Transcriptie dopen R.K. Kessel 1761        terug naar dopen Kessel      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Bron: gemeente-archief Venlo - Kessel RK dopen
foto's: Jos Dirks - transcripties: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen op ten Bulten.
gebruik van deze gegevens mogelijk met vermelding van: www.8november.net
 
Transcripties Kessel RK dopen 1761:
 
1761
 
Kessel D1761-001 -   07-01-1761   -   blz. 175 nr. 4
7 jan. baptizata est Wilhelmi-
na filia Leonardi Jacobs et Mar-
garethae Bongaerts coniugum susce-
perunt eam Petrus Jacobs et Vero-
nica Bongaerts  M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-002 -   16-01-1761   -   blz. 175 nr. 5
16 jan. baptizatus est Wilhelmus
filius Tilmanni Jacobs et Catrinae
Hendrickx coniugum susceperunt
eum Gerardus Hendrikx pro quo
Henricus Cuijpers et Joanna
Jacobs              M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-003 -   20-01-1761   -   blz. 175 nr. 6
20 jan. baptizatus est Wil-
helmus filius Petri Sloosen
et Gertrudis Kessels coniu-
gum susceperunt eum Jo-
annes Sloesen et Maria Dors-
sers                  M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-004 -   29-01-1761   -   blz. 175 nr. 7
29 jan. baptizatus est Bernardus
filius Joannis Driessen et Mechtil-
dis Boeijens coniugum susceperunt
eum Petrus Boeijens et Maria Dries-
sen                   M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-005 -   09-02-1761   -   blz. 175 nr. 8
9 febru. baptizata est Petronilla
filia Petri Michils et Agnetis Heimans
coniugum susceperunt eam Joannes
Buerskens pro quo Henricus Cuijpers
et Anna Michils
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-006 -   10-02-1761   -   blz. 175 nr. 9
10 febru. baptizatus est Joannes
filius Petri Evers et Mechtildis Bon-
gaerts coniugum suseperunt eum
Mathias Bongaerts et Hendri-
na Bongaerts pro qua Helena
Coopmans        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-007 -   16-02-1761   -   blz. 175 nr. 10
16 febru. baptizatus est Sibertus
filius Wilhelmi Jansen et Elizabe-
thae Kessels coniugum susceperunt
eum Petrus Houten et Ida Kessels
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-008 -   20-02-1761   -   blz. 175 nr. 11
20 febru. baptizata est Cornelia
filia Joannis Cuijpers et Mech-
tildis Korsten coniugum susce-
perunt eam Petrus Cuijpers et
Gertrudis Claessen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-009 -   22-03-1761   -   blz. 175 nr. 12
22 martii baptisata est Petro-
nella filia Antonij Timmermans
et Johannae Martens conjugum
susceperunt eam Johannis Mar-
tens et Getrudis Merts
                        G. vanden Broeck
                        rector s(anc)ti Antonij
 
Kessel D1761-010 -   29-03-1761   -   blz. 175 nr. 13
29 martii baptizata est sub conditione
Maria filia Wilhelmi Spe et Catharinae
Eve Evers coniugum susceperunt
eam Josephus Evers et Hendrina Ver-
bongh               M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-011 -   04-03-1761   -   blz. 176 nr. 1
4 martii baptizata est Mechtildis
filia Henrici Heimans et Mechtildis
Michils coniugum susep suceperunt
eam Henricus Winen pro quo Hen-
ricus Cuijpers et Mechtildis Teelen
pro qua Anna Michils
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-012 -   07-04-1761   -   blz. 176 nr. 2
7 aprilis baptizatus est Petrus filius
Gerardi Timmermans et Mariae Buerskens
coniugum susceperunt eum Joannes Timmer-
mans et Gertrudis Buerskens
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-013 -   17-04-1761   -   blz. 176 nr. 3
17 aprilis baptizata est Gertrudis
filia Tilmanni Tissen et Mariae
Peters coniugum susceperunt eam
Mathias Jansen et Maria Jansen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-014 -   28-06-1761   -   blz. 176 nr. 4
28 junij baptizatus est Joannes fili-
us Mathiae Hoefnagels et Petronellae
Schaeffels coniugum susceperunt eum
Joannes Martens et Cornelia Hoefnagels
pro qua Martina Schaeffels
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-015 -   30-06-1761   -   blz. 176 nr. 5
30 junij baptizata est Petro-
nella filia Petri Penninghs et Hendrinae
Gerarts coniugum susceperunt Bartholo-
meus Faessen et Elizabeth Geeraerts
pro qua Hendrina van Horen
                        M.A. Loeiens
 
Kessel D1761-016 -   31-08-1761   -   blz. 176 nr. 6
31 aug. baptizatus est Sebasti-
anus filius Servatii Jansen et
Helenae Deenen coniugum susce-
perunt eum Joannes Jansen et
Joanna Verbongh
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-017 -   16-09-1761   -   blz. 176 nr. 7
16 7bris baptizatus est Joannes
filius Leonardi Peters et Wilhel-
minae Wilmsen coniugum suscepe-
runt eum Godefridus Bouten et
Joanna Wilmsen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-018 -   30-09-1761   -   blz. 176 nr. 8
30 7bris baptizatus est sub conditione
Petrus filius Petri Cristiaens et Joan-
nae Croonenbroek coniugum suscepe-
runt eum Petrus Croonenbroek pro
quo Leonardus Kessels et Sibilla
Kerstiens          M.A. Loeijens
 
Kessel D1761-019 -   12-10-1761   -   blz. 176 nr. 9
12 8bris baptizata est sub conditione
Maria filia Petri Martens et Eliza-
bethae Dorssers coniugum susceperunt
eam Jacobus Dorssers et Maria Linsen
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-020 -   13-10-1761   -   blz. 176 nr. 10
13 8bris baptizata est Anna
Maria filia Antonii Verhaegh
et Joannae Geelen coniugum susce-
perunt eam Petrus Houten pro quo
Henricus Cuijpers et Maria Cathari-
na Delhof         M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-021 -   14-10-1761   -   blz. 176 nr. 11
14 8bris baptizata est Joanna
filia Henrici Peters et Petronillae
Peters coniugum susceperunt eam
Franciscus Milius pro quo Henri-
cus Cuijpers et Anna Peters
                        M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-022 -   31-10-1761   -   blz. 176 nr. 12
31 8bris baptizatus est Henricus
filius Joannis Naus et Joannae
Buerskens coniugum suseperunt
eum Joannes Buerskens et Corne-
lia Naus pro qua Gertrudis Engelen
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1761-023 -   01-11-1761   -   blz. 176 nr. 13
1 9bris baptizatus est sub con-
ditione Gerardus filius Theodori
van Oert et Helenae Jansen
coniugum susceperunt eum
Andreas van Oort et Elizabeth
Maesen            M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-024 -   05-12-1761   -   blz. 176 nr. 14
5 xbris baptizatus est Cristianus
filius Cornelii Gubbels et Mechtildis
van Lier coniugum susceperunt
eum Henricus van Lier et Cunera
Gubbels            M.A. Loeijens p.
 
Kessel D1761-025 -   17-12-1761   -   blz. 176 nr. 15
17 xbris baptizatus est Leonar-
dus Wilhelmus filius Gisberti Gorts
et Annae Mariae Gisberts coniugum
susceperunt eum dominus Leonar-
dus Esser pro quo r(everen)dus d(omi)n(u)s
Henricus Gisberts et domicella
Helena Swinckels vidua
domini N.N. Vermaeseren pro
qua Maria Cuijpers
                        M.A. Loeijens
 
Kessel D1761-026 -   21-12-1761   -   blz. 177 nr. 1
vigesima 1ma xbris baptisatus est
Joannes filius legitimus Godefridi
Henrix et Joannae Beulders conjugum
susceptores fuerunt Mathias Beunders
et Petronella Gomans
                        qd att E.E. Roeffs
 
Kessel D1761-027 -   28-12-1761   -   blz. 177 nr. 2
vigesima 8va xbris baptisata
est Getrudis Spee filia filias
legitima Joannis Spee et Elisabeth
Drijsen conjugum, susceptores
fuerunt Peeter Peeters et Hele-
na Coemans       qd testor P. Driessens