Transcriptie dopen R.K. Kessel 1769        terug naar dopen Kessel              klaar
 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: gemeente-archief Venlo - Kessel RK dopen
foto's: Jos Dirks - transcripties: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen op ten Bulten.
gebruik van deze gegevens mogelijk met vermelding van: www.8november.net
 
Transcripties Kessel RK dopen 1769:
 
1769
 
Kessel D1769-001 -   14-01-1769   -   blz. 193 nr. 3
14 januarij baptizata est Joanna Cathari-
na filia legitima Godefridi Hendrickx et
Annae Benders conjugum sucept. r(everen)d(u)s
d(omi)n(u)s Nicolaus Paulij vicar. in Kessel
et Catharina Hendrickx pro qua
Margaretha Beenders   J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-002 -   17-01-1769   -   blz. 193 nr. 4
17 januarij baptizata est Joanna
filia legitima Wilhelmi Meerts Meertz
et Corneliae Engelen conjugum suscept.
Wilhelmus Engelen et Joanna Meertz
                        N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-003 -   20-01-1769   -   blz. 193 nr. 5
20 januarij baptizatus est Segerus filius
legitimus Petri Heijmans et Henricae
Jacobs conjugum sucept. Joannes Jacobs
pro quo Henricus Cuijpers et Joanna
Vermeulen        N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-004 -   24-01-1769   -   blz. 193 nr. 6
24 januarij baptizata est Helena
filia legitima Andreae Peeters et Petro-
nillae Peeters conjugum suscept. Gerardus
Kessels et Dorothea Jansen
                        N. Paulij vicar.
 
1769
 
Kessel D1769-005 -   03-02-1769   -   blz. 193 nr. 7
3 februarij baptizatus est Theodorus
filius legitimus Mathiae vander Velden
et Joannae Spee conjugum suscept.
Jacobus Spee et Christina Obraet
                        N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-006 -   03-02-1769   -   blz. 193 nr. 8
3 febru. baptizatus est Martinus filius
legitimus Joannis Engels et Petronillae
Frantzen conjugum suscept. d(omi)n(u)s Joannes
van Dolhoph praetor hujus pagi et
Catharina Peeters         N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-007 -   11-02-1769   -   blz. 193 nr. 9
11 febru. baptizata est Joanna filia
legitima Wilhelmi Huijsters Teuwen et
Mariae Peeters conjugum suscept.
Joannes Huijsters pro quo Petrus Cuijpers
et Joanna Vermeulen     N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-008 -   12-02-1769   -   blz. 193 nr. 10
12 febr. baptizata est Catharina filia
legitima Hermani Engels et Catharinae
Spee conjugum suscept. Andreas Spee
et Joanna Beurskens proqua Elisabeth
Smeetz             N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-009 -   15-03-1769   -   blz. 193 nr. 11
15ta martij baptizata est Joanna
filia legitima Wilhelmi Kessels et Chris-
tinae Deckkers conjugum suscept. Henri-
cus Cuijpers loco Joannes Beurskens
et Helena Kessels         J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-010 -   27-02-1769   -   blz. 193 nr. 12
27 febru. baptizatus est Godefridus
filius legitimus Antonii Bongarts et
Catharinae Jansen Mariae Dorssers suscept. Wolterus
Jansen pro quo Joannes Martens et
Helena Spee     N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-011 -   16-03-1769   -   blz. 193 nr. 13
16 martij baptizatus est Winandus
filius legitimus Henrici Heijmans et
et Mechtildis Michels conjugum suscept.
Henricus Cuijpers et Agnes Heijmans
                        N. Paulij vicar.
 
1769
 
26ta martij baptizatus est Gerardus fil-
us legitimus Jacobi Peters et Mariae Dreesen
suscept Petrus Peeters et Hendrica Dreesens
pro qua Helena Coopmans
                                    H. Paulij vicar.
 
[onderstaande tekst op ingelegd briefje blz. 194]
 
Deze verbeteringen van de namen
Aerts en Dorothea Janssens
in de akte van den 4den october 1769 [zie verderop foto 196]
gedaan ingevolge vonnis uitgesproken
door de regtbank van eerste aanleg
zitting houdende te Roermond d.d.
den twaalfden mei achttien
honderd vier en twintig en ingeschre-
ven in de registers van den
burgerlijken stand dezer gemeente
d.d. den vijftienden junij achttien
honderd vier en twintig onder
nr. 36. De schout van Kessel
                        J. le Brun
 
1769
 
Kessel D1769-012 -   17-03-1769   -   blz. 195 nr. 1
17ma martij baptizatus est Ja-
cobus filius legitimus Joannis
Driesen et Mehtildis Boijens
suscept. Antonius Bongarts et Ma-
ria Boijens pro qua Helena Coop-
mans                N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-013 -   26-03-1769   -   blz. 195 nr. 2
26ta martij baptizatus est Gerardus filius
legitimus Jacobi Peeters et Mariae Dreesen
conjugum suscept. Petrus Peeters et Hendrica
Dreesen pro qua Helena Coopmans      N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-014 -   31-03-1769   -   blz. 195 nr. 3
31 martij baptizata est Maria filia
legitima Joannis Spee et Elisabe-
thae Jansen conjugum suscept. Mathias
Jansen et Joanna Spee  N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-015 -   15-04-1769   -   blz. 195 nr. 4
15 aprilis baptizatus est Cristophorus
Conradus filius legitimus Petri
Gisberts et Mariae Cuijpers
conjugum suscept. Simon
Hulskes pro quo Jacobus
Michels et Maria Goerts
                        J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-016 -   25-04-1769   -   blz. 195 nr. 5
25 aprilis baptizatus est
Jacobus filius legitimus Wilhelmi
Jansens et Elisabethae Kessels conjugum
suscept. Petrus Gisberts et
Christina Dorsers          N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-017 -   23-07-1769   -   blz. 195 nr. 6
23 julij baptizata est Anna
filia Jacobi Tulmans et Barbarae
Wouters conjugum suscept
Petronella Peeters et Gerardus
Tulmans pro quo Petrus Cuijpers
                        N. Paulij vicar.
 
1769
 
Kessel D1769-018 -   23-04-1769   -   blz. 195 nr. 7
23 aprilis baptizata est Gertru-
dis filia legitima Petri Mertens
et Elisabethae Dorsers susceptor[es]
Jacobus Timmermans Helena
Dorsers            J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-019 -   25-06-1769   -   blz. 195 nr. 8
25 junij baptizatus est Joannes
filius naturalis Mariae Koolen
quae nominavit patrem Petrum
Cuijpers suscept Henricus Cuijpers
et Francisca Geelen      N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-020 -   28-06-1769   -   blz. 195 nr. 9
28 junij baptizatus est Wilhelmus
filius Joannis Jansen et Angelae
Smolders conjugum suscept. Sebasti-
anus Jansen et Elisabetha
Engels pro qua Helena Coopmans
                        N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-021 -   06-07-1769   -   blz. 195 nr. 10
6 julij baptizata est Petronilla filia
legitima Christophori Huben et Corne-
liae Aers suscept. Herica Huben
et Theodorus Aers pro quo Petrus
Cuijpers           N. Paulij vicar.
 
Kessel D1769-022 -   25-07-1769   -   blz. 195 nr. 11
25 julij baptizata est Anna
Maria filia legitima Servatii
Jansen et Helenae Deenen
conjugum suscept. Catharina
Jansen et Jacobus Deenen
pro quo Petrus Cuijpers
                        N. Paulij vicar.
 
1769
 
Kessel D1769-023 -   23-08-1769   -   blz. 196 nr. 1
23 augusti baptizatus est Theodorus
filius naturalis Annae Gommans
quae nominavit patrem Leonardum Gielen
suscept. Joannes Martens et Herica
Engels              J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-024 -   27-08-1769   -   blz. 196 nr. 2
27 augusti baptizatus est Petrus
filius legitimus Joannis Peeters
et Elisabethae Beurskens suscept.
Paulus Beurskens et Catrina
Bongarts           J. Paulij pastor
 
[zie voor de correcties bij onderstaande vermelding het briefje op foto 194]
 
Kessel D1769-025 -   04-10-1769   -   blz. 196 nr. 3
4ta 8bris baptizatus est Godfridus
filius legitimus Arnoldi Arts Aerts et Hen-
ricae Lintzen Dorotheae Janssens conjugum suscept.
Martinus Kempen et Wilhelmina
Aerts pro qua Helena Coopmans
                        J. Paulij pastor
 
Kessel D1769-026 -   25-10-1769   -   blz. 196 nr. 4
25 8bris baptizatus est Henricus
filius legitimus Petri Linsen et
Catharinae Wijers susept. Leonardus
Wijers pro quo Henricus Cuijpers et
Joanna Wijnkes            N. Paulij vicar.
 
Kessel D 1769-027 -   01-11-1769   -   blz. 196 nr. 5
1ma nov(em)bris baptizatus est Mathi-
as filius legitimus Gerardi Timmermans
et Beatricis Nooten conjugum suscept.
Mathias Nooten pro quo Nicolaus
Beurskens et Gertrudis Timmermans
                        N. Paulij vicar
 
Kessel D1769-028 -   06-11-1769   -   blz. 196 nr. 6
6ta nov(em)bris baptizatus est Bartho-
lomeus filius legitimus Wilhelmi
Ottenheim et Wilhelminae Mevissen
conjugum suscept. Leonardus Mevis-
sen et Margaretha Coopmans loco
Margarethae Ottenheim                        J. Paulij pastor
 
1769 et 1770
 
Kessel D1769-029 -   20-12-1769   -   blz. 196 nr. 7
20 decembris baptizatus est sub conditione Joannes
filius legitimus Wilhelmi Engelen
et Annae Jacobs conjugum suscept.
Adolphus Peeters et Aldegondis Jacobs
                        J. Paulij pastor