overlijdtsregister Tegelen 1808.     overzicht begraven Tegelen      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Tegelen aparte lijst 1808.
 
Tegelen S1808-a         03-03-1808
3tia martii obiit Theodorus Zanders filius Joannis Zanders et Gertrudis Mertens.
 
Tegelen S1808-b         20-08-1808
20ma augusti obiit Joannes Henricus Franssen filius Petri Franssen et Catharina in de Betouw.
 
Tegelen S1808-c         28-09-1808
28va [sic] 7bris obiit Maria Catharina filia Joannis Godefridi Canoij et Angelina Ronck. 10ma [sic] sepulta.
 
Tegelen S1808-d         15-09-1808
15 ta 7bris obiit Petrus Wilhelmus filius Henrici Lenssen et Antonetta op Cleef.
 
Tegelen S1808-e         27-09-1808
27ma 7bris obiit Margaretha Goerts filia Mathia Goerds et Johanna Stax sacramento extr. Unct. Munita.
 
Tegelen S1808-f         04-10-1808
4ta 8bris obiit Ida Goerts filia Mathia Goerds et Joanna Stax sacr. Cat. Unt. Munita.
 
Tegelen S1808-g         08-10-1808
8va 8bris obiit Anna Elijsabetha filia Mathia Goerds et Joanna Stax.
 
Tegelen S1808-001         17-01-1808     blz. 39/6
17ma jani consuetis sacramentis ecclesia munitus obiit Gerardus Engels relicta uxor Elisabetha Demerling 29na
sepultus.
 
Tegelen S1808-002         28-03-1808     blz. 39/7
28va martii sacramentis ecclesia munita obiit Margaretha Meerts uxor Gerardi Driessen 30ma sepulta.
 
Tegelen S1808-003         09-05-1808     blz. 39/8
9na maij pravie munitus sacramentis ecclesia obiit Jacobus Engels relicta uxor Margaretha Abrij et 11ma sepultus.
 
Tegelen S1808-004         18-05-1808     blz. 39/9
18va maij extrema s: unctione munita obiit in calibatu Gertrudis Driessen 20ma sepulta.
 
Tegelen S1808-005         31-05-1808     blz. 40/1
31ma maij consuetis ecclesia sacramentis munita obiit Sophia Schrijnewerkers uxor Wilhelmi Faassen 2da juni
sepulta.
 
Tegelen S1808-006         31-05-1808 blz. 40/2
Eodem sacramentis ecclesia munita obiit Joanna Peeters uxor Pauli Driessen 2da juni sepulta.
 
Tegelen S1808-007         15-08-1808 blz. 40/3
15ta augusti consuetis ecclesia sacramentis munitus obiit Petrus Rülckens viduus Joanna Nijmanns 17ma sepulta.
20 augustus 1808 Joannes Henricus Franssen.
 
Tegelen S1808-008         20-09-1808 blz. 40/4
20ma 7bris consuetis ecclesia sacramentis prev munita obiit Margaretha Effelenberg  ex Sevelter depart de la Roer
uxor Joannis Francisci  Stempel 22da sepulta.
 
Tegelen S1808-009         20-10-1808 blz. 40/5
20ma 8bris pravie consuetis ecclesia sacramentis munitus in Domino obiit plurimum Rvdus Dmus Jacobus Josephus
Canoij
prebijler seccularis 22da in coemeteris sepultus.
 
?23Tegelen S1808-010         27-12-1808 blz. 40/6
27ma decembris Subitana morte obiit Joannes   viduus Maria Geurts 29na sepultus.
 
Tegelen S1808-011         28-12-1808 blz. 40/7
28va sacramentis moridundorum previe munita obiit Petronilla van Dijck uxor Joannis Meerts 30ma sepulta.
 
Tegelen S1808-         03-03-1808
3tia martii obiit Theodorus Zanders filius Joannis Zanders et Gertrudis Mertens.