarii        Derick Oversteegh
            20 februarii       Mericken aengen Rijdt
            11 martij           Andreas opgen Huirstiens
25 martij           Thijs Deckers
16 julij              obiit Martinus aen den Laerbergh
8 septembris     Leisabetha Wevers ingen Voort
30 octobris       Paulus ingen Voort
 
Anno 1678
10 januarii        circa duodecim noctis obiit R.dus Martinus Comans pastor huius ecclesia cuius animus requiescat in pace
8 maij               obiit Judocus op gen Schans
3 junij               obiit Mechtildis Linssen
6 junij               obiit Hermanus Schreurs
24 junij             obiit Helena Huijben
 
Anno 1679
            2 februarii         obiit Mattheus Gielen
            9 martij Petrus Lamberts
            25 martij           Coen ingen Raij
            14 aprilis          Antonius Antonij
            24 julij              Petronella opgen Beek
            15 augusti         Hester in de Broeck
            2 octobris         Nees Truijen
            22 novembris    Jan Siebben
 
1680
            4 januarii          Frederick Thissen
            25 martij           Peeter Kessels
            29 martij           Beelken aen den Boom
            29 aprilis          Geerart Truijen
            11 maij Heilken Maes
            14 maij Michel aen den Paij
            14 julij              Anna Smijts
            2 augusti           Trijn ingen Voort
            17 augusti         Enken Lamberts
            28 augusti         Jenneken op den Hof
            31 augusti         Nies aen den Bergh
            8 septembris     Geertken Janssen
            13 septembris   Henrick opgen Heij
            21 septembris   Petrus aen ghen Einde
            27 septembris   Trincken Scholtissen
            13 octobris       Geesken Huben
            10 novembris    Hensken Heijnis
            29 novembris    Henrick Jacobs
            30 novembris    Marten aen gen Paij
            2 decembris      Claes aen den Bergh
            ......                  Heiligerus ...
            ......                  Tischen aen gen Paij
 
1681
            3 januarii          Henrick Henskens
            29 januarii        Geertgen ...........
            9 aprilis            Joannes Wijsmans
            10 maij Nelis in den Broeck
            7 maij               Henrixken Tilmans
            14 maij Cecilia inít Craneven
            22 maij Petrus op gen Diepen
            8 junij               Ida Oversteegh
            3 julij                Henricus Deckers
            10 octobris       Lisken opgen Oij
            2 novembris      Geurt Heinis
 
1682
            17 januarii        Alitgen Basten
            30 maij Paulus opgen Oij
            2 augusti           Petrus op gen Laeck
            17 augusti         Leonardus Lamberts
            17 augusti         Henrick Tilmans
            . septembris      Anna Oversteegh
            5 octobris         Petrus aen gen Stap
14 decembris    Lenart Naelis
 
1683
            19 februarii       Lambert aen gen Eindt
            12 martij           Lambert in die Broeck
            12 aprilis          This van den Eijcken
            19 maij Peeter op den Hofs
            20 maij die laem Trien
            16 septembris   Erna Rutgens
            20 octobris       Lambert aen gen Stap
            23 octobris       Hilken Jonckmans
            3 novembris      Lambert Hermans
            3 novembris      Geeraert in die Voort
            30 decembris    Frans op die Smitselt
 
1684
            4 januarii          Beel aen gen Oij
            10 januarii        Peter Massen
            15 januarii        Peeterken op die Smitselt
            18 januarii        Dries Tilmans
            25 januarii        Henrick Vriessen
            3 februarii         Peeter Jonckmans
            9 februarii         Jan Maes Schele ex Sebenheim
            14 februarii       Nees aen gen Oij
            23 februarii       Derick Schruers
             ......                 ............
            3 martij Lambert aen den Staert
                                    ...... Kessels
            25 martij           Jan Maes
            27 martij           Antonius Thonissen
            8 aprilis            Peeter Hanssen
            8 aprilis            Peeter Gubbels
            9 aprilis            Trien aen den Staert
            9 aprilis            Liesbeth Keisers
            10 aprilis          Jenneken Jacob Timmermans
            11 aprilis          Peeter Smits
            12 aprilis          Mericken ingen Voort
            15 aprilis          Gerardien Medsen
            17 aprilis          Peeter Deckers
            27 aprilis          Gritchen Peters
            24 maij Henrick op den Hofs
            7 junij               Meri Smits
            16 junij Mericken in den Broeck
            8 julij                Henricksken aen den Laerbergh
            15 augusti         Trien Deckers
            24 augusti         Hilleken in den Broeck
            25 septembris   Stien in den Pannhuijs aen gen
            5 novembris      Peeter aen gen Hofs
            17 decembris    Merri in gen Raij
1685
Den 20e januarii generosus Dominus Marsilius a Geller Dominus in Arcen, Velden etc. sepultus in Wildenborgh
            7 februarii         mr. Jacobus Driessen custor
            25 februarii       Henrick aen gen Paij
            21 aprilis          Joannes Lammers
            23 maij Peeter Oversteegh
            15 augusti         Leonart Tilmans
            27 septembris   Henricus ingen Straet alias Linssen
            28 septembris   Gerarda ingen Pannhuijs
            11 octobris       This aenden Bergh
 
1686
            25 januarii        Alitgen Coenen
            13 martij           Elisabetha aen gen Oij
            29 maij Maria Schroers in die Luttelvoort
            7 junij               Herman aen den Bergh
            7 junij               Lenaert Basten
            3 julij                Lenaert inít Sant
            26 augusti         Willem inít Panhuijs
            31 augusti         Jan Schroers
 
1687
            2 januarii          Jan aen den Boom
            25 januarii        Margarita Ligtenvelt ex Lottum
            2 septembris     Mericken aen den Vlies
            16 septembris   Reijnerus van Gelder Gebelen
 
1688
            5 septembris     Neulis Schurmans
 
1689
            26 decembris    obiit in Lom Paulus Tijs van den Eijcken soon
 
1690
            25 martij           obiit in Cooten in Batavia Rutgerus Kerstiens in gen Voort
            10 decembris    obiit Heijligerus Maes jr.
 
1691
            18 januarii        Jan Timmermans
            22 februarii       Grietken Pannebeckers
            29 februarii       Martten Fouten
            27 februarii       Lambert Marttens
            18 martij           Jan op gen Beek
            8 aprilis            Andreas Hoets RD
            12 aprilis          Maria Laerbergh
            29 aprilis          Maria Horstgens
            5 maij               Wilhelmus Truijen
            13 maij Mericken Diesters
            21 maij Trien Smeets
            21 junij Hilken ingen Sant
            10 junij Henrick Truijen
            29 junij Hens ingen Broeck
            29 junij Trienken op Heij
            5 julij                Martten Truijen
            13 julij              Jenneken in gen Voort
            13 julij              Bercken in die Broeck
            22 augusti         Jan in die Broeck
            8 septembris     Henrick Bouten
 
1692
            8 januarii          Petrus Driessen
            24 aprilis          Henricksken Timmermans
            .. julij                ...........onleesbaar....
            10 septembris   Hilken in die Broeck
            29 novembris    Merri Thissen
            30 novembris    Willem Marttens
 
1693
            12 februarii       Jenneken Thissen
            3 martij Peter ..........
            2 aprilis            Lenaert Boekhorst
            2 aprilis            Henrick in gen Voort
            22 aprilis          Petrus in gen Voort
            2 maij               .... aen gen Hofs
            .. maij               Henriksken  Jonckmans
             De rest is onleesbaar
 
            25 septembris   Ruth ingen Vorst
            19 octobris       Jan Hanssen
            17 novembris    Henrick aen gen Fort
 
1694
            22 januarii        Tilman Jonckmans
            15 aprilis          Mericken Marttens
            2 novembris      Trien aen gen Berghe
 
1695
            2 januarii          Bertgen Horstiens
            19 aprilis          Geert Peeters
            16 aprilis          Hilken in gen Straet
            19 aprilis          Lenaert aen gen Stap
            12 maij Jan Wils
            28 maij Jan Hermans
            16 decembris    Lambert Sprunxskens
            20 decembris    Jacobus Timmermans jr.
 
1696
            25 aprilis          Joannes Vergarts
            1 maij               Petrus ingen Broeck
            27 junij Joannes Hanssen
            12 novembris    Martten Tissen
 
 1697
            10 februarii       Henrick aen gen Oij
            12 februarii       Elisabeth aen gen Hofs
            12 februarii       Maricken aen gen Beck
            12 maij Theodora Timmermans
            24 augusti         Tisken op gen Horstgen
            16 septembris   Thisken aen gen Boom
 
1698
            1 maij               Anna aen gen Laek
            8 maij               Christina aen gen Staeij
 
1699   
            19 januarii        Metgen Heijnes
            7 februarii         Jenneken Deckers
            8 februarii         Gerardus Driessen custor
            3 augusti           Meth aen gen Eijnde
            28 augusti         Trien Heinis
            18 octobris       Wincken Sijmons
           
Vrijwel onleesbaar
 
1700
                                    Meth Diepen
                                    ..... Driessen
                                    ......Rijnckens
            2 julij                ...ken ingen Hoeck       
            8 augusti           ....Gielen
 
1701
            16 januarii        ...ingen Riet
            16 maij ...Schurmans
            30 maij Herman Korvers
            12 julij              Peter Kijsers
            5 octobris         Joachim Janssen
 
1702
            8 augusti           Barbara Hermans
 
Hi sequentes mortui sunt ex difteria       
 
21 augusti         Aert Cranevens
31 augusti         Maria Teunissen
31 augusti         Trijn Lamerts
2 septembris     Maria Strijcken
2 septembris     Heilger aen den Hofs
4 septembris     Jacob Walravens
4 septembris     Marten Sprunckens
5 septembris     Anna Lamerts
6 septembris     Geurt Beelen
6 septembris     Heiliger Deckers