overlijdtsregister Tegelen 1697.       overzicht begraven Tegelen       07-11-2008 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Tegelen S1697-001                                18-01-1697       blz. 80/18
Johan Jennissen in ....obijt                                18 janua                                                               
 
Tegelen S1697-002                                10-06-1697       blz. 80/19
Gerhardt filius Jois de Klompemaeker op Rijdt, 10 juni.
 
Tegelen S1697-003                                01-07-1697       blz. 80/20
Jacobina Leenckes obijt,1 julij    
 
Tegelen S1697-004                                31-08-1697       blz. 80/21
Hillken aen de Stijl, 31 aug
 
Tegelen S1697-005                                09-09-1697       blz. 80/22
Lenardt Peeters in het armenhuijs,                9 7bris
 
Tegelen S1697-006                                20-10-1697       blz. 80/23
Catharina in gen Bruxken ex Tegelen obijt 20 8, sepulta in Besel uti mortua est filia   cohabitans
 
Tegelen S1697-007                                10-11-1697       blz. 80/24
Margaretha Olertz aen gen Eijndt                      10 9bris
 
Tegelen S1697-008                                11-12-1697       blz. 80/25
Henricus Janssen aen gen Eijndt marite Margareta nt 10 9bris obijt., 11 10bris