overlijdtTegelen 1624.        overzicht begraven Tegelen      07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


den 15 sept 1624 Peter Reiffer  [ PSHAL 1960-1961 blz 290]

Het bij het graf behorende kruis bestaat nog, foto verkregen van Roy Denessen van het Monumentenhuis Limburg, met de tekst:

ANNO/ 16Z4 DEN15SEP/TEMBER IS YN D../HERVERSTORVE..../PETER/REIFFER/GOTT/TROST/DIE SEE/LEN