Overzicht transcripties begraven Kessel getranscribeert door Jacq van Nisselroij        terug algemeen Kessel     

Aanwijzing: Door de cursor op het gewenste jaartal te zetten en te klikken springt U naar de transcripties uit dat jaar


Opmerking:
De jaargangen: 1675 t/m 1771 zijn nog niet getranscribeerd door Land van Kessel
 
 
Bronnen:
Voor 10 augustus 1798
(1) RHCL Maastricht/
(2) Gemeente Archief Venlo/
10 augustus 1798 - 31 dev 1802
(3) Parochie Archief OLVrouw Geboorte Pastorie Kessel
(Origineel kopie  en handgeschreven kopie)

 

                1780 1790
                1781 1791
              1772 1782 1792
              1773 1783 1793
              1774 1784 1794
              1775 1785 1795
              1776 1786 1796
              1777 1787 1797
              1778 1788 1798
              1779 1789 1799

 

1800                  
1801                  
1802